Hur fixar jag League of Legends Entry Point Not Found-fel?

LoL-spelare stöter på "Ingångspunkt hittades inte. Procedur, ingångspunkt hittades inte i biblioteket för dynamiska länkar." Vi kommer att försöka lösa felet i den här artikeln.

Juli 13, 2022 - 14:41
Juli 14, 2022 - 09:24
Hur fixar jag League of Legends Entry Point Not Found-fel?
Hur fixar jag League of Legends Entry Point Not Found-fel?

Felet "Entrypoint not found. Procedur, entrypoint not found in dynamiclinklibrary."-felet som League of Legends-spelare stöterpå efteratt ha kört startprogrammetbegränsar åtkomsten till spelet. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är League of Legends Entry Point Not Found Error?

Det här felet är ettproblem som uppstår när någotprogram i LoL-filkatalogen är skadat eller skadat. Vad vibehöver göra för detta äratt reparera eller installera om League of Legends-spelfiler.

Hur åtgärdar jag League of Legends Entry Point Not Found-fel?

Vi kan lösaproblemet genomatt följa förslagen nedan föratt åtgärda det här felet som vi stöttepå.

1-) Använd Hextech Repair Tool

Vi kanbliav med sådanaolika fel genomattanvända Hextexh-reparationsverktyget utvecklatav Riot Games. Men vi vet inte om dennaprocess ger en definitiv lösning. Närallt kommer omkring, om de utvecklade en sådanapplikation, varför skulle den inte fungera för oss?

 • Ladda ned Hextech-reparationsverktyget. Klicka föratt ladda ner.
 • Högerklickapå Hextech-appen som du laddade ned.kör somadministratör
 • Vänta efter dennaprocess tills installationsprocessen är klar.
 • När Hextech-applikationen har installerats och öppnats väljer du inställningarna enligtbilden nedan och tryckerpå Start-knappen.

League of Legends Entry Point Not Found Error

När dennaprocess är klar startar du om din dator och försöker logga inpå League of Legends-spelet.

2-) Kontrollera Game Frameworks

Avsaknadenav spelramverkpå din dator kan skapaolika fel i spelet. Därför måste din dator ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikationer.

När du har utfört uppdateringen kan du starta om datorn och köra spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

3-) Håll ditt Windows-operativsystem uppdaterat

Om duanvänder den senaste versionenav din Windows-version slipper vi många fel. Eftersom innovationalltid är en fördel för oss.

 • Öppna sökfältet genomatt skriva Sök efter uppdateringar.
 • Bekräfta om din Windows är uppdaterad genomatt tryckapå knappen sök efter uppdateringarpå skärmen som öppnas.
 • Om det finns en uppdateringsvarning kan du ladda ner och installera den.

4-) Åtgärda Windows-fel

Filerna i Windows är skadade eller korrupta, vilket kan leda tillolika fel. För detta delar vi två kodblock med dig och försöker skanna och reparera skadade eller Entry Point Not Found.

Gör en SFC-skanning

Skadad eller ingångspunkt hittades inte i Windows-filer kan leda till många felkoder. För detta kommer viattberätta några sättatt lösaproblemet.

 • Skriv "cmd"på startskärmen för sökning och kör somadministratör.
 • Skriv "sfc /scannow" i kommandotolksskärmen som öppnas och tryckpå enter.

Efter dennaprocess kommer skadade eller skadade fileratt skannas och korrigeringar kommeratt göras. Stäng inteav eller starta om datorn förränprocessen är klar. Efter dennaprocess, låt oss utföra ettannat förslag.

Gör en DISM-skanning

 • Skriv "cmd"på startskärmen för sökning och kör somadministratör.
 • Skriv följande kommandon i kommandotolksskärmen som öppnas och tryckpå enter.
  • Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Närprocessen har slutförts kan du starta om datorn och kontrollera omproblemet kvarstår.

5-) Tabort och installera om spelet

Alla fel i spelfiler kan göraatt vi stöterpåolikaproblem. För detta kommer filerna i speletatt laddas ordentligt om du raderar spelfilerna helt från datorn och installerar om spelet.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!