Hur fixar jag iPhone, Mac och iPad Mail SSL-fel?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa SSL-felet som iPhone- eller iPad-användare stöter på när de vill skicka företagspost.

Juni 13, 2022 - 18:45
Juni 13, 2022 - 19:01
Hur fixar jag iPhone, Mac och iPad Mail SSL-fel?
Hur fixar jag iPhone, Mac och iPad Mail SSL-fel?

SSL-felet som iPhone-, Mac- och iPad-användare stöterpå när de vill skicka meddelanden med sin företags-e-postadress uppstår när viss information saknas eller är felaktigt skriven. För detta kommer viatt ge dig information om vad du ska göra föratt stötapå ett sådant fel i den härartikeln.

Hur man åtgärdar iPhone, iPad och Mac Mail SSL-fel

Föratt åtgärda det här felet kommer vi förstatt ge dig information om hur du åtgärdar mail ssl-problemet med iPhone, sedan iPad och sedan Mac-enheten.

Hur man åtgärdar iPhone och iPad Mail SSL-problem

 • Öppna menyn Inställningar.
 • Klickapåalternativet "Mail" i menyn.
 • Öppna den genomatt klickapå "Konton"på skärmen som öppnas.
 • Klickapåalternativet "Avancerat"på sidan med kontoinformation och öppna det.
 • Inaktivera "Använd SSL" i menyn Avancerat och gå tillbaka.
 • Klickapå "Server för utgående e-post - SMTP"på sidan med kontoinformation.
 • Klickapåalternativet mail.sitename.com för ditt konto.
 • Inaktivera "Använd SSL" i kontoverifieringsmenyn och klickapå "Klar".

Efter denna åtgärd kan du kontrollera om felet kvarstår.

Hur man åtgärdar MAC Mail SSL-problem

 • Öppna Mail-appen.
 • Klickapå "Mail" i det övre vänstraalternativet.
 • Klickapå "Inställningar" i delistadealternativen.
 • Klickapåalternativet "Konton"på skärmen som öppnas och välj det konto du vill göra ändringar i.
 • Klickapå "Serverinformation" i informationen som öppnas till höger.
 • Omalternativet "Hanteraanslutningsinställningarautomatiskt"på skärmen som öppnas, låt oss tabort det.
 • Låt oss ställa inalternativet "Dörr" nedan enligt följandealternativ.
  • APOP: 110
  • IMAP: 143
 • Avmarkera sedan "Använd TLS/SSL" och "Hanteraanslutningsinställningautomatiskt".
 • Efter dennaprocess ändrar dualternativet "Dörr" nedan till "587" och tarbortalternativet "Använd TLS/SSL". 

Efter dennaprocess klickar dupå knappen "Spara" föratt sparaprocessen och kontrollera omproblemet kvarstår.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!