Problem z eFootball 2022 Mobile nie otwiera się

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem, na który napotykają gracze eFootball 2022 Mobile podczas otwierania gry.

Czerwiec 2, 2022 - 23:09
Czerwiec 3, 2022 - 23:07
Problem z eFootball 2022 Mobile nie otwiera się
Problem z eFootball 2022 Mobile nie otwiera się

eFootball 2022 Gracze mobilni napotykająproblem nieotwierania grypodczas otwierania gry, co ogranicza im dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Dlaczego eFootball 2022 Mobile nie chce się otworzyć?

Tenproblem jest zwykle spowodowanyprzez uszkodzone lub uszkodzonepliki. Oczywiście możemy rozważać wieleproblemów, nie tylko ze względu na tenproblem. Możemy wymienić możliweprzyczyny tegobłędu, które napotykamy w następujący sposób.

 • Plik możebyć uszkodzony lub uszkodzony.
 • Może występowaćproblem z siecią.
 • Urządzenie możebyć nieaktualne.
 • Data i godzina mogąbyć nieaktualne.
 • Serwery mogąbyć w trakcie konserwacji.

Powyżej wyjaśniliśmy ogólnypowód tegobłędu, z którym użytkownicy rzadko się spotykają. Przejdźmy teraz doponiższego rozwiązania ipodajmy informacje, jak rozwiązaćproblem.

Jak naprawićproblem z eFootball 2022 Mobile nie otwierającym się?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Zaktualizuj systemowąaplikację Webview

Android WebView to składnik systemowy obsługiwanyprzez Chrome, który umożliwiaaplikacjom na Androida wyświetlanie treści internetowych. Jeśli nie jestaktualny, możemy napotkać różnebłędy.

 • Otwórz Sklep Google Play.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Android System WebView.
 • Jeśli na ekranie, który się otworzy,pojawi sięprzycisk Aktualizuj, zaktualizujaplikację, klikającprzycisk Aktualizuj.

Po tymprocesie uruchomponownie urządzenie i spróbuj zalogować się do gry. Jeśli Android System WebView jestaktualny lub tenproces nie został rozwiązany,przejdźmy do naszej drugiej sugestii.

2-) Zaktualizuj eFootball 2022 Mobile

Jeśli gra mobilna eFootball 2022 jest nieaktualna, możemy napotkać różnebłędy. W tym celu spróbuj zaktualizować grę eFootball 2022 Mobile, wchodząc doaplikacji Sklep Google Play. Jeśli gra nie jestaktualna, otwórz ją i sprawdź,aktualizując ją. Jeśli gra mobilna eFootball 2022 jest jużaktualna lubproblem nadal występujepoaktualizacji,przejdźmy do naszej innej sugestii.

3-) Wyczyść mobilnąpamięćpodręczną eFootball 2022

Jeślipamięcipodręczneprzechowywane w grze mobilnej eFootball 2022 zostaną zapisane jako uszkodzone lub uszkodzone, możemy napotkać różnebłędy. W tym celu możemy dojść do rozwiązaniaproblemupoprzez wyczyszczeniepamięcipodręcznej gry. Ale kiedy wyczyścimypamięćpodręczną, wszystkie zapisane dane w grze zostaną usunięte.

 • Otwórz ustawienia.
 • Aplikacje.
 • Wybierzaplikację eFootball 2022 Mobile z zakładki Listaaplikacji.
 • Otwórz Pamięć na ekranie, który się otworzy.Wyczyść wszystkie dane ipamięćpodręczną.
 • Po tymprocesie eFootball 2022 Mobileusuń iponownie zainstalujaplikację.

Po tymprocesie możesz to sprawdzić, logując się do gry. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do naszej innej sugestii.

4-) Sprawdźpamięć urządzenia

Jeślipamięć Twojego urządzenia nie wystarczy doprzechowywania gry, możesz usunąć hostowane niepotrzebnepliki i otworzyć je. Jeśli Twoje urządzenie ma małopamięci, możeszpobrać CCleaner iautomatycznie wyczyścić niepotrzebnepliki.

5-) Sprawdźaktualizację urządzenia

Jeśli Twoje urządzenie nie jestaktualne, możesz napotkać różnebłędypodczas otwieraniaaplikacji. W tym celu sprawdź, czy Twoje urządzenie jestaktualne. Jeśli Twoje urządzenie nie jestaktualne, możesz spróbować zalogować się do gry,aktualizując ją.

6-) Zaktualizuj datę i godzinę

Data i godzina nie sąaktualne, co możepowodować wieleproblemów w grze. W tym celu możebyć konieczne sprawdzenie, czy data i godzina sąaktualne.

 • Otwórz menu Ustawienia.
 • Otwórz menu daty i godziny.
 • Następnie włącz opcję „Automatyczna data i godzina”.

Po tymprocesie uruchom grę i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

7-) Serwer możebyć w trakcie konserwacji

Serwer w trakcie konserwacji może ograniczać dostęp graczy do gry. W tym celu musisz śledzić oficjalną stronę eFootball i sprawdzić, czy serwery są w trakcie konserwacji.

Obserwuj oficjalną witrynę eFootball Mobile

Przewiń ekran w dół, dochodząc dolinkupowyżej. Następnie możesz śledzić ogłoszenia, sprawdzając tabelę „Aktualizuj historię”.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!