Jak naprawić problem z nieotwieraniem League of Legends?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem, na który napotykają gracze LoL podczas otwierania gry.

Kwiecień 15, 2022 - 12:00
Kwiecień 15, 2022 - 12:10
Jak naprawić problem z nieotwieraniem League of Legends?
Jak naprawić problem z nieotwieraniem League of Legends?

Gracze League of Legends, którzy napotykająproblem zbrakiem otwierania, ograniczają im dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Dlaczego League of Legends nie chce się otworzyć?

Chociaż tenproblem nie jest do końcapewny, każdaaplikacja działająca w tle może uruchomić grę ipowodowaćproblemy. Oczywiścieprzestarzałe sterowniki mogąpowodować wieleproblemów.

Może się to zdarzyć nie tylko jako sterownik,ale także jakoproblem ze zgodnością gry. Innymproblemem związanym z takimibłędami jest to, żebrakujeplików gry lub są one nieprawidłowe. Jeślibrakujeplików gry lub są one zainstalowane nieprawidłowo, może to ograniczyć dostęp,powodując różneproblemy.

Poza tym możemy napotkać takiproblem ze względu na wiele możliwości. W tym celupostaramy się rozwiązaćproblem,przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawićproblem z nieotwieraniem League of Legends?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Użyj narzędzia do naprawy Hextech

Możemypozbyć się różnychbłędów, korzystając z narzędzia do naprawy Hextexh opracowanegoprzez Riot Games. Ale nie wiemy, czy tenproces zapewnia ostateczne rozwiązanie. W końcu, skoro opracowali takąaplikację, dlaczego nie miałaby działać u nas?

 • HextechKliknij,abypobrać.
 • Kliknijprawymprzyciskiem myszypobranąaplikację Hextech.Uruchom jakoadministrator
 • Po tymprocesiepoczekaj na zakończenieprocesu instalacji.
 • Hextech wybierz ustawienia jak naponiższym obrazku i naciśnijprzycisk Start.

League of Legends Błąd uszkodzonegopliku

Po tej operacji uruchomponownie komputer i spróbuj zalogować się do League of Legends.

2-) Sprawdź ramy gry

Brak frameworków gier na twoim komputerze możepowodować różnebłędy w grze. Dlatego Twój komputer musi miećaplikacje DirectX, .NET Framework, VCRedist.

Po wykonaniuaktualizacji możeszponownie uruchomić komputer, uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

3-) Zaktualizuj swoje sterowniki

Sprawdź, czy Twoja karta graficzna i inne sterownikiplatformy sąaktualne. W tym celu;

 • Pobierz i zainstaluj Driver Booster.
 • Otwórzprogram Driver Booster.
 • Przeprowadźproces skanowania, naciskającprzycisk SKANUJ na wyświetlonym ekranie.

Po zakończeniu skanowania ujawni różne nieaktualne sterowniki. Wykonajaktualizację, wybierając nieaktualne sterowniki i uruchomponownie komputer. Po tymprocesie otwórz naszą grę i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

4-) Wyłączprogramantywirusowy

Wyłącz dowolnyprogramantywirusowy, którego używasz, lub usuń go całkowicie z komputera. Jeśli używaszprogramu Windows Defender, wyłącz go. W tym celu;

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Następnie kliknij „Zarządzaj ustawieniami”.
 • Ochronę w czasie rzeczywistym na „Wyłączone”.

Po tym wyłączmy inną ochronęprzed oprogramowaniem ransomware.

 • Otwórz ekran startowy wyszukiwania.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed wirusami i zagrożeniami na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed ransomware w menu.
 • Wyłącz Kontrolowany dostęp do folderów na ekranie, który się otworzy.

Po wykonaniu tej operacjibędziemy musieli dodaćpliki gry League of Legends jako wyjątek.

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Ustawienia ochronyprzed wirusami i zagrożeniami kliknij Zarządzaj ustawieniami,anastępnie Wykluczenia W wybierz Dodaj lub usuń wykluczenia.
 • Dodaj wykluczenie,anastępnie wybierz folder gry League of Legends zapisany na dysku.

Po tymprocesie całkowicie zamknijprogram Steam zapomocą menedżera zadań i spróbujponownie uruchomić grę League of Legends. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do następnej sugestii.


Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!