Jak naprawić problem z czarnym ekranem CS:GO?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem „czarnego ekranu”, który napotykają gracze Counter-Strike: Global Offensive podczas otwierania gry.

Kwiecień 22, 2022 - 22:43
Kwiecień 22, 2022 - 23:11
Jak naprawić problem z czarnym ekranem CS:GO?
Jak naprawić problem z czarnym ekranem CS:GO?

Gracze CS:GO napotykająbłąd czarnego ekranupodczas otwierania gry, co ogranicza ich dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestproblem z czarnym ekranem CS:GO?

Napotkanyproblem z czarnym ekranem jest zwykle spowodowany faktem, że karta graficzna jest nieaktualna lub dostęp do gry jest ograniczonyprzezblokowanieplików w grze. Oczywiście możemy napotkać takiproblem nie tylko ze względu na kartę graficzną,ale także z wielupowodów. W tym celupostaramy się rozwiązaćproblem,przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawićproblem z czarnym ekranem CS:GO

Aby rozwiązać tenproblem, możesz znaleźć rozwiązanieproblemu,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Zaktualizuj sterownik karty graficznej

Wprzypadku takichproblemów z ciągłością możemy napotkaćbłądaktualizacji karty graficznej. W tym celubędziemy musieli zaktualizować kartę graficzną. Jeśli jesteś gotowy, zacznijmy.

Dla użytkowników z kartą graficzną Nvidia;

 • Popierwsze, Geforce firmy Nvidia Doświadczenie Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Poprocesiepobierania i instalacji otwieramy naszprogram i otwieramy menu Sterownikipowyżej.
 • Pobierz nasząaktualizację, klikającprzycisk Pobierz, którypojawia siępowyżej.
 • Po zakończeniupobieraniaprzeprowadźmyproces instalacji, klikającprzycisk szybkiej instalacji.
 • Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer.

Dla użytkowników z kartą graficzną AMD;

 • Opublikowaneprzez firmę AMD AMD Radeon Software Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Po wykonaniuprocesupobierania i instalacji otwieramy naszprogram i klikamyprzycisk Sprawdźaktualizacje w menu sterownika i oprogramowaniapoprawej stronie i sprawdzamy, czy nasza karta wideo jestaktualna.
 • Możeszponownie uruchomić komputer, wykonującaktualizację.

Po zaktualizowaniu naszego sterownika graficznego iponownym uruchomieniu komputera możemy spróbować otworzyć grę CS:GO.

2-) Sprawdź ramy gry

Brak frameworków gier na twoim komputerze możepowodować różnebłędy w grze. Dlatego Twój komputer musi miećaplikacje DirectX, .NET Framework, VCRedist.

Po wykonaniuaktualizacji możeszponownie uruchomić komputer, uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

3-) Sprawdź integralnośćplików gry

Zweryfikujemy integralnośćplików gry,przeskanujemy ipobierzemybrakujące lub nieprawidłowepliki. W tym celu;

 1. Otwórzprogram Steam.
 2. Otwórz menu Biblioteka.
 3. Kliknijprawymprzyciskiem myszy grę CS:GOpo lewej stronie i otwórz kartę Właściwości.
 4. Otwórz menu Pliki lokalnepo lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 5. Kliknijprzycisk Zweryfikuj integralnośćplików gry w menu Lokalnepliki, które napotkaliśmy.

Po tymprocesiepobieranie zostanie wykonanepoprzez skanowanie uszkodzonychplików gry. Po zakończeniuprocesu spróbujponownie otworzyć grę.

4-) Wyłączprogramantywirusowy

Wyłącz dowolnyprogramantywirusowy, którego używasz, lub usuń go całkowicie z komputera. Jeśli używaszprogramu Windows Defender, wyłącz go. W tym celu;

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Następnie kliknij „Zarządzaj ustawieniami”.
 • Ochronę w czasie rzeczywistym na „Wyłączone”.

Po tym wyłączmy inną ochronęprzed oprogramowaniem ransomware.

 • Otwórz ekran startowy wyszukiwania.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed wirusami i zagrożeniami na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed ransomware w menu.
 • Wyłącz Kontrolowany dostęp do folderów na ekranie, który się otworzy.

Po wykonaniu tej operacjibędziemy musieli dodaćpliki gry CS:GO jako wyjątek.

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Ustawienia ochronyprzed wirusami i zagrożeniami kliknij Zarządzaj ustawieniami,anastępnie Wykluczenia  wybierz Dodaj lub usuń wykluczenia.
 • Dodaj wykluczenie,anastępnie wybierz folder gry CS:GO zapisany na dysku.

Po tymprocesie całkowicie zamknij grę CS:GO zapomocą menedżera zadań i spróbujponownie uruchomić grę CS:GO. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do następnej sugestii.

5-) Dodaj nowego użytkownika systemu Windows

Gracze, którzy napotkali czarny ekran w grze CS:GO,byli w stanie rozwiązaćproblem, dodając nowego użytkownika systemu Windows. W ten sposób możemy znaleźć rozwiązanieproblemu. Jednak ważnympunktem, który zrobimy,aby rozwiązać tenproblem, jest to, że musimy napisać nazwę użytkownika zapomocąangielskich znaków.

 • Otwórz ekran startowy wyszukiwania.
 • Na ekranie wyszukiwania wpisz Panel sterowania i otwórz go.
 • Otwórz konta użytkowników.
 • Otwórz Konta użytkowników na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij Zarządzaj innym kontem w menu, które się otworzy.
 • Kliknij opcję Dodaj nowego użytkownika w ustawieniach komputeraponiżej.
 • Kliknij opcję Dodaj kogoś innego do tego komputerapod nagłówkiem menu Inni użytkownicy na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij opcję „Nie mam danych logowania tej osoby” na wyświetlonym ekranie.
 • Następnie kliknij „Dodaj użytkownikabez konta Microsoft”.
 • Po tymprocesie wykonajproces logowania użytkownika, używającangielskiego znaku nazwy użytkownika.
 • Po dodaniu konta użytkownika kliknij nowo dodanego użytkownika w menu „Inni użytkownicy”,anastępnie kliknij Zmień typ konta i ustaw go jakoadministratora.

Następnie zaloguj się do dodanego użytkownika. Co musimy zrobićpo zalogowaniu się do nowo dodanego użytkownika;

 • Otwieramy ekranpoczątkowy wyszukiwania, wpisując Ustawienia języka
 • Kliknij opcję „Dodaj język”pod nagłówkiem Preferowane języki.
 • Następniepobierz angielski (Wielka Brytania).
 • Po zakończeniupobierania wybieramypobranypakiet językaangielskiego jako język wyświetlania systemu Windows,ponownie uruchamiamy komputer i wchodzimy do gry z nowym dodanym użytkownikiem.

6-) Otwórz ze sterownika karty graficznej

Możesz sprawdzić, czyproblem nadal występuje, uruchamiając grę CS:GO zapomocą wspomnianegopowyżej oprogramowania Geforce Experience lub AMD Radeon Software. Ponieważ otworzy się to zapomocąprogramu do zarządzania kartami wideo, może nampomóc rozwiązać takieproblemy.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!