Jak naprawić eFootball 2022 nie uruchamiający się?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem graczy eFootball 2022, którzy nie otwierają gry podczas otwierania gry.

Kwiecień 21, 2022 - 23:53
Kwiecień 22, 2022 - 21:33
Jak naprawić eFootball 2022 nie uruchamiający się?
Jak naprawić eFootball 2022 nie uruchamiający się?

Problem nieotwierania, z którymborykają się gracze eFootball 2022, można napotkać z wielupowodów. Tenbłąd, który występuje tylko w systemie operacyjnym Windows, możeprzynieść wielebłędów. Jeśli napotkasz takibłąd, możesz łatwo znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami. Abypozbyć się eFootball 2022 nie otwierającego się, musimy najpierw dowiedzieć się, dlaczego napotykamy takibłąd. Następnie możemy znaleźć źródłobłędu i znaleźć rozwiązanie.

Dlaczego eFootball 2022 nie chce się otworzyć?

Ogólnaprzyczyna tegobłędu jestpostrzegana jakoproblem, który występuje, gdyplik gry jest uszkodzony lub uszkodzony. Oczywiście nie możemy napotkać tegoproblemu samodzielnie. Możliwepowody, dla których eFootball 2022 nie uruchamia się to:

 • Framework może niebyć zainstalowany.
 • Sterowniki mogąbyć nieaktualne.
 • Może stanowićproblem zbezpieczeństwem.
 • System operacyjny Windows możebyć nieaktualny.
 • Może występowaćproblem zpołączeniem sieciowym.
 • Pliki Windows mogą zawieraćbłędy lub uszkodzenia.

Powyżej wyjaśniliśmy ogólnypowód tegobłędu, z którym użytkownicy rzadko się spotykają. Przejdźmy teraz doponiższego rozwiązania ipodajmy informacje, jak rozwiązaćproblem.

Jak naprawićproblembraku uruchamiania eFootball 2022?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Sprawdź integralnośćplików gry

Zweryfikujemy integralnośćplików gry,przeskanujemy ipobierzemybrakujące lub nieprawidłowepliki. W tym celu;

 1. Otwórzprogram Steam.
 2. Otwórz menubiblioteki.
 3. Kliknijprawymprzyciskiem myszy grę eFootball 2022po lewej stronie i otwórz kartę Właściwości
 4. Otwórz menu Pliki lokalnepo lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 5. Kliknijprzycisk Zweryfikuj integralnośćplików gry w menu Lokalnepliki, które napotkaliśmy.

Po tymprocesiepobieranie zostanie wykonanepoprzez skanowanie uszkodzonychplików gry. Po zakończeniuprocesu spróbujponownie otworzyć grę.

2-) Sprawdź ramy gry

Brak frameworków gier na twoim komputerze możepowodować różnebłędy w grze. Dlatego Twój komputer musi miećaplikacje DirectX, .NET Framework, VCRedist.

Po wykonaniuaktualizacji możeszponownie uruchomić komputer, uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

3-) Zaktualizuj sterownik karty graficznej

Wprzypadku takichproblemów z ciągłością możemy napotkaćbłądaktualizacji karty graficznej. W tym celubędziemy musieli zaktualizować kartę graficzną. Jeśli jesteś gotowy, zacznijmy.

Dla użytkowników z kartą graficzną Nvidia;

 • Popierwsze, Geforce firmy Nvidia Doświadczenie Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Poprocesiepobierania i instalacji otwieramy naszprogram i otwieramy menu Sterownikipowyżej.
 • Pobierz nasząaktualizację, klikającprzycisk Pobierz, którypojawia siępowyżej.
 • Po zakończeniupobieraniaprzeprowadźmyproces instalacji, klikającprzycisk szybkiej instalacji.
 • Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer.

Dla użytkowników z kartą graficzną AMD;

 • Opublikowaneprzez firmę AMD AMD Radeon Software Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Po wykonaniuprocesupobierania i instalacji otwieramy naszprogram i klikamyprzycisk Sprawdźaktualizacje w menu sterownika i oprogramowaniapoprawej stronie i sprawdzamy, czy nasza karta wideo jestaktualna.
 • Możeszponownie uruchomić komputer, wykonującaktualizację.

Po zaktualizowaniu naszego sterownika graficznego iponownym uruchomieniu komputera możemy spróbować otworzyć eFootball 2022.

4-) Wyłączprogramantywirusowy

Wyłącz dowolnyprogramantywirusowy, którego używasz, lub usuń go całkowicie z komputera. Jeśli używaszprogramu Windows Defender, wyłącz go. W tym celu;

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Następnie kliknij „Zarządzaj ustawieniami”.
 • Wyłącz Ochronę w czasie rzeczywistym na „Wyłącz”.

Po tym wyłączmy inną ochronęprzed oprogramowaniem ransomware.

 • Otwórz ekran startowy wyszukiwania.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed wirusami i zagrożeniami na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed ransomware w menu.
 • Wyłącz Kontrolowany dostęp do folderów na ekranie, który się otworzy.

Po wykonaniu tej operacjibędziemy musieli dodaćpliki gry eFootball 2022 jako wyjątek.

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Ustawienia ochronyprzed wirusami i zagrożeniami wybierz Zarządzaj ustawieniami,anastępnie w obszarze Wykluczenia Wyklucz wybierz dodaj lub usuń.
 • Wybierz Dodaj wykluczenie,anastępnie wybierz folder gry eFootball 2022 zapisany na dysku.

Po tymprocesie spróbujponownie uruchomić grę eFootball 2022, całkowicie zamykającprogram Steam zapomocą menedżera zadań. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do następnej sugestii.

5-) Zamknij i otwórzprogram Steam

Spróbujponownie otworzyćprogram Steam, zamykając go lub wylogowując się z konta Steam. Umożliwi topobranie informacji z Twojego konta ipłynne uruchomienie gry. Podczas zamykaniaprogramu Steam zalecamy zamknięcie go zapomocą menedżera zadań,aby całkowicie go zamknąć. Po wylogowaniu się ze swojego konta Steam iponownym zalogowaniu się, możesz spróbować uruchomić grę eFootball 2022,przechodząc do menu Mojebiblioteki Steam. Jeśli łączysz sięprzez Steam, zamknijprogram Steam i zaloguj sięponownie.

6-) Zaktualizuj system operacyjny

Fakt, że system operacyjny Windows nie jestaktualny, może spowodować, że napotkamy takiproblem. W tym celu możemy sprawdzić, czyproblem nadal występuje, sprawdzając, czy system operacyjny Windows jestaktualny.

 • Otwórz ekranpoczątkowy wyszukiwania, wpisując „Sprawdźaktualizacje”.
 • Sprawdź, klikającprzycisk „Sprawdź dostępnośćaktualizacji” w oknie, które się otworzy.

Po tymprocesie, jeśli Twój system operacyjny nie jestaktualny, zaktualizowanepliki zostanąpobrane ibędziesz mógłprzeprowadzićproces instalacji.

7-) Naprawbłędy systemu Windows

Pliki w systemie Windows są uszkodzone lub uszkodzone, co możeprowadzić do różnychbłędów. W tym celu udostępnimy Ci dwabloki kodu i spróbujemy zeskanować i naprawić uszkodzone lub uszkodzonepliki.

Wykonaj skanowanie SFC

Uszkodzone lub uszkodzonepliki występujące wplikach systemu Windows mogąpowodować wiele kodówbłędów. W tym celuprzedstawimy kilka sposobów rozwiązaniaproblemu.

 • Wpisz „cmd” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz „sfc /scannow” w wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij Enter.

Po tymprocesie uszkodzone lub uszkodzonepliki zostanąprzeskanowane i zostaną wprowadzonepoprawki. Nie wyłączajani nie uruchamiajponownie komputera, dopókiproces się nie zakończy. Po tymprocesie zróbmy kolejną sugestię.

Wykonaj skanowanie DISM

 • Wpisz „cmd” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz następującepolecenia w wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij klawisz Enter.
  • Odrzuć /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Popomyślnym zakończeniuprocesu możeszponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!