Jak naprawić błąd uszkodzonego pliku League of Legends?

„Niektórych plików w systemie brakuje lub są one uszkodzone.” Gracze LoL napotykają po otwarciu ekranu uruchamiania. Postaramy się rozwiązać błąd w tym artykule.

Kwiecień 15, 2022 - 11:08
Kwiecień 15, 2022 - 11:19
Jak naprawić błąd uszkodzonego pliku League of Legends?
Jak naprawić błąd uszkodzonego pliku League of Legends?

Błąd „Brak niektórychplików lub są one uszkodzone w twoim systemie.”, który napotykają gracze League of Legendspo uruchomieniuprogramu uruchamiającego, ogranicza dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd uszkodzonegopliku League of Legends?

Tenbłąd jestproblemem, który występuje, gdy dowolnyprogram w kataloguplików LoL jest uszkodzony lub uszkodzony. W tym celu musimy naprawić lubponownie zainstalowaćpliki gry League of Legends.

Jak naprawićbłąd uszkodzonegopliku League of Legends?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić napotkanybłąd.

1-) Użyj narzędzia do naprawy Hextech

Możemypozbyć się takich różnychbłędów, korzystając z narzędzia do naprawy Hextexh opracowanegoprzez Riot Games. Ale nie wiemy, czy tenproces zapewnia ostateczne rozwiązanie. W końcu, skoro opracowali takąaplikację, dlaczego nie miałaby działać u nas?

  Pobierz narzędzie do naprawy
 • Hextech. Kliknij,abypobrać.
 • Kliknijprawymprzyciskiem myszypobranąaplikację Hextech.Uruchom jakoadministrator
 • Po tymprocesiepoczekaj na zakończenieprocesu instalacji.
 • Hextech wybierz ustawienia jak naponiższym obrazku i naciśnijprzycisk Start.

Błąd uszkodzonegopliku League of Legends

Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer i spróbuj zalogować się do gry League of Legends.

2-) Naprawbłędy systemu Windows

Pliki w systemie Windows są uszkodzone lub uszkodzone, co możeprowadzić do różnychbłędów. W tym celu udostępnimy Ci dwabloki kodu i spróbujemy zeskanować i naprawić uszkodzone lub uszkodzonepliki.

Wykonaj skanowanie SFC

Uszkodzone lub uszkodzonepliki występujące wplikach systemu Windows mogąpowodować wiele kodówbłędów. W tym celuprzedstawimy Ci kilka sposobów rozwiązaniaproblemu.

 • Wpisz „cmd” na ekraniepoczątkowym wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz „sfc /scannow” w wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij Enter.

Po tymprocesie uszkodzone lub uszkodzonepliki zostanąprzeskanowane i zostaną wprowadzonepoprawki. Nie wyłączajani nie uruchamiajponownie komputera, dopókiproces się nie zakończy. Po tymprocesie zróbmy kolejną sugestię.

Wykonaj skanowanie DISM

 • Wpisz „cmd” na ekraniepoczątkowym wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz następującepolecenia w wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij klawisz Enter.
  • Odrzuć /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Popomyślnym zakończeniuprocesu możeszponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!