Hur fixar jag fast vid 0,1 KB/s när du laddar ner LoL?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa problemet med 0,1 KB/s fastnat som League of Legends-spelare stöter på när de uppdaterar eller laddar ner.

Juli 20, 2022 - 06:07
Januari 12, 2023 - 16:02
Hur fixar jag fast vid 0,1 KB/s när du laddar ner LoL?
Hur fixar jag fast vid 0,1 KB/s när du laddar ner LoL?

Stamningsproblemetpå 0,1 KB/s som LoL-spelare stöterpå vid uppdatering eller nedladdning orsakasavatt startprogrammet tröttnarpå datorn, vilketbegränsar nedladdningen eller uppdateringen. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Varför LoL fastnar vid 0,1 KB/s under nedladdning

LoL fastnar vid 0,1 KB/s under nedladdning

Det härproblemet orsakas vanligtvisavatt LoL-startprogrammetanvänder en hög nivåav datoranvändning. När du laddar ner startprogrammetanvänder den intebara internet utan ocksåprocessorn. Det faktumattallaprogram som är öppna ibakgrunden är öppna och startprogrammet ständigtanvänderprocessorn och internet göratt vi stöterpå ett sådantproblem. För detta kommer viatt försöka lösaproblemet genomatt ge dig några förslag.

Hur fixar du fastnat vid 0,1 KB/s när du laddar ner LoL

Föratt lösa det härproblemet kan du hitta lösningen genomatt följa förslagen nedan.

1-) Stäng onödigaapplikationer ibakgrunden

Stängalla onödigaprogram som är öppna ibakgrunden medan LoL Launcher laddas ner eller uppdateras. Inklusive Discord. Föratt göra detta, öppna menyn "Processer" genomatt köraaktivitetshanteraren och välj detprogram du vill stänga och klickapå "Avsluta uppgift". Efter några minuter efteratt onödigaapplikationeravslutats kommer nedladdningshastigheten för LoL Launcherattbörja öka. Omproblemet kvarstår kan vi gå vidare till ettannat förslag.

2-) Ändra Riot Client Cache till High

Om Riot Client-programmetsprioritet är lägre änandraapplikationer kan vi stötapå ett sådantproblem. För detta kan vi ändra denna inställning med hjälpavaktivitetshanteraren.

 • Öppnaaktivitetshanteraren.
 • Låt oss utöka menyn genomatt klickapå "Mer information" längst nedpå skärmen som öppnas.
 • Högerklicka sedanpå "Riot Client"-applikationen i "Åtgärder" och klickapå "Gå till Detaljer".

LoL Nedladdningsproblem

 • Efter dennaprocess högerklickar dupå "RiotClientServices.exe"-programmet och flyttar musen över "Angeprioritet" och väljer "Hög >".

LoL laddar inte ned

När du har utfört den här åtgärden kan du vänta några minuter och se omproblemet kvarstår.

3-) Registrera enannan DNS-server

Vi kan elimineraproblemet genomatt registrera enannan dns-serverpå datorn.

 • Öppna Kontrollpanelen och välj Nätverk och Internet
 • Öppna Nätverks- och delningscenterpå skärmen som öppnas.
 • Klickapå Ändraadapterinställningar till vänster.
 • Högerklickapå dinanslutningstyp föratt öppna menyn Egenskaper.
 • Dubbelklickapå Internet Protocol version 4 (TCP /IPv4).
 • Låt oss tillämpa inställningarna genomatt skriva in Googles DNS-server som vi ger nedan.
  • Önskad DNS-server: 8.8.8.8
  • Annan DNS-server: 8.8.4.4
 • Klicka sedanpå Verifiera inställningar när duavslutar och tryckpå OK-knappen föratt utföra åtgärderna.

Efter dennaprocess kan du kontrollera omproblemet kvarstår.

4-) Stängav realtidsskydd

Inaktiveraallaantivirusprogram duanvänder eller tabort dem helt från din dator. Om duanvänder Windows Defender, inaktivera det. För detta;

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Klicka sedanpå "Hantera inställningar".
 • Stängav realtidsskyddet till "Av".

5-) Tillåtbrandvägg

Brandväggen kanblockera LoL-spelet. Föratt förhindra detta måste vi tillåta några LoL-appar från Windows Defender-brandväggen.

 • Skriv Windows Defender-brandväggenpå startskärmen för sökning och öppna den.

LoL uppdateras inte

 • Klickapå Tillåt enapp eller funktionatt kringgå Windows Defender-brandväggenpå vänster sidaav skärmen som öppnas.

LoL uppdateras inte

 • Klickapå knappen Ändra inställningar i menyn som öppnas.

LoL har fastnatpå 0,1 kB/s under uppdatering

 • När du har klickatpå knappen kommer knappen Tillåt enannanapplikation nedanatt varaaktiv. Låt oss klickapå den här knappen.

LoL har fastnatpå 0,1 KB/s under uppdatering

 • Klickapå knappen Bläddrapå skärmen som öppnas och öppna filplatsen som jaglistade nedan och öppna den.

LoL har fastnatpå 0,1 KB/s under uppdatering

 • Då lägger vi till mappen nedan genomatt göra detsamma.
  • C:\Riot Games\Riot Client\RiotClientServices.exe

LoL har fastnatpå 0,1 KB/s under uppdatering

När du har utfört dessa åtgärder startar du om Riot Client-programmet genomatt klickapå OK-knappen och kontrollerar omproblemet kvarstår.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!