Jak naprawić błąd silnika CS:GO?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Błąd silnika nie zablokował bufora indeksu w cmeshdx8”, który napotykają gracze CS:GO po otwarciu gry.

Czerwiec 24, 2022 - 17:36
Czerwiec 24, 2022 - 18:11
Jak naprawić błąd silnika CS:GO?
Jak naprawić błąd silnika CS:GO?

Gracze CS:GO napotykająbłąd „Błąd silnika niepowiodło się zablokowaniebufora indeksu w cmeshdx8”podczas otwierania gry,aich dostęp do gry jest ograniczony. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd silnika CS:GO?

Problem zbłędem silnika CS:GO

Tenbłąd jest zwyklepowodowanyprzez 32-bitowy system operacyjny Twojego systemu. Oczywiście takibłąd możemy napotkać nie tylko zpowodu tegoproblemu,ale także zpowodu wielu innychproblemów. W tym celupodamy informacje, jak rozwiązaćproblem, wymieniając kilka sugestii.

Jak naprawićbłąd silnika CS:GO

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Sprawdź swój system operacyjny

Użytkownicy, którzy napotkali takibłąd w grze CS:GO, zauważają, że napotykają go,ponieważ są w 32-bitowej wersji systemu operacyjnego. W tym celu zauważają, że eliminująproblem,aktualizując system operacyjny do 64bitów. Aby zaktualizować wersję systemu Windows do wersji 64-bitowej, musisz sformatować komputer zapomocą nowej 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows.

2-) Sprawdź ramy gry

Brak frameworków gier na twoim komputerze możepowodować różnebłędy w grze. Dlatego Twój komputer musi miećaplikacje DirectX, .NET Framework, VCRedist.

Po wykonaniuaktualizacji możeszponownie uruchomić komputer, uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

3-) Zaktualizuj sterownik karty graficznej

Wprzypadku takichproblemów z ciągłością możemy napotkaćbłądaktualizacji karty graficznej. W tym celubędziemy musieli zaktualizować kartę graficzną. Jeśli jesteś gotowy, zacznijmy.

Dla użytkowników z kartą graficzną Nvidia;

 • Popierwsze, Geforce firmy Nvidia Doświadczenie Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Poprocesiepobierania i instalacji otwieramy naszprogram i otwieramy menu Sterownikipowyżej.
 • Pobierz nasząaktualizację, klikającprzycisk Pobierz, którypojawia siępowyżej.
 • Po zakończeniupobieraniaprzeprowadźmyproces instalacji, klikającprzycisk szybkiej instalacji.
 • Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer.

Dla użytkowników z kartą graficzną AMD;

 • Opublikowaneprzez firmę AMD AMD Radeon Software Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Po wykonaniuprocesupobierania i instalacji otwieramy naszprogram i klikamyprzycisk Sprawdźaktualizacje w menu sterownika i oprogramowaniapoprawej stronie i sprawdzamy, czy nasza karta wideo jestaktualna.
 • Możeszponownie uruchomić komputer, wykonującaktualizację.

Po zaktualizowaniu naszego sterownika graficznego iponownym uruchomieniu komputera możemy spróbować otworzyć grę Valorant.

4-) Edytujplik CFG

Możemy wyeliminowaćproblem, zapisując specjalnieprzygotowanyplik CFG dopliku gry CS:GO.

 • Najpierwpobierzplik cfg, korzystając z łącza, które zostawimy naboku. Kliknij,abypobrać niestandardowyplik cfg.
 • Będziemy musieli otworzyćpobranyplik rar iprzenieśćplik „autoexec.cfg” do katalogu CS:GO.
 • Najpierw musimy znaleźć nasz identyfikator Steam. Otwórzpierwszą witrynę, wpisując „Steam ID Finder” w wyszukiwarce Google lubprzejdź doadresulinku, który zostawię naboku. Wyszukiwarka identyfikatorów Steam
 • Następnie wklejadres swojegoprofilu Steam wpolu i wyszukaj.
 • Poznaj swójadres „Steam32 ID” na wyświetlonym ekranie. Mój identyfikator Steam to „359493488”.
 • Następnieprzejdźmy dopliku zapisu CS:GO,podążając zaponiższą ścieżką.
  • C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\STEAM ID\730\local\cfg (identyfikator STEAM to Twój identyfikator Steam32 określonypowyżej.)
 • Skopiujplik „autoexec.cfg” zpobranegopliku rar do otwartegopliku cfg.

Błąd silnika CS:GO

 • Popomyślnym zakończeniu uruchomprogram Steam i otwórz menu „Biblioteka”.
 • Następnie kliknijprawymprzyciskiem myszy grę „Counter-Strike: Global Offensive” i kliknij „Właściwości”.
 • Menu „Ogólne” w nowym oknie, które się otworzy,będzie otwarte. Przejdź dopola „Ustawienia uruchamiania” w menu Ogólne i wklej następującepolecenia.
  • -console -tickrate 128 -execautoexec.cfg -novid -nojoy +rate 786432 -no-browser +cl_forcepreload 1 -d3d9ex -tickrate 128

Błąd silnika CS:GO

Po tymprocesie możesz uruchomić grę Counter-Strike: Global Offensive i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!