Poprawka: Windows 11 w wersji 22H2 nie wyświetla się / nie aktualizuje

Porozmawiamy o rozwiązaniu, które użytkownicy systemu Windows 11 napotykają, gdy aktualizacja wersji 22H2 nie instaluje się lub nie wyświetla.

Poprawka: Windows 11 w wersji 22H2 nie wyświetla się / nie aktualizuje
Poprawka: Windows 11 w wersji 22H2 nie wyświetla się / nie aktualizuje

Użytkownicy Windows 11 nie mogą zaktualizować systemu operacyjnego, ponieważ napotykają problem braku ładowania i niewyświetlania podczas instalacji aktualizacji do wersji 22H2. Jeśli napotkasz taki problem, możesz znaleźć rozwiązanie, postępując zgodnie z poniższymi sugestiami.

Dlaczego aktualizacja systemu Windows 11 w wersji 22H2 nie jest zainstalowana lub wyświetlana?

Nie można zainstalować aktualizacji dla systemu Windows 11 KB5017321/KB5017026

Niepowodzenie instalacji lub aktualizacji aktualizacji systemu Windows 22H2 jest zwykle spowodowane problemami w systemie operacyjnym. Oczywiście możemy napotkać taki błąd nie tylko z powodu tego problemu, ale także z powodu innego problemu. W tym celu postaramy się rozwiązać problem, przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawić aktualizację systemu Windows 11 w wersji 22H2 nie instaluje się lub nie wyświetla

Postaramy się rozwiązać błąd, który napotykasz, gdy aktualizacja Windows 11 w wersji 22H2 nie jest zainstalowana lub wyświetlana, podając informacje o tym, jak to naprawić.

1-) Użyj aplikacji Windows Update Assistant

Program Windows Update Assistant opracowany przez system Windows może pomóc w rozwiązaniu każdego napotkanego problemu. Jeśli powiesz, że podczas aktualizacji systemu Windows pojawia się błąd 0x80092004, możesz uzyskać pomoc, pobierając program Windows Update Assistant.

Kliknij, aby pobrać Asystenta Windows Update

 • Po wykonaniu pobierania kliknij przycisk „Aktualizuj teraz” i poczekaj na proces aktualizacji. Twój proces może zająć dużo czasu. W tym celu nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona.

2-) Wyłącz i włącz Windows Update

Jeśli problem będzie się powtarzał, możemy go rozwiązać, wyłączając i włączając aktualizację systemu Windows. W tym celu wykonamy operację za pomocą wiersza kodu.

 • Piszemy „cmd” na ekranie startowym wyszukiwania i uruchamiamy go jako administrator.
 • Piszemy „sc usuń wuauserv” w wierszu poleceń, który się otwiera i wciskamy Enter.

W ramach tego procesu zamknęliśmy aktualizację systemu Windows. W następnej akcji ponownie włączymy aktualizację systemu Windows.

 • Otwórz wiersz polecenia ponownie jako administrator i wyświetl „sc create wuauserv DisplayName= „Windows Update” binpath= „C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p” Start= delayed-auto depend= RpcSs ” wklej kod.

Po tym procesie ponownie zainstalowaliśmy usługę aktualizacji systemu Windows. Następnie będziemy musieli uruchomić usługę aktualizacji systemu Windows.

 • Piszemy „Usługi” na ekranie startowym wyszukiwania i otwieramy go.
 • Kliknij dwukrotnie usługę „Windows Update” na ekranie, który się otworzy.
 • Ustaw typ uruchomienia na „Automatyczny” na ekranie, przed którym stoimy.
 • Następnie uruchamiamy usługę, klikając przycisk „Rozpocznij” poniżej.

3-) Usuń pliki aktualizacji

W trakcie procesu aktualizacji systemu Windows brakujące lub uszkodzone pliki w folderze przechowywanym jako archiwum mogą powodować problemy. W tym celu możemy przeprowadzić proces ponownej instalacji, całkowicie usuwając te zapisane pliki.

 • Uzyskaj dostęp do lokalizacji pliku, którą zostawię. C:\Windows\SoftwareDistribution\Pobierz
 • Foldery zostaną wyświetlone na wyświetlonym ekranie. Te foldery to pliki zarchiwizowane podczas procesu aktualizacji, usuwając je całkowicie, opróżniamy kosz.

4-) Usuń pliki cookie

System Windows wykonuje swoje operacje, przechowując folder tymczasowy, aby aplikacje działały w tle. Brak działania któregokolwiek z tych plików tymczasowych może powodować takie problemy. W tym celu może być konieczne usunięcie plików tymczasowych i opróżnienie ich z kosza.

 • Piszemy %temp% na ekranie startowym wyszukiwania i otwieramy go.
 • Opróżnij kosz, usuwając wszystkie pliki na ekranie, który się otworzy.

Po tym procesie pliki tymczasowe zostaną usunięte, obciążenie komputera zmniejszy się,aróżne problemy znikną.

5-) Napraw błędy systemu Windows

Pliki w systemie Windows są uszkodzone lub uszkodzone, co może prowadzić do różnych błędów. W tym celu udostępnimy Ci dwa bloki kodu i spróbujemy zeskanować i naprawić uszkodzone lub uszkodzone pliki.

Wykonaj skanowanie SFC

Uszkodzone lub uszkodzone pliki występujące w plikach systemu Windows mogą powodować wiele kodów błędów. W tym celu przedstawimy kilka sposobów rozwiązania problemu.

 • Wpisz „cmd” na początkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jako administrator.
 • Wpisz „sfc /scannow” w wierszu polecenia, który się otworzy i naciśnij Enter.

Po tym procesie uszkodzone lub uszkodzone pliki zostaną przeskanowane i zostaną wprowadzone poprawki. Nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera, dopóki proces się nie zakończy. Po tym procesie zróbmy kolejną sugestię.

Wykonaj skanowanie DISM

 • Wpisz „cmd” na początkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jako administrator.
 • Wpisz następujące polecenia w wyświetlonym ekranie wiersza polecenia i naciśnij klawisz Enter.
  • Odrzuć /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Po pomyślnym zakończeniu procesu możesz ponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czy problem nadal występuje.

Tak, przyjaciele, rozwiązaliśmy nasz problem pod tym tytułem. Jeśli problem będzie się powtarzał, możesz zapytać o napotkane błędy, wchodząc na naszą platformę FORUM.