Det finns ett problem med ditt Minecraft-konto felkod -9 Så här åtgärdar du

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa felet "Det finns ett problem med ditt konto. Felkod -9" som Minecraft-spelare stöter på när de försöker komma åt spelet.

Juli 20, 2022 - 06:14
Juli 22, 2022 - 08:12
Det finns ett problem med ditt Minecraft-konto felkod -9 Så här åtgärdar du
Det finns ett problem med ditt Minecraft-konto Felkod 9 Hur man åtgärdar

När Minecraft-spelare försöker komma åt spelet, stöter depå felet "Det är ettproblem med ditt konto. Felkod -9", och deras åtkomst till spelet ärbegränsad. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta lösningen genomatt följa förslagen nedan.

Varför stöter jagpå Minecraft-felkod -9?

Det här feletberorpåolikaproblem i xbox-säkerhetsinställningarna. För detta kan vi elimineraproblemet genomatt kontrollera xbox-säkerhetsinställningen. Naturligtvis kan vi stötapå ett sådant fel intebarapå grundav dettaproblem, utan ocksåpå grundav mångaproblem. För detta kan du hitta lösningenpåproblemet genomatt ge dig några förslag.

Hur åtgärdar jag Minecraft Error Code -9?

Föratt åtgärda det här felet kan du hitta lösningenpåproblemet genomatt följa förslagen nedan.

1-) Kontrollera Xbox Security Setting

Inaktiverad Xbox-säkerhetsinställning kan orsaka mångaproblem.

 • Logga inpå ditt Xbox-konto. Klicka föratt logga in.
 • Välj dittaktiva kontopå skärmen som öppnas. Klickapå menyn "Anpassad" nedan.
 • Efter dennaprocess kontrollerar duallabehörigheter somanges nedan. Om det finns någrabehörigheter som ärblockerade, tillåt och spara.
 • Välj sedan menyn "Xbox Series XJS, Xbox One och Windows 10-enheter onlinesäkerhet".
 • Efter dennaprocess kontrollerar duallabehörigheter somanges nedan. Om det finns någrabehörigheter som ärblockerade, tillåt och spara.

När du har utfört åtgärden kan du logga inpå servern och kontrollera omproblemet kvarstår.

2-) Kontrollera dinanslutning

Problemet med internetanslutningen kan orsaka många fel. Om din internetanslutning saktar ner eller kopplasbort, låt oss ge några förslag föratt åtgärda det.

 • Om din internethastighet saktar ner stänger duav modemet och sätterpå det igen. Dennaprocess kommerattavlasta ditt internetlite.
 • Vi kan elimineraproblemet genomatt rensa internetcachen.

Rensa DNS-cache

 • Skriv cmdpå startskärmen för sökning och kör somadministratör.
 • Skriv följande kodrader i ordningpå kommandotolksskärmen och tryckpå enter.
  • ipconfig /flushdns
  • netsh int ipv4 återställning
  • netsh int ipv6 återställning
  • netsh winhttp återställningsproxy
  • netsh winsock återställning
  • ipconfig /registerdns
 • Efter denna operation kommer detatt visaatt din dns-cache ochproxyservrar har rensats.

Efter dennaprocess kan du öppna spelet genomatt starta om datorn. Omproblemet kvarstår, låt oss gå vidare till ettannat förslag.

3-) Stängav och sättpå modemet

Stängav modemet, vänta 20 sekunder och slåpå det igen. Under dennaprocess kommer din ip-adressatt ändras och förhindraolika nätverksproblem. Omproblemet kvarstår, låt oss gå vidare till ettannat förslag.

4-) Registrera enannan DNS-server

Vi kan elimineraproblemet genomatt registrera enannan dns-serverpå datorn.

 • Öppna kontrollpanelen och väljalternativet Nätverk och Internet
 • Öppna Nätverks- och delningscenterpå skärmen som öppnas.
 • Klickapå Ändraadapterinställningar till vänster.
 • Högerklickapå dinanslutningstyp föratt öppna menyn Egenskaper.
 • Dubbelklickapå Internet Protocol version 4 (TCP /IPv4).
 • Låt oss tillämpa inställningarna genomatt skriva in Googles DNS-server som vi ger nedan.
  • Önskad DNS-server: 8.8.8.8
  • Annan DNS-server: 8.8.4.4
 • Klicka sedanpå Verifiera inställningar när duavslutar och tryckpå OK-knappen och tillämpa åtgärderna.

Efter dennaprocess kan du starta om datorn och köra spelet.

5-) Uppdatera din enhet

Det faktumatt din enhet inte är uppdaterad kan göraatt du stöterpå sådanaproblem. För detta, kontrollera om din enhet är uppdaterad. Om din enhet är inaktuell uppdaterar du den och kontrollerar omproblemet kvarstår.

6-) Använd inte PS4 Remote Play

Om fjärrspel äraktiveratpå PS 4 kan du stötapå kontofel -9 i Minecraft. För detta, kontrollera om PS4 Remote Play-plugin äraktiverat. Omaktiverat, inaktivera det och kontrollera omproblemet kvarstår.

7-) Återställ lösenordet för ditt Microsoft/XboxLive-konto

Vi kan åtgärdaproblemet genomatt återställa lösenordet för ditt Microsoft/XboxLive-konto. Vissa spelare sägeratt när de implementerar detta förslag har de kommit fram till lösningenpåproblemet. Vi kan kontrollera omproblemet kvarstår genomatt följa det här förslaget.

8-) Inaktiveraautomatisk uppdatering

Allaproblem medautomatisk uppdatering kan göraatt vi stöterpå sådana fel. Föratt göra detta, gå till "Minecraft Inställningar>Profil"-menyn. Inaktivera sedanautomatiska uppdateringar för resurspaket och kontrollera omproblemet kvarstår.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!