Hur åtgärdar jag CS:GO Black Screen-problem?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa problemet med "svart skärm" som Counter-Strike: Global Offensive-spelare stöter på när de öppnar spelet.

Engagemang 22, 2022 - 22:42
Engagemang 22, 2022 - 23:17
Hur åtgärdar jag CS:GO Black Screen-problem?
Hur åtgärdar jag CS:GO Black Screen-problem?

CS:GO-spelare stöterpå ett svartskärmsfel när de öppnar spelet, vilketbegränsar deras tillgång till spelet. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är CS:GO Black Screen Problem?

Problemet med svart skärm som uppstårberor vanligtvispåatt grafikkortet inte är uppdaterat elleratt åtkomsten till spelet ärbegränsad genomatt filerna i speletblockeras. Naturligtvis kan vi stötapå ett sådantproblem intebarapå grundav grafikkortet, utan ocksåav mångaanledningar. För detta kommer viatt försöka lösaproblemet genomatt ge dig några förslag.

Hur man åtgärdar CS:GO Black Screen-problem

Föratt åtgärda det härproblemet kan du hitta lösningenpåproblemet genomatt följa förslagen nedan.

1-) Uppdatera grafikkortsdrivrutinen

I sådana kontinuitetsproblem kan vi stötapå ett uppdateringsfelpå grafikkortet. För detta måste vi uppdatera grafikkortet. Om du är redo, låt oss komma igång.

Föranvändare med Nvidia-grafikkort;

 • Förstavallt, Nvidia-företagets Geforce Erfarenhet Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • Efter nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och öppnar menyn Drivrutiner ovan.
 • Ladda ned vår uppdatering genomatt klickapå knappen Hämta som visas ovan.
 • När vår nedladdning är klar, låt oss utföra installationsprocessen genomatt klickapå snabbinstallationsknappen.
 • Starta om datorn när dennaprocess är klar.

Föranvändare med AMD-grafikkort;

 • Publiceradav AMD-företaget AMD Radeon Software Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • När vi har utfört nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och klickarpå knappen Sök efter uppdateringar under drivrutins- och mjukvarumenyn till höger och kontrollerar om vårt grafikkort är uppdaterat.
 • Du kan starta om datorn genomatt utföra uppdateringen.

Efteratt ha uppdaterat vår grafikdrivrutin och startat om datorn kan vi försöka öppna CS:GO-spelet.

2-) Kontrollera Game Frameworks

Avsaknadenav spelramverkpå din dator kan skapaolika fel i spelet. Därför måste din dator ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikationer.

När du har utfört uppdateringen kan du starta om datorn och köra spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

3-) Verifiera spelfilens integritet

Vi kommeratt verifiera spelfilens integritet, skanna och ladda ner eventuella saknade eller felaktiga filer. För detta;

 1. Öppna Steam-programmet.
 2. Öppnabiblioteksmenyn.
 3. Högerklickapå CS:GO-spelet till vänster och öppna fliken Egenskaper.
 4. Öppna menyn Lokala filer till vänsterpå skärmen som öppnas.
 5. Klickapå knappen Verifiera spelfilers integritet i menyn Lokala filer som vi stöttepå.

Efter dennaprocess kommer nedladdningenatt utföras genomatt skanna de skadade spelfilerna. Närprocessen är klar, försökatt öppna spelet igen.

4-) Stängavantivirusprogrammet

Inaktiveraallaantivirusprogram duanvänder eller tabort dem helt från din dator. Om duanvänder Windows Defender, inaktivera det. För detta;

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Klicka sedanpå "Hantera inställningar".
 • Realtidsskyddpå "Av".

Låt oss efter detta stängaavannat skydd mot ransomware.

 • Öppna skärmen för startsökning.
 • Öppna sökskärmen genomatt skriva Windows säkerhetsinställningar.
 • Klickapåalternativet Virus- och hotskyddpå skärmen som öppnas.
 • Klickapåalternativet Ransomware Protection i menyn.
 • Stängav Kontrollerad mappåtkomstpå skärmen som öppnas.

När vi har utfört den här operationen måste vi lägga till CS:GO-spelfilerna som ett undantag.

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Inställningar för virus och hotskydd klickar dupå Hantera inställningar och sedanpå Uteslutningarb> Underb> väljer du Lägg till eller tabort undantag.
 • Lägg till en uteslutning och välj sedan spelmappen CS:GO som sparatspå din disk.

Efter dennaprocess, stäng CS:GO-spelet helt med hjälpav en uppgiftshanterare och försök köra CS:GO-spelet igen. Omproblemet kvarstår, låt oss gå vidare till vårt nästa förslag.

5-) Lägg till ny Windows-användare

Spelare som stöttepå en svart skärm i CS:GO-spelet kunde lösaproblemet genomatt lägga till en ny Windows-användare. Genomatt göra detta kan vi hitta lösningenpåproblemet. Men det viktiga vi kommeratt göra föratt lösa dettaproblem äratt vi måste skrivaanvändarnamnet med engelska tecken.

 • Öppna skärmen för startsökning.
 • Skriv Kontrollpanelenpå sökskärmen och öppna den.
 • Öppnaanvändarkonton.
 • Öppna Användarkontonpå skärmen som öppnas.
 • Klickapå Hantera ettannat konto i menyn som öppnas.
 • Klickapåalternativet Lägg till nyanvändare i datorinställningarna nedan.
 • Klickapåalternativet Lägg till någonannanpå den här datorn under menyrubriken Andraanvändarepå skärmen som öppnas.
 • Klickapåalternativet "Jag har inte den härpersonens inloggningsinformation"på skärmen som visas.
 • Klicka sedanpå "Lägg till enanvändare utan ett Microsoft-konto".
 • Efter dennaprocess utför duanvändarinloggningsprocessen med det engelska tecknet ianvändarnamnet.
 • När du har lagt tillanvändarkontot klickar dupå den nyligen tillagdaanvändaren i menyn "Andraanvändare" och klickarpå Ändra kontotyp och ställer in den somadministratör.

Logga sedan inpåanvändaren vi lade till. Vad vibehöver göra efteratt ha loggat inpå den nyligen tillagdaanvändaren;

 • Vi öppnar startskärmen för sökning genomatt skriva Språkinställningar
 • Klickapåalternativet "Lägg till språk" under rubriken Önskade språk.
 • Hämta sedan engelska (Storbritannien).
 • När nedladdningen är klar väljer vi det engelska språkpaketet som vi laddade ner som visningsspråk för Windows, startar om datorn och går in i spelet med den nyaanvändaren vi lade till.

6-) Öppna från grafikkortsdrivrutinen

Du kan kontrollera omproblemet kvarstår genomatt köra CS:GO-spelet viaprogramvaran Geforce Experience eller AMD Radeon Software som nämns ovan. Eftersom detta öppnas via grafikkortshanteringsprogrammet kan det hjälpa ossatt lösa sådanaproblem.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!