Jak naprawić błąd GTA 5 nie można uruchomić?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Nie można uruchomić gry, proszę zweryfikować dane gry”, który napotykają gracze Gta 5 podczas uruchamiania gry.

Czerwiec 2, 2022 - 23:06
Czerwiec 3, 2022 - 23:25
Jak naprawić błąd GTA 5 nie można uruchomić?
Jak naprawić błąd GTA 5 nie można uruchomić?

Gracze GTA 5 napotykająbłąd „Nie można uruchomić gry,proszę zweryfikować dane gry”podczas otwierania gry, co ogranicza im dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd GTA 5 nie uruchamia się?

GTA 5 nie można uruchomićbłędu

Ogólnaprzyczyna tegobłędu jestpostrzegana jakoproblem występujący wprzypadku nieprawidłowego działania usług Xbox. Oczywiście nie możemy napotkać tegoproblemu samodzielnie. Możliweprzyczyny napotkaniabłędu GTA 5 0x80070005 to:

 • Może stanowićproblem zbezpieczeństwem.
 • Pliki gry mogąbyć uszkodzone lub uszkodzone.
 • Usługa Rockstar Games Launcher może nie działaćpoprawnie.

Powyżej wyjaśniliśmy ogólnypowód tegobłędu, z którym użytkownicy rzadko się spotykają. Przejdźmy teraz doponiższego rozwiązania ipodajmy informacje, jak rozwiązaćproblem.

Jak naprawićbłąd GTA 5 nie uruchamiający się?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Wyłączprogramantywirusowy

Wyłącz dowolnyprogramantywirusowy, którego używasz, lub usuń go całkowicie z komputera. Jeśli używaszprogramu Windows Defender, wyłącz go. W tym celu;

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Następnie kliknij „Zarządzaj ustawieniami”.
 • Wyłącz Ochronę w czasie rzeczywistym na „Wyłącz”.

Po tym wyłączmy inną ochronęprzed oprogramowaniem ransomware.

 • Otwórz ekran startowy wyszukiwania.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed wirusami i zagrożeniami na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed ransomware w menu.
 • Wyłącz Kontrolowany dostęp do folderów na ekranie, który się otworzy.

Po wykonaniu tej operacjibędziemy musieli dodaćpliki gry GTA 5 jako wyjątek.

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Ustawienia ochronyprzed wirusami i zagrożeniami wybierz Zarządzaj ustawieniami,anastępnie w obszarze Wykluczenia Wyklucz wybierz dodaj lub usuń.
 • Wybierz Dodaj wykluczenie,anastępnie wybierz folder gry GTA 5 zapisany na dysku.

Po tymprocesie spróbujponownie uruchomić grę GTA 5, całkowicie zamykającprogram Steam zapomocą menedżera zadań. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do następnej sugestii.

2-) Pobierzprogram Rockstar Games Launcher

Jeśliprogram Rockstar Games Launcher nie jest zainstalowany na Twoim komputerze, zainstaluj go. Brak zainstalowanegoprogramu Rockstar Games Launcher możepowodować takieproblemy. Przedprzystąpieniem do instalacji zainstalujprogram Rockstar Games Launcher na dysku, na którym zainstalowano folder gry GTA 5. Po tymprocesie sprawdź, czyproblem nadal występuje.

Kliknij,abypobrać Rockstar Games Launcher.

3-) Zweryfikujplik gry

Niemożność odczytaniapliku gry Gta 5 może spowodować, że napotkamy takibłąd. W tym celu możemy wyeliminowaćproblem, wykonującponiższą sugestię.

 • Przede wszystkim usuńmyplik „dlc.rpf” z folderu GTA 5. W tym celuprzejdź do folderu GTA 5. Po dotarciu do folderu „update/x64/dlcpacks/patchday..ng/” usuń „dlc.rpf”. Gdzie jest napisane „..ng” to najnowszyplikaktualizacji. W tym celu otwórzmy najnowszyplikaktualizacji i usuńplik „dlc.rpf”.
 • Po tymprocesie zweryfikujmyplik gry, uruchamiającprogram Steam lub Rockstar Games Launcher.

Aby zweryfikowaćplik gry Steam;

 1. Otwórzprogram Steam.
 2. Otwórz menubiblioteki.
 3. Kliknijprawymprzyciskiem myszy grę GTA 5po lewej stronie i otwórz kartę Właściwości.
 4. Otwórz menu Pliki lokalnepo lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 5. Kliknijprzycisk Zweryfikuj integralnośćplików gry w menu Lokalnepliki, które napotkaliśmy.

Po tymprocesiepobieranie zostanie wykonanepoprzez skanowanie uszkodzonychplików gry. Po zakończeniuprocesu spróbujponownie otworzyć grę.

Aby zweryfikowaćplik gry Rockstar Games Launcher;

 • Uruchom Rockstar Games Launcher.
 • Otwórz menu Ustawienia.
 • Wybierz grę Gta 5po lewej stronie.
 • Zweryfikujplik,przechodząc do opcji „Zweryfikuj integralnośćpliku” na ekranie, który się otworzy i naciskającprzycisk „Zweryfikuj integralność”.

Po tymprocesiepobieranie zostanie wykonanepoprzez skanowanie uszkodzonychplików gry. Po zakończeniuprocesu spróbujponownie otworzyć grę.

4-) Odinstaluj Rockstar Games Launcher

Usuń Rockstar Games Launcher z komputera natychmiastpo wykonaniupowyższegoprocesu. Następnieprzejdź doponiższegolinku iponownie zainstalujaplikację Rockstar Games Launcher na swoim komputerze.

Pobierz Rockstar Games Launcher

Dotrzyj dolinku, który zostawiliśmypowyżej ipobierzprogram Rockstar Games Launcher. Następnie wykonajproces instalacji na swoim komputerze i wykonajponiższe czynności.

 • Piszemy „Usługi” na ekranie startowym wyszukiwania i otwieramy go.
 • Na ekranie, który się otworzy, znajdujemy usługę „Rockstar Game Library Services” i klikamy ją dwukrotnie.
 • Typ uruchamiania zostanie wyłączony na wyświetlonym ekranie. Zmieniamy wyłączoną opcję na „Automatycznie” i naciskamyprzycisk „Zastosuj”.

GTA 5 nie można uruchomićbłędu

 • Po tymprocesie zostanie otwartyprzycisk Start. Następnie uruchamiamy usługę, naciskającprzycisk „Start”.

GTA 5 nie można uruchomićbłędu

 • Po tymprocesie usługa „Rockstar Game Library Services”będzie teraz działać.

Popomyślnym zakończeniuprocesu możesz uruchomić grę GTA 5, uruchamiającprogram Rockstar Games Launcher.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!