Hur fixar jag GTA 5 Code 134-fel?

"Rockstars speltjänster är inte tillgängliga och molnet för offlinespel kan inte verifieras (kod 134)" som Gta 5-spelare stöter på när de öppnar spelet. Vi kommer att försöka lösa felet i den här artikeln.

Juni 18, 2022 - 16:58
Juni 20, 2022 - 14:45
Hur fixar jag GTA 5 Code 134-fel?
Hur fixar jag GTA 5 Code 134-fel?

Gta 5-spelares åtkomst till speletbegränsas genomatt stötapå felet "Rockstars speltjänster är inte tillgängliga och offlinespelmolnet kan inte verifieras (kod 134)." när spelet körs. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är GTA 5 Code 134 Error?

Vad är GTA 5 Code 134 Error?

Det här felet kan uppstå när Rockstar Games-tjänsten inte fungerar korrekt. Orsaken till detta kan uppståpå grundav mångaproblem. Möjliga orsaker till GTA 5 Code 134-fel kanlistas enligt följande:

 • Rockstar Games Launcher kanske inte fungerar korrekt.
 • Tjänsten Rockstar Games kan vara nere eller inte igång.
 • Antivirussystemet kan hindraprogrammet frånatt köras.
 • Spelfiler kan vara korrupta eller skadade.

Orsakerna somanges ovan kan göraatt vi stöterpå sådana fel. För detta kan du hitta lösningenpåproblemet genomatt följa förslagen nedan.

Hur åtgärdar jag GTA 5 Code 134-fel?

Vi kan lösaproblemet genomatt följa förslagen nedan föratt åtgärda det här felet.

1-) Stängavantivirusprogrammet

Inaktiveraallaantivirusprogram duanvänder eller tabort dem helt från din dator. Om duanvänder Windows Defender, inaktivera det. För detta;

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Klicka sedanpå "Hantera inställningar".
 • Stängav realtidsskyddet till "Av".

Låt oss efter detta stängaavannat skydd mot ransomware.

 • Öppna skärmen för startsökning.
 • Öppna sökskärmen genomatt skriva Windows säkerhetsinställningar.
 • Klickapåalternativet Virus- och hotskyddpå skärmen som öppnas.
 • Klickapåalternativet Ransomware Protection i menyn.
 • Stängav Kontrollerad mappåtkomstpå skärmen som öppnas.

När vi har utfört den här operationen måste vi lägga till GTA 5-spelfiler som ett undantag.

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Inställningar för virus och hotskydd väljer du Hantera inställningar och sedan under Uteslutningar Uteslut välj lägg till eller tabort.
 • Välj Lägg till en uteslutning och välj sedan spelmappen GTA 5 som är sparadpå din disk.

Efter dennaprocess, försökatt köra GTA 5-spelet igen genomatt stänga Steam-programmet helt med hjälpav en uppgiftshanterare. Omproblemet kvarstår, låt oss gå vidare till vårt nästa förslag.

2-) Ladda ner Rockstar Games Launcher Program

Om Rockstar Games Launcher-programmet inte är installeratpå din dator, installera det. Det faktumatt Rockstar Games Launcher-programmet inte är installerat kan få ossatt stötapå sådanaproblem. Innan du utför installationen, installera Rockstar Games Launcher-programmetpå disken där spelmappen GTA 5 är installeradpå den disken. Efter dennaprocess kontrollerar du omproblemet kvarstår.

Klicka föratt ladda ner Rockstar Games Launcher.

3-) Verifiera spelfilen

Att inte kunna läsa Gta 5-spelfilen kan göraatt vi stöterpå ett sådant fel. För detta kan vi elimineraproblemet genomatt utföra följande förslag.

 • Förstavallt, låt oss tabort filen "dlc.rpf" i GTA 5-mappen. För detta, nå mappen GTA 5. När du kommer till mappen "update/x64/dlcpacks/patchday..ng/" tar dubort "dlc.rpf". Där det står "..ng" är den senaste uppdateringsfilen. För detta, låt oss öppna den senaste uppdateringsfilen och tabort filen "dlc.rpf".
 • Efter dennaprocess, låt oss verifiera spelfilen genomatt köra Steam- eller Rockstar Games Launcher-programmet.

Föratt verifiera Steam-spelfilen;

 1. Öppna Steam-programmet.
 2. Öppnabiblioteksmenyn.
 3. Högerklickapå GTA 5-spelet till vänster och öppna fliken Egenskaper.
 4. Öppna menyn Lokala filer till vänsterpå skärmen som öppnas.
 5. Klickapå knappen Verifiera spelfilers integritet i menyn Lokala filer som vi stöttepå.

Efter dennaprocess kommer nedladdningenatt utföras genomatt skanna de skadade spelfilerna. Närprocessen är klar, försökatt öppna spelet igen.

Föratt verifiera Rockstar Games Launcher Game File;

 • Kör Rockstar Games Launcher.
 • Öppna menyn Inställningar.
 • Välj spelet Gta 5 till vänster.
 • Verifiera filen genomatt gå tillalternativet "Verifiera filintegritet"på skärmen som öppnas och tryckapå knappen "Verifiera integritet".

Efter dennaprocess kommer nedladdningenatt utföras genomatt skanna de skadade spelfilerna. Närprocessen är klar, försökatt öppna spelet igen.

4-) Avinstallera Rockstar Games Launcher

Tabort Rockstar Games Launcher från din dator omedelbart efteratt ha utfört ovanståendeprocess. Gå sedan till länken nedan och installera Rockstar Games Launcher-applikationenpå din dator igen.

Ladda ner Rockstar Games Launcher

Nå till länken vi lämnade ovan och ladda ner Rockstar Games Launcher-programmet. Utför sedan installationsprocessenpå din dator och följ stegen nedan.

 • Vi skriver "Tjänster"på startskärmen för sökning och öppnar den.
 • På skärmen som öppnas hittar vi tjänsten "Rockstar Game Library Services" och dubbelklickarpå den.
 • Starttypen kommeratt inaktiveraspå skärmen som öppnas. Vi ändrar det inaktiveradealternativet till "Auto" och tryckerpå knappen "Använd".

GTA 5 Code 134 Error

 • Efter dennaprocess kommer Start-knappenatt öppnas. Sedan kör vi tjänsten genomatt tryckapå knappen "Start".

GTA 5 Code 134 Error

 • Efter dennaprocess kommer tjänsten "Rockstar Game Library Services" nuatt fungera.

När du har slutförtprocessen kan du starta GTA 5-spelet genomatt köra Rockstar Games Launcher-programmet.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!