Hur fixar jag Minecraft kunde inte ansluta till serverfel?

"Det gick inte att ansluta till servern. Anslutningen tog timeout: ingen ytterligare information." Vi kommer att försöka lösa felet i den här artikeln.

Juni 18, 2022 - 17:24
Juni 20, 2022 - 13:04
Hur fixar jag Minecraft kunde inte ansluta till serverfel?
Hur fixar jag Minecraft kunde inte ansluta till serverfel?

Minecraft-spelare ärbegränsade frånatt komma åt spelet genomatt stötapå felet "Det gick inteattansluta till servern. Anslutningen tog timeout: ingen ytterligare information." när de villansluta till servern. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är Minecraft kunde inteansluta till serverfel?

Minecraft kunde inteansluta till serverfel

Det här felet orsakas vanligtvisav ett nätverksproblem sombegränsar vår åtkomst till spelet. Naturligtvis kan vi stötapå fel intebarapå grundav dettaproblem, utan ocksåpå grundav mångaproblem. Den vanliga orsaken till felet Minecraft kunde inteansluta till servern kanlistas enligt följande:

 • Det kan vara ett nätverksproblem.
 • Java-biblioteket kan varaproblematiskt.
 • Antivirus kanblockera spelet.

Orsakerna somanges ovan kan göraatt vi stöterpå sådana fel. För detta kan du hitta lösningenpåproblemet genomatt följa förslagen nedan.

Hur åtgärdar jagatt Minecraft inte kundeansluta till serverfel?

Föratt åtgärda det här felet kan vi hitta lösningenpå felet genomatt utföra följande förslag.

1-) Kontrollera dinanslutning

Problemet som uppstår i internetanslutningen kan orsaka många fel. Om du upplever nedgång elleravbrott i din internetanslutning, låt oss ge några förslag föratt åtgärda det.

 • Om din internethastighet saktar ner stänger duav modemet och sätterpå det igen. Dennaprocess kommerattavlasta ditt internetlite.
 • Vi kan elimineraproblemet genomatt rensa internetcachen.

Rensa DNS-cache

 • Skriv cmdpå startskärmen för sökning och kör somadministratör.
 • Skriv följande kodrader i ordningpå kommandotolksskärmen och tryckpå enter.
  • ipconfig /flushdns
  • netsh int ipv4 återställning
  • netsh int ipv6 återställning
  • netsh winhttp återställningsproxy
  • netsh winsock återställning
  • ipconfig /registerdns
 • Efter denna operation kommer detatt visaatt din dns-cache ochproxyservrar har rensats.

Efter dennaprocess kan du öppnaprogrammet genomatt starta om datorn. Omproblemet kvarstår, låt oss gå vidare till ettannat förslag.

2-) Stängav och sättpå modemet

Stängav modemet, vänta 20 sekunder och slåpå det igen. Under dennaprocess kommer din IP-adressatt ändras och förhindraolika nätverksproblem. Omproblemet kvarstår, låt oss gå vidare till ettannat förslag.

3-) Registrera enannan DNS-server

Vi kan elimineraproblemet genomatt registrera enannan dns-serverpå datorn.

 • Öppna kontrollpanelen och väljalternativet Nätverk och Internet
 • Öppna Nätverks- och delningscenterpå skärmen som öppnas.
 • Klickapå Ändraadapterinställningar till vänster.
 • Högerklickapå dinanslutningstyp föratt öppna menyn Egenskaper.
 • Dubbelklickapå Internet Protocol version 4 (TCP /IPv4).
 • Låt oss tillämpa inställningarna genomatt skriva in Googles DNS-server som vi ger nedan.
  • Önskad DNS-server: 8.8.8.8
  • Annan DNS-server: 8.8.4.4
 • Klickapåalternativet Bekräfta inställningar vidavslut och tryckpå OK-knappen och tillämpa åtgärderna.

Efter dennaprocess startar du om datorn och kör Minecraft-spelet.

4-) Skapa enprivatport för Minecraft

Om ingetav ovanstående förslag fungerar för dig kan vi åtgärdaproblemet genomatt ställa inporten som är konfigurerad för Minecraft.

 • Skriv "Windows Defender-brandväggen"på startskärmen för sökning och öppna den.
 • Klickapå "Avancerade inställningar" till vänsterpå skärmen som öppnas.
 • Klickapåalternativet "Inkommande regler" till vänster i fönstret som öppnas och klickapåalternativet "Ny regel" till höger.</li >
 • Väljalternativet "Port" i det nya fönstret som öppnas och klickapå knappen "Nästa".
 • Efter dennaprocess, väljalternativet "TCP" och skrivporten som vi lämnar nedan i rutan och klickapå knappen "Nästa".
  • 25565
 • Välj sedanalternativet "Tillåtanslutning", tryckpå knappen "Nästa", ställ in trealternativ som markerade och klickapå "Nästa "-knappen .
 • Ge sedan namnetpåporten där vi har gjort installationsprocessen och tryckpå knappen "Slutför".

I den härprocessen har vi lagt till en ny regel i TCP-porten. I nästa åtgärd, låt ossavsluta vårprocess genomattansluta UDP-porten.

 • Lägg sedan till den nya regeln igen och välj "Port" och klickapå knappen "Nästa".
 • Efter dennaprocess, väljalternativet "UDP" och skrivporten som vi lämnar nedan i rutan och klickapå knappen "Nästa".
  • 19132-19133, 25565
 • Välj sedanalternativet "Tillåtanslutning", tryckpå knappen "Nästa", ställ in trealternativ som markerade och klickapå "Nästa "-knappen .
 • Ge sedan namnetpåporten där vi har gjort installationsprocessen och tryckpå knappen "Slutför".

Efter dennaprocess, kör Minecraft-spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

5-) Installera om Java Kit

Vi kan elimineraproblemet genomatt heltavinstallera och installera om Java-kitet med hjälpav kontrollpanelen.

 • Förstavallt, låt oss helt tabort java-biblioteket med hjälpav kontrollpanelen och ladda ner det senaste jdk-paketet genomatt nå länken vi lämnarpå sidan. Klicka föratt ladda ner.
 • Välj och ladda ner den senaste versionen som Windows x64 Installer genomatt gå till länken ovan.

Minecraft kunde inteansluta till serverfel

 • När nedladdningen är klar öppnar du filen och utför installationsprocessen.

Närprocessen har slutförts framgångsrikt kan du starta om datorn och kontrollera omproblemet kvarstår.

6-) Kontrollera XBOX-tjänster

Om du inaktiverar Xbox-tjänster kan vi stötapå sådanaproblem.

 • Skriv "Tjänster"på startskärmen för sökning och öppna den.
 • På skärmen som öppnas öppnar du tjänsterna vi lämnar nedan i ordning och ställer in starttypenpå "Automatisk" och starta tjänstens status.
  • Xbox Accessory Management Service
  • Xbox Live Auth Manager
  • Spara Xbox Live-spel
  • Xbox Live Networking Service

Minecraft Launcher Error 0x80070057="216" /

Efter dennaprocess kan du öppna Minecraft-spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

7-) Återställ Microsoft Store

Olikaproblem som uppstår i

Microsoft Store kan orsaka ett sådantproblem. För detta kan vi lösa sådanaproblem genomatt återställa Microsoft Store.

 • Skriv "Microsoft Store" i startskärmen för sökning och högerklickapå den och klickapå "Programinställningar".

Minecraft Launcher Error 0x80070057

 • Starta återställningsprocessen genomatt tryckapå knappen "Återställ"på skärmen som öppnas.

Minecraft Launcher Error 0x80070057

Efter dennaprocess kontrollerar du omproblemet kvarstår genomatt logga in iprogrammet.

8-) Reparera XBOX-applikation

Olikaproblempå

Xbox Game Bar kan orsaka ett sådantproblem. För detta kan vi fixa sådanaproblem genomatt reparera Xbox Game Bar.

 • Skriv "Xbox Game Bar" i startskärmen för sökning och högerklickapå den och klickapå "Applikationsinställningar".

Minecraft Launcher Error 0x80070057

 • Starta återställningsprocessen genomatt klickapå knappen "Reparera"på skärmen som öppnas.

Minecraft Launcher Error 0x80070057

Om den härprocessen inte löste det åt dig, utförprocessen ovan igen och tryckpå knappen Återställ föratt återställaprocesserna. Efter dennaprocess kör duprogrammet igen och kontrollerar omproblemet kvarstår.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!