Jak naprawić błąd kodu wyjścia 1 Minecraft Java Edition?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Kod wyjścia: 1”, który napotykają gracze Minecraft Java Edition podczas otwierania gry.

Marzec 18, 2022 - 00:24
Okak 10, 2023 - 14:07
Jak naprawić błąd kodu wyjścia 1 Minecraft Java Edition?
Jak naprawić błąd kodu wyjścia 1 Minecraft Java Edition?

Gracze Minecraft Java Edition napotykająproblem „Kod wyjścia: 1”podczas otwierania gry, co ogranicza im dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jest kod wyjścia Minecraft Java Edition: 1błąd?

Co to jest kod zakończenia Minecraft Java Edition:błąd 1?

Tenbłąd występuje zpowodu wieluproblemów i generuje raport oawarii. Ponieważ gra działa z infrastrukturą java, możemy napotkać takibłąd, jeślibiblioteka java jest uszkodzona lub jejbrakuje. W tym celu musimy sprawdzićbiblioteki java.

Kłopotliwe działanie Microsoft Store może spowodować, że napotkamy takiebłędy. W tym celu możemy znaleźć rozwiązanie, sprawdzając Microsoft Store.

Jak naprawić kod wyjścia Minecraft Java Edition: 1błąd?

Aby naprawić tenbłąd, możesz znaleźć rozwiązanieproblemu,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Naprawaplikację XBOX

Różneproblemy występujące na

pasku gier Xbox mogąpowodować takiproblem. Aby to zrobić, możemy naprawić takieproblemy, naprawiając pasek gier Xbox.

 • Wpisz „Pasek gier Xbox” napoczątkowym ekranie wyszukiwania, kliknij goprawymprzyciskiem myszy i kliknij „Ustawieniaaplikacji”.

Naprawaplikację XBOX

 • Rozpocznijproces resetowania, klikającprzycisk „Napraw” na ekranie, który się otworzy.

Naprawianieaplikacji XBOX

Jeśli tenproces nie rozwiązałproblemu, wykonajpowyższyprocesponownie i naciśnijprzycisk „Resetuj”,aby zresetowaćprocesy. Po tymprocesieponownie uruchomaplikację i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

2-) Zresetuj sklep Microsoft Store

Różneproblemy występujące w

Sklepie Microsoft mogąpowodować takiproblem. W tym celu możemy rozwiązać takieproblemy, resetującMicrosoft Store.

 • Wpisz „Microsoft Store” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i kliknij goprawymprzyciskiem myszy,anastępnie kliknij „Ustawieniaaplikacji”.

Resetowanie sklepu Microsoft

 • Rozpocznijproces resetowania, naciskającprzycisk „Resetuj” na ekranie, który się otworzy.

Resetowanie sklepu Microsoft

Po tymprocesie sprawdź, czyproblem nadal występuje, logując się doaplikacji.

3-) Sprawdź usługi XBOX

Wyłączenie usług Xbox może spowodować, że napotkamy takieproblemy.

 • Na ekranie startowym wyszukiwania wpisz „Usługi” i otwórz je.
 • Na ekranie, który się otworzy, otwórz usługi, które zostawimyponiżej w kolejności, ustaw typ uruchamiania na „Automatyczny” i uruchom stan usługi.
  • Usługa zarządzaniaakcesoriami Xbox
  • Xbox Live Menedżer uwierzytelniania
  • Zapisz grę Xbox Live
  • Usługa sieciowa Xbox Live


Po tymprocesie możesz otworzyć grę Minecraft i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

4-) Zainstalujponowniebibliotekę Java

Biblioteki Java mogąbrakować lubbyć nieprawidłowo zainstalowane. W tym celu usuńbiblioteki Java zainstalowane w systemie operacyjnym. Następnie musiszautomatycznie zainstalowaćpakiety Java w swoim systemie operacyjnym, korzystając zlinku, który zostawimyponiżej.

Kliknij,abypobrać PatchMyPC (abypobraćpakiety Java)

Po wykonaniuprocesu instalacji i zainstalowaniupakietów Java w systemie operacyjnym, możeszponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

5-) Usuńpirackie oprogramowanie

Usuń wszelkiepirackie oprogramowanie Minecraft, które wcześniej zainstalowałeś. Pirackie oprogramowanie możepowodować, że oryginalne grybędą generować raporty oawariach.

6-) Naprawbłędy systemu Windows

Pliki w systemie Windows są uszkodzone lub uszkodzone, co możeprowadzić do różnychbłędów. W tym celu udostępnimy Ci dwabloki kodu i spróbujemy zeskanować i naprawić uszkodzone lub uszkodzonepliki.

Wykonaj skanowanie SFC

Uszkodzone lub uszkodzonepliki występujące wplikach systemu Windows mogąpowodować wiele kodówbłędów. W tym celuprzedstawimy kilka sposobów rozwiązaniaproblemu.

 • Wpisz „cmd” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz „sfc /scannow” w wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij Enter.

Po tymprocesie uszkodzone lub uszkodzonepliki zostanąprzeskanowane i zostaną wprowadzonepoprawki. Nie wyłączajani nie uruchamiajponownie komputera, dopókiproces się nie zakończy. Po tymprocesie zróbmy kolejną sugestię.

Wykonaj skanowanie DISM

 • Wpisz „cmd” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz następującepolecenia w wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij klawisz Enter.
  • Odrzuć /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Popomyślnym zakończeniuprocesu możeszponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!