Hur åtgärdar jag Red Dead Redemption 2 ERR_GFX_D3D_DEFERRED_MEM-fel?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa "ERR_GFX_D3D_DEFERRED_MEM"-felet som Red Dead Redemption 2-spelare stöter på när de öppnar spelet.

Juni 13, 2022 - 20:38
Juni 14, 2022 - 10:24
Hur åtgärdar jag Red Dead Redemption 2 ERR_GFX_D3D_DEFERRED_MEM-fel?
Hur åtgärdar jag Red Dead Redemption 2 ERR_GFX_D3D_DEFERRED_MEM-fel?

Red Dead Redemption 2-spelare stöterpå felet "ERR_GFX_D3D_DEFERRED_MEM" när de kör spelet, och deras tillgång till spelet ärbegränsad. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Varför får jag Red Dead Redemption 2 ERR_GFX_D3D_DEFERRED_MEM-fel?

Red Dead Redemption 2 ERR_GFX_D3D_DEFERRED_MEM-fel

Det finns mångaanledningar tillatt du kan stötapå det här felet. Enav dem äratt den köramdvulkanapi. Om dennaapi fungerar trasig är det möjligtatt du kommeratt stötapå ett sådant fel. Dina fönster och grafikkort kanske inte är uppdaterade.

Hur åtgärdar jag Red Dead Redemption 2 ERR_GFX_D3D_DEFERRED_MEM-fel?

Vi kommerattberätta om tre förslag föratt nå denna lösning. Dessa;

1-) Ändra Vulkan Graphics API

Detta API finns i filen settings.xml som skapatsav Rockstar Games i mappen Dokument. Föratt nå den här filen;

 • Dokumentation>RDR2>Settings>settings.xml

Du kan öppna dokumentet settings.xml med hjälpav ettanteckningsblock genomatt öppna filen ovan. Hitta kSettingAPI_Vulkan i den och ändra texten där det står Vulkan till DX12.

Red Dead Redemption 2 ERR_GFX_D3D_DEFERRED_MEM-fel

2-) Uppdatera grafikkortsdrivrutinen

I sådana kontinuitetsproblem kan vi stötapå ett uppdateringsfel i grafikkortet. För detta måste vi uppdatera grafikkortet. Om du är redo, låt oss komma igång.

Föranvändare med Nvidia-grafikkort;

 • Förstavallt, Nvidia-företagets Geforce Erfarenhet Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • Efter nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och öppnar menyn Drivrutiner ovan.
 • Ladda ned vår uppdatering genomatt klickapå knappen Hämta som visas ovan.
 • När vår nedladdning är klar, låt oss utföra installationsprocessen genomatt klickapå snabbinstallationsknappen.
 • Starta om datorn när dennaprocess är klar.

Föranvändare med AMD-grafikkort;

 • Publiceradav AMD-företaget AMD Radeon Software Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • Efter nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och klickarpå knappen Sök efter uppdateringar under drivrutins- och mjukvarumenyn till höger och kontrollerar om vårt grafikkort är uppdaterat.
 • Du kan starta om datorn genomatt utföra uppdateringen.

Efteratt ha uppdaterat vår grafikdrivrutin och startat om datorn kan vi försöka öppna Red Dead Redemption 2.

3-) Håll ditt Windows-operativsystem uppdaterat

Om duanvänder den senaste versionenav din Windows-version slipper vi många fel. Eftersom innovationalltid är en fördel för oss.

 • Öppna sökfältet genomatt skriva Sök efter uppdateringar.
 • Bekräfta om din Windows är uppdaterad genomatt tryckapå knappen sök efter uppdateringarpå skärmen som öppnas.
 • Om det finns en uppdateringsvarning kan du ladda ner och installera den.

4-) Verifiera spelfilens integritet

Vi kommeratt verifiera spelfilens integritet, skanna och ladda ner eventuella saknade eller felaktiga filer. För detta;

För de som spelarpå Steam;

 1. Öppna Steam-programmet.
 2. Öppnabiblioteksmenyn.
 3. Högerklickapå spelet Red Dead Redemption 2 till vänster och öppna fliken Egenskaper
 4. Öppna menyn Lokala filer till vänsterpå skärmen som öppnas.
 5. Klickapå knappen Verifiera spelfilers integritet i menyn Lokala filer vi har stöttpå.

Efter dennaprocess kommer nedladdningenatt utföras genomatt skanna de skadade spelfilerna. Närprocessen är klar, försökatt öppna spelet igen.

För de som spelar via Rockstar Games Launcher;

 • Kör Rockstar Games Launcher.
 • Klickapå "Inställningar" uppe till höger.
 • Välj spelet "Red Dead Redemption 2" längst ned till vänster i rullgardinsmenyn.
 • Klickapåalternativet "Verifiera spelfilens integritet"på skärmen som öppnas.

Efter dennaprocess kommer nedladdningenatt utföras genomatt skanna de skadade spelfilerna. Närprocessen är klar, försökatt öppna spelet igen.

5-) Ändra Shader Caching-inställning

Processen vi kommerattberätta i det här förslaget kommeratt vara för spelare somansluter till spelet via steam.

 • Öppna Steam-programmet.
 • Klickapå "Steam" i det övre vänstra hörnetav skärmen.
 • Klickapå "Inställningar" i denlistade menyn.
 • Klickapå "Shader Caching" till vänsterpå skärmen som öppnas.
 • Aktiveraalternativet "Tillåt Vulkan shadersattbearbetas ibakgrunden"på skärmen vi står inför och tryckpå knappen "OK".

Efter dennaprocess kan du starta spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!