Jak naprawić błąd klienta CS:GO?

„Plik klienta czystego serwera nie pasuje do serwera.” Gracze CS:GO napotykają podczas wchodzenia do gry. Postaramy się rozwiązać problem w tym artykule.

Czerwiec 26, 2022 - 12:15
Czerwiec 26, 2022 - 12:53
Jak naprawić błąd klienta CS:GO?
Jak naprawić błąd klienta CS:GO?

Gracze CS:GO napotykająbłąd „Plik klienta czystego serwera niepasuje do serwera.”po uruchomieniu gry, co ogranicza ich dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd klienta CS:GO?

CS:GO Plik klienta serwera Pure niepasuje do serwera

Tenbłąd ogranicza dostęp do gry zpowodubrakujących lub uszkodzonych serwerów gier lubplików gry. W tym celupodamy informacje, jak rozwiązaćproblem, wymieniając kilka sugestii.

Jak naprawićbłąd klienta CS:GO

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Sprawdź integralnośćplików gry

Zweryfikujemy integralnośćplików gry,przeskanujemy ipobierzemybrakujące lub nieprawidłowepliki. W tym celu;

 • Otwórzprogram Steam.
 • Otwórz menubiblioteki.
 • Kliknijprawymprzyciskiem myszy grę Counter-Strike: Global Offensivepo lewej stronie i otwórz opcję Właściwości.
 • Otwórz menu Pliki lokalnepo lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 • W takim razieprzejdźmy dopliku, klikając „Przeglądaj” wprawym górnym rogu.
 • Otwórz folder „csgo” w otwartym folderze.
 • Następnie usuń foldery „materiały” i „modele”.
 • Następnieprzejdź dopoprzedniego menuplików lokalnych i kliknijprzycisk „Zweryfikuj integralnośćplików gry”.

CS:GO Plik klienta serwera Pure niepasuje do serwera

Po tymprocesiepobieranie zostanie wykonanepoprzez skanowanie uszkodzonychplików gry. Po zakończeniuprocesu spróbujponownie otworzyć grę.

2-) Wyłączbezpieczny Internet

Potwierdź dostępnośćbezpiecznego Internetu, kontaktując się z dostawcą usług internetowych, z którego korzystasz. Jeśli Twójbezpieczny internet jest dostępny,powiedz im,aby goprzejęli. Po wyłączeniubezpiecznego Internetu możesz spróbowaćpołączyć się z grą online, uruchamiając grę.

3-) Sprawdźpołączenie

Problem występujący wpołączeniu internetowym możepowodować wielebłędów. Jeśli doświadczasz spowolnienia lub rozłączeniapołączenia internetowego,podamy kilka sugestii, jak to naprawić.

 • Jeśliprędkość Twojego internetu spada, wyłącz modem i włącz goponownie. Tenproces nieco odciąży Twój internet.
 • Możemy wyeliminowaćproblem, czyszczącpamięćpodręczną Internetu.

Wyczyśćpamięćpodręczną DNS

 • Wpisz cmd na ekranie startowym wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz kolejno następujące wiersze kodu na ekranie wierszapolecenia i naciśnij klawisz Enter.
  • ipconfig /flushdns
  • netsh int ipv4 reset
  • Resetowanie netsh int IPv6
  • netsh winhttp resetproxy
  • Resetowanie netsh winsock
  • ipconfig /registerdns
 • Po tej operacjipokaże, żepamięćpodręczna DNS i serweryproxy zostałypomyślnie wyczyszczone.

Po tymprocesie możesz otworzyć grę,ponownie uruchamiając komputer. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do innej sugestii.

4-) Wyłącz i włącz modem

Wyłącz modem, odczekaj 20 sekund i włącz goponownie. Podczas tegoprocesu Twójadres IPulegnie zmianie i zapobiegnie to różnymproblemom z siecią.

5-) Zarejestruj inny serwer DNS

Możemy wyeliminowaćproblem, rejestrując inny serwer DNS na komputerze.

 • Otwórz Panel sterowania i wybierz opcję Sieć i Internet
 • Otwórz Centrum sieci i udostępniania na wyświetlonym ekranie.
 • Kliknij Zmień ustawieniaadapterapo lewej stronie.
 • Kliknijprawymprzyciskiem myszy typpołączenia,aby otworzyć menu Właściwości.
 • Kliknij dwukrotnie Protokół internetowy w wersji 4 (TCP /IPv4).
 • Zastosujmy ustawienia, wpisując serwer DNS Google, którypodamyponiżej.
  • Preferowany serwer DNS: 8.8.8.8
  • Inny serwer DNS: 8.8.4.4
 • Kliknij opcję Potwierdź ustawieniaprzy wyjściu i naciśnijprzycisk OK i zastosuj działania.

Po tymprocesie uruchomponownie komputer i uruchom grę CS:GO.

6-) Może wystąpićproblem zaktualizacją

Wykonałeśpowyższe kroki,ale jeśli nadalbędziesz otrzymywać takibłąd, nie musisz się martwić. Nowaaktualizacja może wymagaćprac konserwacyjnych. W tym celubyć możebędziemy musielipoczekać kilka godzin na rozwiązanieproblemu.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!