Hur man åtgärdar Minecraft Pixel Format Not Accelerated Error

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa felet "Pixel Format Not Accelerated" som Minecraft-spelare stöter på när de öppnar spelet.

Juli 16, 2022 - 14:46
Juli 17, 2022 - 08:38
Hur man åtgärdar Minecraft Pixel Format Not Accelerated Error
Hur man åtgärdar Minecraft Pixel Format Not Accelerated Error

Minecraft-spelare stöterpå felet "Pixel Format Not Accelerated" efteratt ha öppnat spelet, vilketbegränsar deras åtkomst till spelet. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är Minecraft Pixel Format Not Accelerated Error?

Minecraft Pixel Format Ej Accelererat Error

Det här felet orsakas vanligtvisav föråldrade grafikkort ochandra drivrutiner. Naturligtvis, intebarapå grundav dettaproblem, utan också mångaproblem kan få ossatt stötapå ett sådant fel. För detta kommer viatt försöka lösaproblemet genomatt ge dig några förslag.

Hur åtgärdar jag Minecraft Pixel Format Not Accelerated Error?

Föratt åtgärda det här felet kan vi hitta lösningenpåproblemet genomatt följa förslagen nedan.

1-) Uppdatera grafikkortsdrivrutinen

I sådana kontinuitetsproblem kan vi stötapå ett uppdateringsfelpå grafikkortet. För detta måste vi uppdatera grafikkortet. Om du är redo, låt oss komma igång.

Föranvändare med Nvidia-grafikkort;

 • Förstavallt, Nvidia-företagets Geforce Erfarenhet Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • Efter nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och öppnar menyn Drivrutiner ovan.
 • Hämta vår uppdatering genomatt klickapå knappen Hämta som visas ovan.
 • När vår nedladdning är klar, låt oss utföra installationsprocessen genomatt klickapå snabbinstallationsknappen.
 • Starta om datorn när den härprocessen är klar.

Föranvändare med AMD-grafikkort;

 • Publiceradav AMD-företaget AMD Radeon Software Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • Efter nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och klickarpå knappen Sök efter uppdateringar under drivrutins- och mjukvarumenyn till höger och kontrollerar om vårt grafikkort är uppdaterat.
 • Du kan starta om datorn genomatt utföra uppdateringen.

Föranvändare med Intel-grafikkort;

Användare med en Intel-processor kananvända grafikkortet i Intel-processorn, eftersom de inte har något grafikkort. Detta kan krävaatt du uppdaterar Intels grafikkort.

 • Först genomatt nå länken Intel Driver & Support Download Assistant.
 • Öppnaprogrammet när nedladdningen är klar. När installationsprocessen är klar klickar dupå knappen "Starta" och väntarpåattbli omdirigerad till sidan.
 • Efter dennaprocess kommer Intel Driver & Support Assistantatt skanna ditt system. När skanningen är klar kommer denatt extrahera några drivrutiner som dubehöver uppdatera. Utför installationsprocessen genomatt ladda ner den uppdaterade versionenav drivrutinerna.

Efteratt ha uppdaterat vår grafikdrivrutin och startat om datorn kan vi försöka öppna Minecraft-spelet.

2-) Redigera registret

 • Skriv regedit i sökfältet Starta och öppna det.

Minecraft-pixelformat inteaccelererat fel

 • Klistra inplatsenComputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers i rutan högst upppå skärmen och tryckpå enter.
 • Efter denna operation kommer registret till högerattlistas. Om det finns ett register som heter TdrLevel, högerklickapå det och tabort det. Om inte, fortsätt medproceduren nedan.

Minecraft Pixel Format Ej Accelererat Error

 • Högerklicka sedanpå ett tomt utrymme och väljalternativet som säger nyttDWORD (32Bit)-värde.

Minecraft Pixel Format Ej Accelererat Error

 • Byt namnpå registret vi just skapade till TdrLevel.
 • Skriv sedan in 0 i värdedata genomatt dubbelklickapå den. Efter dennaprocess, starta om datorn. Om inte, ändra värdedata till 3 och försök igen.

Minecraft-pixelformat inteaccelererat fel

När den härprocessen är klar, starta om datorn och logga inpå spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

3-) Reparera XBOX-applikation

Olikaproblempå

Xbox Game Bar kan orsaka ett sådantproblem. Föratt göra detta kan vi fixa sådanaproblem genomatt reparera Xbox Game Bar.

 • Skriv "Xbox Game Bar"på startskärmen för sökning och högerklickapå den och klickapå "Programinställningar".

Minecraft Pixel Format Ej Accelererat Error

 • Starta återställningsprocessen genomatt klickapå knappen "Reparera"på skärmen som öppnas.

Minecraft Pixel Format Ej Accelererat Fel

Om den härprocessen inte löste det åt dig, utförprocessen ovan igen och tryckpå knappen "Återställ" föratt återställaprocesserna. Efter dennaprocess kör duprogrammet igen och kontrollerar omproblemet kvarstår.

4-) Återställ Microsoft Store

Olikaproblem som uppstår i

Microsoft Store kan orsaka ett sådantproblem. För detta kan vi lösa sådanaproblem genomatt återställa Microsoft Store.

 • Skriv "Microsoft Store" i startskärmen för sökning och högerklickapå den och klickapå "Programinställningar".

Minecraft-pixelformat inteaccelererat fel

 • Starta återställningsprocessen genomatt tryckapå knappen "Återställ"på skärmen som öppnas.

Minecraft Pixel Format Ej Accelererat Error

Efter dennaprocess kontrollerar du omproblemet kvarstår genomatt logga in iprogrammet.

5-) Kontrollera XBOX-tjänster

Om du inaktiverar Xbox-tjänster kan vi stötapå sådanaproblem.

 • Skriv "Tjänster"på startskärmen för sökning och öppna den.
 • På skärmen som öppnas öppnar du tjänsterna vi lämnar nedan i ordning och ställer in starttypen till "Automatisk" och starta tjänstens status.
  • Xbox Accessory Management Service
  • Xbox Live Auth Manager
  • Spara Xbox Live-spel
  • Xbox Live Networking Service

Minecraft Pixel Format Ej Accelererat Error

Efter dennaprocess kan du öppna Minecraft-spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!