Hur fixar jag installationsfelet för Minecraft Launcher?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa problemet som Minecraft-spelare stöter på när de vill installera Minecraft Launcher-programmet från Microsoft Store.

Juni 13, 2022 - 13:22
Januari 25, 2023 - 19:02
Hur fixar jag installationsfelet för Minecraft Launcher?
Hur fixar jag installationsfelet för Minecraft Launcher?

Problemet som Minecraft-spelare stöterpå när de vill installera Minecraft Launcher-programmet orsakasav mångaproblem sombegränsar vår åtkomst till spelet. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är Minecraft Launcher Installation Error?

Det här felet kan orsakasav mångaproblem sombegränsar vår åtkomst till spelet. Till exempel kan cacheproblemet i Microsoft Store orsaka många fel. Den främstaanledningen tillatt vi får installationsfelet för Minecraft Launcher är följande:

 • Microsoft Store kanske inte fungerar korrekt.
 • Xbox Live kanske inte fungerar korrekt.
 • Xbox Game Bar kanske inte fungerar korrekt.
 • Inställningar för Xbox-säkerhetsbehörighet kan varabegränsade.
 • Ditt Microsoft-konto kanske inte känns igen.
 • Du kanske nu har Minecraft-filen installerad.

Vi har förklarat de möjliga orsakerna till felet vi stöttepå ovan. Nu kommer viatt ge information om hur du åtgärdarproblemet med Minecraft Bedrock-krasch.

Hur man åtgärdar installationsfelet för Minecraft Launcher

Vi kan lösaproblemet genomatt följa förslagen nedan föratt åtgärda det här felet.

1-) Återanslut till ditt Microsoft-konto

Försökatt återansluta genomatt stänga ditt Microsoft-konto i Xbox-programmet. Att utföra den här åtgärden kan hjälpa ossatt lösapotentiella fel.

 • Öppna Xbox-programmet.
 • Klickapå ikonen "Profil" i det övre högra hörnet och klickapå "Logga ut".

Efter dennaprocess loggar du inpå ditt Microsoft-konto igen och kontrollerar omproblemet kvarstår.

2-) Kontrollera XBOX-tjänster

Om du inaktiverar Xbox-tjänster kan vi stötapå sådanaproblem.

 • Skriv "Tjänster"på startskärmen för sökning och öppna den.
 • På skärmen som öppnas öppnar du tjänsterna som vi lämnar nedan i ordning och ställer in starttypenpå "Automatisk" och starta tjänstens status.
  • Xbox Accessory Management Service
  • Xbox Live Auth Manager
  • Spara Xbox Live-spel
  • Xbox Live Networking Service

Minecraft Launcher Installationsfel

Efter dennaprocess kan du öppna Minecraft-spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

3-) Återställ Microsoft Store

Olikaproblem som uppstår i

Microsoft Store kan orsaka ett sådantproblem. För detta kan vi lösa sådanaproblem genomatt återställa Microsoft Store.

 • Skriv "Microsoft Store"på startskärmen för sökning och högerklickapå den och klickapå "Programinställningar".

Minecraft Launcher Installationsfel

 • Starta återställningsprocessen genomatt tryckapå knappen "Återställ"på skärmen som öppnas.

Minecraft Launcher Installationsfel

Efter dennaprocess kontrollerar du omproblemet kvarstår genomatt logga in iprogrammet.

4-) Reparera XBOX-applikation

Olikaproblempå

Xbox Game Bar kan orsaka ett sådantproblem. För detta kan vi fixa sådanaproblem genomatt reparera Xbox Game Bar.

 • Skriv "Xbox Game Bar"på startskärmen för sökning och högerklickapå den och klickapå "Applikationsinställningar".

Minecraft Launcher Installationsfel

 • Starta återställningsprocessen genomatt klickapå knappen "Reparera"på skärmen som öppnas.

Minecraft Launcher Installationsfel

Om den härprocessen inte löste det åt dig, utförprocessen ovan igen och tryckpå knappen Återställ föratt återställaprocesserna. Efter dennaprocess kör duprogrammet igen och kontrollerar omproblemet kvarstår.

5-) Microsoft Identity Provider

Du kanske stöterpå ett sådantproblem eftersom din Microsoft Store inte har en Microsoft Identity Provider.

 • Först och främst kan du komma åt Microsoft Store genomatt klickapå länken jag lämnarpå sidan. Ladda ner Microsoft Identity Provider Klickapå För.
 • Öppna Microsoft Store genomatt klickapå "Get in Store-appen"på skärmen som öppnas.
 • Starta sedan installationsprocessen.

När installationsprocessen har slutförts framgångsrikt, låt oss gå vidare till vårtandra förslag.

6-) Avinstallera och installera om speltjänsten

 • Högerklickapå startikonen och klickapå "Windows Powershell (Admin)".
 • Låt oss klistra in koden nedan i kommandotolksfönstret som öppnas och tryckpå enter och tabort speltjänsten.
  • get-appxpackage Microsoft.GamingServices | remove-AppxPackage -allusers
 • Stäng inte under några omständigheter kommandotolken efteratt ha kört kodraden. Närprocessen är klar, låt oss ladda om speltjänsten.

Processen föratt installera om speltjänsten är som följer:

 • Högerklickapå startikonen och klickapå "Windows Powershell (Admin)".
 • Låt oss klistra in koden nedan i kommandotolksfönstret som öppnas och tryckpå enter och ladda speltjänsten.
  • starta ms-windows-store://pdp/?productid=9MWPM2CQNLHN
 • Stäng under inga omständigheter kommandotolken efteratt ha kört kodraden.

Närprocessen är klar, låt oss gå vidare till vårtandra förslag.

7-) Avinstallera och installera om Microsoft Store

 • Högerklickapå startikonen och klickapå "Windows Powershell (Admin)".
 • Låt oss klistra in koden nedan i kommandotolksfönstret som öppnas och tryckpå enter och tabort Microsoft Store.
  • Hämta-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage
 • Stäng inte under några omständigheter kommandotolken efteratt ha kört kodraden. Närprocessen är klar, låt oss installera Microsoft Store igen.

Processen vi tar föratt installera om Microsoft Store är följande:

 • Högerklickapå startikonen och klickapå "Windows Powershell (Admin)".
 • Låt oss klistra in koden nedan i kommandotolksfönstret som öppnas och tryckpå enter och ladda Microsoft Store.
  • Get-AppXPackage *WindowsStore* -AllUsers | Föreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
 • Stäng under inga omständigheter kommandotolken efteratt ha kört kodraden.

Närprocessen är klar, låt oss gå vidare till vårtandra förslag.

8-) Tabort Microsoft Store-cachefil

 • Skriv "Kör"på startskärmen för sökning och öppna den.
 • Skriv in följande filkatalog i sökrutanpå skärmen som öppnas och tryckpå enter.
  • %UserProfile%\AppData\Local\Packages\Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe\LocalCache
 • Låt oss helt radera filernapå skärmen som öppnas. Efter dennaprocess, öppna PowerShell-kommandotolken, klistra in följande kodrad och tryckpå enter.
 • Get-AppxPackage -AllUsers| Föreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}

Kontrollera omproblemet kvarstår efter framgångsrikanvändning.

9-) Tabort Minecraft-fil

Vi kan elimineraproblemet genomatt helt tabort ".minecraft"-filen som finns i mappen AppData.

 • Vi skriver "%appdata%"på startskärmen för sökning och öppnar den.
 • Tabort filen ".minecraft" heltpå skärmen som öppnas.

Efter dennaprocess kan du försöka ladda nerprogrammet Minecraft Launcher genomatt öppna Microsoft Store.


Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!