Jak naprawić problem z połączeniem mobilnym eFootball 2022?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem z połączeniem, który napotykają gracze eFootball 2022 Mobile podczas łączenia się z grą.

Czerwiec 2, 2022 - 23:11
Czerwiec 3, 2022 - 22:51
Jak naprawić problem z połączeniem mobilnym eFootball 2022?
Jak naprawić problem z połączeniem mobilnym eFootball 2022?

EFootball 2022 Mobilni gracze napotykająproblempolegający na tym, że nie mogąprzejść do gry, wpisując „connected” wbłędziepołączeniapodczas gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie, wykonując następujące czynności.

Co to jestbłądpołączenia mobilnego eFootball 2022?

Tenbłąd, rzadko spotykany w grze, jestpostrzegany jakoproblempolegający na nadmiarze użytkowników. Jeśli więcej niż jedno konto użytkownika jest zdefiniowane w grze mobilnej eFootball 2022, może wystąpić takiproblem. Dlategopodczas łączenia się z kontem jest napisane „podłączony”,ale nie jest w żaden sposóbpołączony. Oczywiście może to nie wynikać tylko z tej sytuacji. Jednym z nich jest wystąpieniebłędu wpamięcipodręcznej z różnychpowodów, co może spowodować, że napotkamy takieproblemy.

Jak naprawićbłądpołączenia mobilnego eFootball 2022

Postaramy się rozwiązaćproblem,podając kilka sugestii rozwiązania tegoproblemu.

1-) Sprawdź miejsce wpamięci

Małaprzestrzeń dyskowapozwoli na tworzenie różnychproblemów. Jeśli masz mało miejsca, możesz spróbować uaktualnić. W tym celu możesz wyczyścić niepotrzebnepliki,pobierającaplikację do czyszczenia niepotrzebnychplików,amianowicie CCleaner. Jeśli Twoje miejsce na daneprzekracza 1 GB,przejdźmy do innej sugestii.

2-) Zaktualizuj grę

Jeśli Twoja gra nie jestaktualna, możesz napotkać takibłąd zpowodu niepotrzebnegopliku. W tym celu sprawdźaktualizację gry, otwierającaplikację App Store lub Google Play Store. Jeśli Twoja gra jestaktualna,przejdźmy do naszej innej sugestii.

3-) Wyczyśćpamięćpodręczną

Niekompletne lub nieprawidłowe wczytywanieplików nagrań, których kopie zapasowe zostały zapisane w grze, możepowodować różneproblemy. Najbardziejpomoże nam w tym wyczyszczeniepamięcipodręcznej i danych.

Dla urządzeń z Androidem;

  • Otwórz ustawienia.
  • Otwórz kartę Aplikacje.
  • Wybierzaplikację eFootball 2022 Mobile z zakładki Listaaplikacji.
  • Otwórz Pamięć na ekranie, który się otworzy.Wyczyść wszystkie dane ipamięćpodręczną.
  • Po wykonaniu tej czynnościUsuń iponownie zainstalujaplikację eFootball 2022 Mobile.

Dla urządzeń IOS;

  • Otwórz ustawienia.
  • Kliknij kartę Ogólne.
  • Otwórz menupamięci iPhone'a.
  • Wybierzaplikację mobilną eFootball 2022.
  • Naciśnij niebieski napis Usuńaplikacjępowyżej.

Po tymprocesie możeszponownie spróbować otworzyć grę. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do naszej innej sugestii.

4-) Wersja gry możebyć niewystarczająca

Wersja gry na telefon może niebyć zgodna z urządzeniem, którego używasz. W tym celu możeszprzyjrzeć się tej sytuacji,badając. Jeśli telefoniczna wersja gry nie jest kompatybilna z twoim urządzeniem, może topowodować takieproblemy. Możesz zrozumieć swójproblem, sprawdzając to.

5-) Połącz z VPN

Serwery gry mogąbyć w trakcie konserwacji w Twoim kraju. W tym celu możesz spróbować zalogować się do gry, łącząc się z siecią VPN. Jeśli możesz zalogować się do grypo tymprocesie, możesz zrozumieć, że z tegopowodu masz do czynienia z takimproblemem.

6-) Sprawdźpołączenie sieciowe

Jeśli łączysz się z Internetemprzez Wi-Fi, upewnij się, że moc odbioru jest wysoka. Jeśli odbiór Wi-Fi jest słaby, możesz napotkać takiproblem. Jeśli nie łączysz się z siecią Wi-Fi, możesz spróbowaćponownie zalogować się do gry, wyłączając/włączając dane komórkowe.

7-) Serwer możebyć w trakcie konserwacji

Serwer w trakcieprac konserwacyjnych może ograniczać dostęp graczy do gry. W tym celu musisz śledzić oficjalną stronę eFootball i sprawdzić, czy serwery są w trakcie konserwacji.

Obserwuj oficjalną stronę eFootball Mobile

Przewiń ekran w dół, docierając dolinkupowyżej. Następnie możesz śledzić ogłoszenia, sprawdzając tabelę „Aktualizuj historię”.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!