Hur man åtgärdar Minecraft Forge-bibliotek som misslyckades med att ladda ner fel?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa felet "Libraries Failed To Download" som Minecraft-spelare stöter på när de vill ladda Forge-biblioteket i sina spelfiler.

Juli 16, 2022 - 15:12
Juli 16, 2022 - 19:01
Hur man åtgärdar Minecraft Forge-bibliotek som misslyckades med att ladda ner fel?
Hur man åtgärdar Minecraft Forge-bibliotek som misslyckades med att ladda ner fel?

Minecraft-spelare stöterpå felet "Library Failed To Download" när de vill installera Forge-biblioteket, och deras åtkomst till spelet ärbegränsad. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är Minecraft Forge Libraries som misslyckades medatt ladda ner?

Minecraft Forge-bibliotek kunde inte ladda ner Fel

Det här felet orsakas vanligtvisavatt java-biblioteket inte är uppdateratpå datorn. Naturligtvis kan vi stötapå ett sådant fel intebarapå grundav dettaproblem, utan ocksåpå grundav mångaproblem. För detta kommer viatt försöka lösaproblemet genomatt ge dig några förslag.

Hur åtgärdar jag Minecraft Forge-bibliotek som misslyckades medatt ladda ner?

Föratt åtgärda det här felet kan du hitta lösningenpåproblemet genomatt följa förslagen nedan.

1-) Ladda nedaktuellt Java-bibliotek

Vi kan elimineraproblemet genomatt definiera det nuvarande java-biblioteket till Minecraft Launcher-programmet.

 • Öppna den först och främst genomatt klickapå länken som vi lämnarpå sidan. Klicka föratt komma åt Java-biblioteket.
 • Klickapå JDK-versionenpå skärmen som öppnas. Klickapå vilken som är den senaste versionen. Den senaste versionen verkar nu vara JDK18.

Minecraft Forge-bibliotek kunde inte ladda ner Fel

 • Klickapå "zip"bredvid "Windows/x64"på skärmen som öppnas.

Minecraft Forge-bibliotek kunde inte ladda ner Fel

 • Klickapå den nedladdade zip-filen och överför den inneslutna mappen till mappen "C:\Program Files\Java".

2-) Installera om Java Kit

Vi kan elimineraproblemet genomatt heltavinstallera och installera om Java-kitet med hjälpav kontrollpanelen.

 • Förstavallt, låt oss helt tabort java-biblioteket med hjälpav kontrollpanelen och ladda ner det senaste jdk-paketet genomatt nå länken vi lämnarpå sidan. Klicka föratt ladda ner.
 • Välj och ladda ner den senaste versionen som Windows x64 Installer genomatt följa länken ovan.

Minecraft Forge-bibliotek kunde inte ladda ner Fel

 • När nedladdningen är klar öppnar du filen och utför installationsprocessen.

Närprocessen har slutförts kan du starta om datorn och kontrollera omproblemet kvarstår.

3-) Installeraaktuell OpenGL-fil

Om OpenGL-filen inte är installerad i Java Kit-filen kan vi stötapå ett sådantproblem. För detta kan vi elimineraproblemet genomatt ladda ner OpenGL-filen och kopiera den till Java Kit-filen.

 • Förstavallt, ladda ner OpenGL-filen genomatt gå till länkenpå sidan. Ladda ner 32-bitarsversionen om din dator är 32-bitars och 64-bitarsversionen om din dator är 64-bitars. Klicka föratt ladda ner.
 • Klickapå den nedladdade zip-filen och överför filen "opengl32.dll" inuti "C:\Program Files\Java\jre(senaste versionen)\bin " mapp.

När överföringen är klar kan du köra Minecraft Launcher och kontrollera omproblemet kvarstår.

4-) Uppdatera Windows

Om duanvänder den senaste versionenav din Windows-version slipper vi många fel. Eftersom innovationalltid är en fördel för oss.

 • Klickapå startmenyn och öppna menyn Inställningar.
 • Klickapåalternativet "Uppdatera och säkerhet"på skärmen som öppnas. Kontrollera sedan om din Windows är uppdaterad genomatt klickapå knappen "Sök efter uppdateringar".
 • Om det finns en uppdateringsvarning kan du ladda ner och installera den.
Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!