Jak naprawić problem błędu GPU League of Legends?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem „Błąd GPU”, który napotykają gracze LoL podczas uruchamiania gry.

Kwiecień 18, 2022 - 22:40
Kwiecień 18, 2022 - 22:51
Jak naprawić problem błędu GPU League of Legends?
Jak naprawić problem błędu GPU League of Legends?

Gracze League of Legends napotykająproblem „Błąd GPU”podczas uruchamiania gry, co ogranicza im dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd GPU League of Legends?

Co to jestbłąd GPU League of Legends?

Tenbłąd jest spowodowany jakimkolwiekproblemem z kartą graficzną. Mówi, że niektórzy gracze nie napotkali takiegoproblemupoaktywowaniu opcji DX9 hostowanej w launcherze. Oczywiście jest wielu graczy, którzy nie mogą znaleźć rozwiązania,poprostuaktywując tę ​​opcję. Postaramy się rozwiązaćproblem,przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawićbłąd GPU League of Legends

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić napotkanybłąd.

1-) Aktywuj funkcję DX9

Możemy wyeliminowaćproblem, włączając tę ​​funkcję hostowaną na ekranie uruchamiania LoL. Zauważono, że niektórzy gracze osiągnęli rozwiązanieproblemu,aktywując tę ​​funkcję.

 • Przejdź do ekranu uruchamiania LoL.
 • Otwórz menu Ustawienia.
 • Otwórz menu „Gra”po lewej stronie.
 • Aktywuj opcję „Preferuj starszy tryb DX9”pod nagłówkiem Grafika.

Po tymprocesie możesz uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

2-) Edytuj rejestr

 • Wpisz regedit wpasku wyszukiwania Rozpocznij i otwórz go.

 • Wklej lokalizacjęComputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers wpolu u góry ekranu, które się otworzy, i naciśnij Enter.
 • Po tej operacji zostanie wyświetlony rejestrpoprawej stronie. Jeśli istnieje rejestr o nazwie TdrLevel, kliknij goprawymprzyciskiem myszy i usuń. Jeśli nie, kontynuujponiższąprocedurę.

 • Następnie kliknijprawymprzyciskiem myszypuste miejsce i wybierz opcję, która mówi nowawartość DWORD (32-bitowa).


 • Zmień nazwę utworzonego właśnie rejestru na TdrLevel.
 • Następnie wprowadź 0 w danych wartości, klikając je dwukrotnie. Po tymprocesie uruchomponownie komputer. Jeśli nie, zmień dane wartości na 3 i spróbujponownie.

Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer, zaloguj się do gry i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

3-) Zaktualizuj kartę graficzną

Karta graficzna jest nieaktualna, co może spowodować takibłąd. W tym celu możemy rozwiązaćproblem,aktualizując kartę wideo.

Dla użytkowników z kartą graficzną Nvidia;

 • Popierwsze, Geforce firmy Nvidia Doświadczenie Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Poprocesiepobierania i instalacji otwieramy naszprogram i otwieramy menu Sterownikipowyżej.
 • Pobierz nasząaktualizację, klikającprzycisk Pobierz, którypojawia siępowyżej.
 • Po zakończeniupobieraniaprzeprowadźmyproces instalacji, klikającprzycisk szybkiej instalacji.
 • Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer.

Dla użytkowników z kartą graficzną AMD;

 • Opublikowaneprzez firmę AMD AMD Radeon Software Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Poprocesiepobierania i instalacji otwieramy naszprogram i sprawdzamy, czy nasza karta graficzna jestaktualna, naciskającprzycisk Sprawdźaktualizacjepod menu sterownika i oprogramowaniapoprawej stronie.
 • Możeszponownie uruchomić komputer, wykonującaktualizację.

Po zaktualizowaniu naszego sterownika graficznego iponownym uruchomieniu komputera możemy spróbować otworzyć grę League of Legends.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!