Hur fixar jag TikTok-kontovarning?

När Tiktok-användare kommer till kontovyn får de ett felmeddelande som "Kontovarning" under namnet.

Juni 15, 2022 - 14:37
Juni 15, 2022 - 19:27
Hur fixar jag TikTok-kontovarning?
Hur fixar jag TikTok-kontovarning?

När Tiktok-användare öppnar sinprofil får de felmeddelandet "Kontovarning" under sitt namn, vilketbegränsar deras åtkomst till några ändringar. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är TikTok Account Alert?

Tiktok Account Alert

Ditt konto kanbli varnatav Tiktokpå grundav säkerhet eller regelöverträdelse. För detta kommer viatt kontakta Tiktoks supportteam och ge information om hur man löser dettaproblem.

Hur man åtgärdar TikTok-kontovarning

Vi kommeratt ge dig information om hur du löserproblemet genomatt nämna förslaget föratt åtgärda det här felet.

Kontakta supportteam

Det enda vi kommeratt göra föratt åtgärda det här felet som vi stöttepå äratt kontakta supportteamen ochberätta för dematt du har stöttpå ett sådantproblem.

  • Öppna Tiktok-appen.
  • Öppnaprofilmenyn.
  • Klickapå de tre raderna i det övre högra hörnet och välj "Inställningar och sekretess".
  • Klickapå "Rapporteraproblem"på skärmen som öppnas.
  • Klickapå "Konto ochprofil"på skärmen.
  • Utöka sedan "Profilsida" till "Annat" och klickapå "Behöver du mer hjälp?".
  • Skriv följande förklaring eller din egen förklaring ibeskrivningsavsnittetpå sidan som öppnas.

God dag,

Jag får en varningpå mitt konto. Ledsen för mitt misstag. Först förstod jag inte reglerna. Jag hoppasatt ett sådant misstag inte kommeratt hända igen. Granska mitt konto och hjälp mig?

Användarnamn

  • Ta sedan en skärmdumpav felet du fick och ladda upp det som enbilaga och skicka det till supportteamet.

Du kan tabortproblemet genomatt få feedback 1–2 veckor efter dennaprocess.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!