Hur låser man upp iPhone-batteriprocent?

När iPhone-användare vill kontrollera batteriindikatorn i det övre högra hörnet kan de inte se batteriprocenten.

Mars 16, 2022 - 12:09
Mars 16, 2022 - 12:16
Hur låser man upp iPhone-batteriprocent?
Hur låser man upp iPhone-batteriprocent?

I den härartikeln ger vi information om hur iPhone-användare kan slåpåbatteriprocent. Användare ser ofta detta som ettproblem och ringer "Hur slår manpåbatteriprocentpå iPhone?", "Varför visas inte iPhonebatteriprocent?" och " Hur öppnar jag iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13batteriprocent?" vill nå lösningen. Om du är iartikeln med en sådan fråga kan du hitta lösningen genomatt följa steget nedan.

Varför visas inte iPhone-batteriprocent?

Varför visas inte iPhone-batteriprocenten?

Vanligtvis är de somanvänder urtagna telefonerbland dem som klagar mestpå den här situationen. Anledningen till detta äratt iPhone helt har dolt hemknappen och toppluckor med den nya telefondesignen. Föratt inte orsakaproblem med temat ärbatteriprocenten i det övre högra hörnet dolt. Därför kananvändare inte sebatteriprocentenpå huvudskärmen när de tittar i det övre högra hörnet.

Användare med hemknapp kan öppnabatteriprocent med ett kort steg. Eftersom dettaplugin är inaktiverat som standard visar det oss ettprocentlöstbatterispill. För detta kan vi öppnabatteriprocenten genomatt följa stegen nedan.

Hur man låser upp iPhone-batteriprocent

Det finns ingen funktion för iPhone-användare somanvänder skårade telefoner föratt slåpåbatteriprocentenpå hemskärmen. Men när vi skjuter nedbatteriprocenten i det övre högra hörnet kan vi enkelt sebatteriprocenten.

Om du är en iPhone-användare med en hemknapp kan duaktiverabatteriprocenten genomatt följa stegen nedan.

  • Öppna menyn Inställningar.
  • Klickapå Batteri.
  • Aktivera sedanalternativet "Batteriprocent"på skärmen vi ser.

Efter dennaprocess kommer instrumentpanelenatt finnasbredvidbatteriindikatorn i det övre vänstra hörnet.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!