Hur fixar jag Instagram svart bakgrund?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa problemet med svart bakgrund som Instagram-användare stöter på.

Juni 29, 2022 - 07:28
Januari 24, 2023 - 08:56
Hur fixar jag Instagram svart bakgrund?
Hur fixar jag Instagram svart bakgrund?

Det har observeratsatt Instagram-användare försöker fixa den svartabakgrunden de stöterpå iapplikationen. Om du står inför en sådan situation kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Varför är min Instagram svart?

En sådan situation uppstår eftersombakgrundenpå din Instagram-applikation är svart ochbakgrundstematpå din enhet är mörkt. Även om temaläget ändras, observeraranvändare som ställer inbakgrunden till en ljus färgatt Instagram-applikationen har en svartbakgrund. För detta kommer viatt ge dig information om hur du åtgärdar det härproblemet genomatt nämna några förslag.

Hur man fixar Instagram svartbakgrund

Vi kan lösaproblemet genomatt följa förslagen nedan föratt rätta till den här situationen.

1-) Uppdatera Instagram

Vi kan stötapåolika fel om Instagram-appen är inaktuell. För detta, försökatt uppdatera Instagram-applikationen genomatt gå in i Google Play Store-applikationen. Omapplikationen inte är uppdaterad, öppnaapplikationen och kontrollera genomatt uppdatera den. Om Instagram-appen redan är uppdaterad eller omproblemet kvarstår efter uppdateringen, låt oss gå vidare till vårtandra förslag.

2-) Rensa Instagram-cache

Om cacharna i Instagram-appen sparas skadade eller korrupta kan vi stötapåolika fel. För detta kan vi nå lösningenavproblemet genomatt rensa cachen förapplikationen. Men när vi rensar cacheminnet kommerall sparad data iapplikationenatt raderas.

 • Öppna Inställningar.
 • Öppna fliken Program.
 • Väljappen Instagram från fliken Listadeapplikationer.
 • Öppna Lagringpå skärmen som öppnas.Rensaall data och cacheminne.
 • Efter den här åtgärden tar dubortappen Instagram och installerar om den.

Efter detta kan du kontrollera genomatt logga in iapplikationen. Omproblemet kvarstår, låt oss gå vidare till vårtandra förslag.

3-) Tabort och ladda om Instagram

Om ovanstående åtgärder inte löste dig, tabort Instagram-appen helt från din enhet och installera om den. Detta hjälper ossatt lösa eventuellaproblem. För detta, tabort Instagram-appen och kontrollera omproblemet är åtgärdat genomatt ladda ner det igen från Google Play eller App Store.

4-) Växla till På-läge

Om din enhet är i mörkt läge kan det göraatt Instagram-appen växlar till mörkt läge. För detta, om din enhet är i mörkt läge, kan vi eliminera situationen genomattbyta till ljusläge.

För Android-enheter;

Dennaprocess vi kommeratt utföra kan skilja sig åt för varje enhet.

 • Öppna Inställningar.
 • Välj "Bild" i rullgardinsmenyn.
 • Aktiveraalternativet "Öppet läge" i menyn.

För IOS-enheter;

 • Öppna Inställningar.
 • Klickapå Display & Brightness.
 • Klicka förattaktivera läget.

Efter den härprocessen kan du öppna Instagram-appen och kontrollera omproblemet kvarstår.

5-) Ladda ner gammal Instagram-version

Vi kan elimineraproblemet genomatt ladda ner den gamla Instagram-versionen. Den härprocessen vi kommeratt utföra är endast föranvändare med Android-operativsystem.

 • Ladda ner den gamla versionen du vill ha genomatt nå länken som vi lämnarpå sidan. Ladda ner den gamla Instagram-appen.
 • När du har laddat ned,avinstallera helt och hållet Instagram-appen som är installeradpå din enhet.
 • Öppna sedan ".apk"-filen du laddade ner och utför installationsprocessen.

När installationsprocessen är klar kan du kontrollera omproblemet kvarstår.


Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!