Hur fixar jag att musmarkören inte visas i CS:GO-menyn?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa problemet "Musmarkören visas inte" som CS:GO-spelare stöter på i menyn efter att ha öppnat spelet.

Juli 16, 2022 - 14:42
Juli 17, 2022 - 09:04
Hur fixar jag att musmarkören inte visas i CS:GO-menyn?
Hur fixar jag att musmarkören inte visas i CS:GO-menyn?

Counter-Strike: Globala offensiva spelare stöterpåatt muspekaren inte visas i menyn efteratt ha öppnat spelet. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Varför visas inte muspekaren i CS:GO-menyn?

Dettaproblem kan uppståpå grundav många orsaker. Om du till exempel inte konfigurerar skärmupplösningen korrekt kan det leda tillatt vi stöterpå sådanaproblem. Av dennaanledning kommer vi i den härartikelnatt försöka lösaproblemet genomatt jämföra många sådana orsaker.

Hur fixar manatt musmarkören inte visas i CS:GO-menyn?

Föratt åtgärda det härproblemet kan vi hitta lösningenpåproblemet genomatt följa förslagen nedan.

1-) Verifiera filintegriteten

Vi kommeratt verifiera spelfilens integritet och skanna och ladda ner eventuella saknade eller felaktiga filer. För detta;

 1. Öppna Steam-programmet.
 2. Öppnabiblioteksmenyn.
 3. Högerklickapå spelet Counter-Strike: Global Offensive till vänster och öppna fliken Egenskaper.
 4. Öppna menyn Lokala filer till vänsterpå skärmen som öppnas.
 5. Klickapå knappen Verifiera spelfilers integritet i menyn Lokala filer som vi stöttepå.

Efter dennaprocess kommer nedladdningenatt utföras genomatt skanna de skadade spelfilerna. Närprocessen är klar, försökatt öppna spelet igen.

2-) Justera spelupplösning

Vi kan ställa in spelupplösningen som standard med hjälpav Steam-startalternativmenyn.

 • Om CS:GO-spelet är öppet, stäng det.
 • Öppna Steam-programmet.
 • Öppnabiblioteksmenyn och högerklickapå Counter-Strike: Global Offensive och öppna menyn "Egenskaper".
 • Menyn "Allmänt" i det nya fönstret som öppnas kommeratt vara öppen. Ange rutan "Startinställningar" i menyn Allmänt och skriv följande kommandorad.
  • -w 1920 -h 1080

I kodraden viangav ovan ville viatt spelet skulle öppnas med enbreddpå 1920x1080. Efter dennaprocess kan du köra spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

3-) Uppdatera grafikkortsdrivrutinen

I sådana kontinuitetsproblem kan vi stötapå ett uppdateringsfelpå grafikkortet. För detta måste vi uppdatera grafikkortet. Om du är redo, låt oss komma igång.

Föranvändare med Nvidia-grafikkort;

 • Förstavallt, Nvidia-företagets Geforce Erfarenhet Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • Efter nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och öppnar menyn Drivrutiner ovan.
 • Hämta vår uppdatering genomatt klickapå knappen Hämta som visas ovan.
 • När vår nedladdning är klar, låt oss utföra installationsprocessen genomatt klickapå snabbinstallationsknappen.
 • Starta om datorn när den härprocessen är klar.

Föranvändare med AMD-grafikkort;

 • Publiceradav AMD-företaget AMD Radeon Software Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • Efter nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och klickarpå knappen Sök efter uppdateringar under drivrutins- och mjukvarumenyn till höger och kontrollerar om vårt grafikkort är uppdaterat.
 • Du kan starta om datorn genomatt utföra uppdateringen.

Efteratt ha uppdaterat vår grafikdrivrutin och startat om vår dator kan vi försöka öppna Counter-Strike: Global Offensive.

4-) Kontrollera Game Frameworks

Avsaknadenav spelramverkpå din dator kan skapaolika fel i spelet. Därför måste din dator ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikationer.

När du har utfört uppdateringen kan du starta om datorn och köra spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!