Hur åtgärdar jag tidsgränsfel för anslutning till Google Play Store?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa felet "Timeout för anslutning" som användare av Google Play Butik stöter på efter att ha kört programmet.

Engagemang 25, 2023 - 10:06
Hur åtgärdar jag tidsgränsfel för anslutning till Google Play Store?
Hur åtgärdar jag tidsgränsfel för anslutning till Google Play Store?

Användare av Google Play Butik, efter att ha kört appen, stöter på felet "Tidsgräns för anslutningen", vilket begränsar deras åtkomst till appen. Om du står inför ett sådant problem kan du hitta en lösning genom att följa förslagen nedan.

 1. Vad är ett tidsgränsfel för anslutning till Google Play Butik?
 2. Så åtgärdar du felet med tidsgräns för anslutning till Google Play Butik
  1. Kontrollera server
  2. Kontrollera din internetanslutning
  3. Rensa Google Play Butiks cacheminne
  4. Rensa Google Play Services Cache
  5. Starta om enheten
  6. Uppdatera enhetsversion
  7. Återanslut till ditt Google-konto
  8. Uppdatera datum och tid

Vad är tidsgränsfel för anslutning till Google Play Butik?

Timeoutfel för anslutning till Google Play Butik

"Anslutningstidens slut"-felet i Google Play Butik uppstår på grund av serverunderhåll eller krasch.

Dessutom kan problemet som uppstår i applikationscachen orsakaolika fel som detta.

Eftersom du kommer att stöta på ett sådant fel på grund av många problem som detta, kommer vi att ge dig information om hur du åtgärdar felet "Anslutningen tog slut" i den här artikeln.

Så åtgärdar du felet med tidsgräns för anslutning till Google Play Butik

För att åtgärda det här felet kan du hitta lösningen på problemet genom att följa förslagen nedan.

1-) Kontrollera server

"Anslutningstidens slut"-felet i Google Play Butik ses som ett resultat av underhållsarbete på Google Play Butiks servrar eller ett globalt kraschproblem.

Du kan kontrollera orsaken till problemet genom att följa Google Play Butiks servrar.

Du kan observera servrarna med hjälp av en DownDetector-webbplats så att du kan kontrollera dem.

Du kan kontrollera Google Play Butiks servrar genom att gå till länken vi lämnar nedan, eller så kan du följa utvecklingen direkt på Twitter.

Kolla Google Play Store Server med DownDetector

Kolla Google Play Butik Twitter-nyheter

Om du ser några serverkraschrapporter eller nyheter på Google Play Butiks servrar måste du vänta på att det åtgärdas.

2-) Kontrollera din internetanslutning

Om du inte ser några kraschrapporter på Google Play Butiks servrar och problemet kvarstår kan du behöva kontrollera din internetanslutning.

Om din internetanslutning kopplas bort eller misslyckas kommer du att stöta påolika fel som detta.

Av denna anledning, stäng först av din wifi-anslutning och anslut till internet igen och kontrollera om problemet kvarstår.

Du kan också kontrollera om problemet kvarstår genom att ansluta till mobildata.

Om problemet kvarstår, stäng av det genom att trycka på strömbrytaren på baksidan av modemet.

Vänta sedan i 20-30 sekunder och starta enheten genom att trycka på strömknappen på baksidan av modemet.

När du har tillgång till internet öppnar du appen Google Play Butik genom att ansluta till wifi och kontrollerar.

3-) Rensa Google Play Butiks cache

Skada ellerolika problem i det tillfälliga cacheminnet för appen Google Play Butik kan göra att vi stöter på sådana fel.

För detta kan vi eliminera problemet genom att rensa cacheminnet och data från appen Google Play Butik.

 • Kom till menyn Inställningar.
 • Klicka på "Applikationer" i rullgardinsmenyn.
 • Efter denna process väljer du appen "Google Play Butik" och klickar på alternativet "Lagring".
 • Rensa data och cache på skärmen som öppnas.

Rensa Google Play Butiks cache

Kontrollera om problemet kvarstår efter denna process.

4-) Rensa Google Play Services Cache

Skada ellerolika problem i det tillfälliga cacheminnet för appen Google Play Service kan göra att vi stöter på sådana fel.

För detta kan vi eliminera problemet genom att rensa cacheminnet och data från appen Google Play Butik.

 • Kom till menyn Inställningar.
 • Klicka på "Applikationer" i rullgardinsmenyn.
 • Efter denna process väljer du appen "Google Play Services" och klickar på alternativet "Lagring".
 • Rensa data och cache på skärmen som öppnas.

Kontrollera om problemet kvarstår efter denna process.

5-) Starta om enheten

Det håller din data i bakgrunden genom att lagra temporära cachefiler på din telefon på samma sätt.

Om något problem uppstår med dessa temporära filer kan du stöta på många problem.

Vad vi behöver göra för att rensa enhetens tillfälliga cacheminne är att starta om den.

För detta kan du kontrollera om problemet kvarstår genom att starta om enheten.

6-) Uppdatera enhetsversion

Om din enhet inte uppdateras till den senaste versionen kan du stöta på många problem.

Det är därför som vissa appar kräver att enheter är den senaste versionen.

Därför, om din enhet inte har den senaste versionen och är öppen för nya uppdateringar, uppgradera din enhet genom att utföra en ny uppdateringsbegäran.

Om du vill vara öppen för innovationer rekommenderar jag att du genomför detta förslag.

7-) Återanslut till ditt Google-konto

Om du inte kan läsa ditt Google-konto eller förbjuda det av någon anledning kan det leda till att du stöter påolika fel som detta.

Därför måste du logga ut från ditt Google-konto, definiera ett annat Google-konto eller samma Google-konto igen och logga in.

 • Öppna enhetens inställningsmeny.
 • Knacka på "Konton" i menyn Inställningar.
 • Tryck på alternativet "Google" i rullgardinsmenyn.
 • Klicka på de tre prickarna uppe till höger och tryck på "Ta bort konto".

Återanslut till ditt Google-konto

Efter denna process kommer ditt Google-konto att loggas ut. Öppna sedan appen Google Play Butik och kontrollera igen genom att logga in på ditt konto.

8-) Uppdatera datum och tid

Vissa användare uppger att de inte stöter på ett sådant fel igen när de manuellt eller automatiskt ändrar datum och tid för enheten.

 • Öppna enhetens inställningsmeny.
 • Knacka på "Datum och tid" i menyn.
 • Aktivera alternativet "Automatiskt datum och tid" på skärmen som öppnas.

Uppdatera datum och tid

När du har utfört den här åtgärden öppnar du appen Google Play Butik och kontrollerar om problemet kvarstår.

Om ditt problem kvarstår efter denna process kan du ändra datum och tid manuellt.

Öppna datum- och tidsmenyn och inaktivera det automatiska datum- och tidsalternativet och ställ in det på framtida datum.

Uppdatera datum och tid

Efter denna process öppnar du appen Google Play Butik och kontrollerar.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!