Jak naprawić błąd sterownika graficznego Valorant?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Za mało miejsca w pamięci obrazu podczas wstawiania tekstury”, który napotykają gracze Valorant podczas uruchamiania gry.

Jak naprawić błąd sterownika graficznego Valorant?
Jak naprawić błąd sterownika graficznego Valorant?Odważni gracze nie mają dostępu do gry,ponieważpodczas uruchamiania grypojawia siębłąd „Brakpamięci obrazupodczas wstawiania tekstury”. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd sterownika karty graficznej Valorant?

Co to jestbłądpamięci obrazubraku miejscapodczas umieszczania tekstury Valorant?

Chociaż tenbłąd jest zwykle spowodowanyprzez kartę graficzną, możemy napotkać takiproblem zpowodu wieluproblemów. Zablokowanie gryprzezprogramantywirusowy może spowodować, że napotkamy takiproblem. W tym celupostaramy się rozwiązaćproblem,przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawićbłąd sterownika karty graficznej Valorant?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Odinstaluj sterownik graficzny

Możemy rozwiązaćproblem, usuwając sterownik karty graficznej z komputera i wykonującponiższe czynności.

 • Na ekranie startowym wyszukiwania wpisz „Menedżer urządzeń” i otwórz go.
 • Rozwiń „Karty graficzne” w oknie, które się otworzy i kliknijprawymprzyciskiem myszy sterownik karty graficznej.
 • Odinstaluj sterownik karty graficznej, klikając „Odinstaluj urządzenie” w wymienionej opcji.

Błądawarii sterownika graficznego Valorant

Po wykonaniu tej operacji możesz sprawdzić, czyproblem nadal występuje, wykonującponiższe czynności.

2-) Zaktualizuj sterownik karty graficznej

Wprzypadku takichproblemów z ciągłością możemy napotkaćbłądaktualizacji karty graficznej. W tym celubędziemy musieli zaktualizować kartę graficzną. Jeśli jesteś gotowy, zacznijmy.

Dla użytkowników z kartą graficzną Nvidia;

 • Popierwsze, Geforce firmy Nvidia Doświadczenie Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Poprocesiepobierania i instalacji otwieramy naszprogram i otwieramy menu Sterownikipowyżej.
 • Pobierz nasząaktualizację, klikającprzycisk Pobierz, którypojawia siępowyżej.
 • Po zakończeniupobieraniaprzeprowadźmyproces instalacji, klikającprzycisk szybkiej instalacji.
 • Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer.

Dla użytkowników z kartą graficzną AMD;

 • Opublikowaneprzez firmę AMD AMD Radeon Software Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Po wykonaniuprocesupobierania i instalacji otwieramy naszprogram i klikamyprzycisk Sprawdźaktualizacje w menu sterownika i oprogramowaniapoprawej stronie i sprawdzamy, czy nasza karta wideo jestaktualna.
 • Możeszponownie uruchomić komputer, wykonującaktualizację.

Po zaktualizowaniu naszego sterownika graficznego iponownym uruchomieniu komputera możemy spróbować otworzyć grę Valorant.

3-) Wyłączprogramantywirusowy

Wyłącz dowolnyprogramantywirusowy, którego używasz, lub usuń go całkowicie z komputera. Jeśli używaszprogramu Windows Defender, wyłącz go. W tym celu;

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Następnie kliknij „Zarządzaj ustawieniami”.
 • Ochronę w czasie rzeczywistym na „Wyłączone”.

Po tym wyłączmy inną ochronęprzed oprogramowaniem ransomware.

 • Otwórz ekran startowy wyszukiwania.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed wirusami i zagrożeniami na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed ransomware w menu.
 • Wyłącz Kontrolowany dostęp do folderów na ekranie, który się otworzy.

Po wykonaniu tej operacjibędziemy musieli dodaćpliki gry Valorant jako wyjątki.

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Ustawienia ochronyprzed wirusami i zagrożeniami kliknij Zarządzaj ustawieniami,anastępnie Wykluczenia W sekcjib> wybierz Dodaj lub usuń wykluczenia.
 • Dodaj wykluczenie,anastępnie wybierz folder gry  Valorant.

Po tymprocesie zamknij całkowicie grę Valorant zapomocą menedżera zadań i spróbujponownie uruchomić grę Valorant. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do następnej sugestii.

4-) Otwórz ze sterownika karty graficznej

Możesz sprawdzić, czyproblem nadal występuje, uruchamiając grę CS:GO zapomocą wspomnianegopowyżej oprogramowania Geforce Experience lub AMD Radeon Software. Ponieważ otworzy się to zapomocąprogramu do zarządzania kartami wideo, może nampomóc rozwiązać takieproblemy.