Så här fixar du Android som inte är registrerat på nätverksfel

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa felet "Inte registrerat i nätverket" som Android-användare stöter på när de vill söka.

Mars 17, 2022 - 14:32
Mars 17, 2022 - 14:33
Så här fixar du Android som inte är registrerat på nätverksfel
Så här fixar du Android som inte är registrerat på nätverksfel

Android-användare ärbegränsade frånatt komma åt sökningen genomatt stötapå felet "Inte registreratpå nätverket" när de söker. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är Android Not Registered on Network Error?

Vad är Android inte registreratpå nätverksfel?

Det här felet, som Android-användare ofta stöterpå när de söker, kan visas iprogramvaran. Naturligtvis kan det intebara vara ett mjukvaruproblem utan också ettproblem som uppstår vid fel insättning eller läsningav simkortet. För detta gav vi dig information om hur du löser det härproblemet genomatt nämna några förslag.

Hur åtgärdar jag Android som inte är registreratpå nätverksfel?

Vi kan lösaproblemet genomatt följa förslagen nedan föratt åtgärda det här felet.

1-) Sätt i SIM-kortet igen

SIM-kortet du satte i SIM-kortplatsen kanske inte är korrekt isatt. För detta, försökatt tabort kortet helt från kortplatsen och sätta in det igen. Omproblemet kvarstår kan SIM-kortplatsen vara trasig. För detta rekommenderar jagatt du rådgör med teknisk service.

2-) SIM-kortet kanske inte förnyas

Om duprecis fick ditt SIM-kort kanske det inte har förnyats för registrering. Dubörprata med operatörenav SIM-kortet du köpte och se tillatt uppgifterna har tagits. Om SIM-kortet inte har förnyats ännu kan vi stötapå ett sådantproblem.

3-) Kontrollera telefonens IMEI-nummer

IMEI-nummerfråga

Vi måste kontrolleraatt din telefons IMEI-nummer inte har klonats. Om IMEI-numret har klonats till din telefon, det vill säga ett falskt IMEI-nummer har identifierats, kommer vi sannoliktatt stötapå ett sådant fel. För detta kan du fråga telefonens IMEI-nummer.

 • Öppna telefonens knappmeny.
 • Sök efter "*#06#"på uppringningsskärmen.

Efter dennaprocess kommer ditt IMEI-nummeratt visaspå skärmen.

4-) Återställ nätverksinställningar

Vi kan stötapå ett sådant fel medallaprogramvaruproblem som uppstår i nätverket. För detta kan vi elimineraproblemet genomatt återställa nätverksinställningarna. Denna åtgärd återställer Wi-Fi, mobildata och Bluetooth-data. Följande steg för nätverksåterställning kan skilja sig åt för varje enhet.

 • Öppna menyn Inställningar.
 • Öppna menyn Allmänadministration.
 • Klickapå "Återställ" i fönstret som öppnas.
 • Klickapå "Återställ nätverksinställningar" i menyn Återställ.
 • Klickapå "Återställ fabriksinställningar"på skärmen som öppnas.

5-) Välj Nätverk manuellt

Som standard ställer Android-operativsystemet in din operatörautomatiskt. Om dennaautomatiskt justerade statusansluts felaktigt kan ett sådant fel uppstå. För detta kan vi manuellt välja mobilnätet.

 • Öppna menyn Inställningar.
 • Öppna menyn Mobila nätverk (Mobildata).
 • Klickapå Nätverksoperatörer.
 • Efter dennaprocess klickar dupå "Ange manuell" och väljer din operatör.

6-) Uppdatera telefonprogramvara

Om din telefon inte är uppdaterad är det möjligtatt stötapå ett sådantproblem. För detta kan du kontrollera omproblemet kvarstår genomatt föra din telefon till det senaste tillståndet.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!