Hur åtgärdar jag CS:GO-klientfel?

"Ren serverklientfil matchade inte med servern." CS:GO-spelare stöter på när de går in i spelet. Vi kommer att försöka lösa problemet i den här artikeln.

Juni 26, 2022 - 12:14
Juni 26, 2022 - 12:57
Hur åtgärdar jag CS:GO-klientfel?
Hur åtgärdar jag CS:GO-klientfel?

CS:GO-spelare stöterpå felet "Den rena serverklientfilen matchade inte servern." efteratt ha kört spelet, vilketbegränsar deras åtkomst till spelet. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är CS:GO Client Error?

CS:GO Ren serverklientfil matchade inte med server

Det här feletbegränsar åtkomsten till speletpå grundav saknade eller skadade spelservrar eller spelfiler. För detta kommer viatt ge dig information om hur du åtgärdarproblemet genomatt nämna några förslag.

Hur man åtgärdar CS:GO-klientfel

Vi kan lösaproblemet genomatt följa förslagen nedan föratt åtgärda det här felet.

1-) Verifiera spelfilens integritet

Vi kommeratt verifiera spelfilens integritet, skanna och ladda ner eventuella saknade eller felaktiga filer. För detta;

 • Öppna Steam-programmet.
 • Öppnabiblioteksmenyn.
 • Högerklickapå spelet Counter-Strike: Global Offensive till vänster och öppnaalternativet Egenskaper.
 • Öppna menyn Lokala filer till vänsterpå skärmen som öppnas.
 • Låt oss sedan komma åt filen genomatt klickapå "Bläddra" uppe till höger.
 • Öppna mappen "csgo" i den öppnade mappen.
 • Ta sedanbort mapparna "material" och "modeller".
 • Gå sedan till föregående meny för lokala filer och klickapå knappen "Verifiera spelfilers integritet".

CS:GO Ren serverklientfil matchade inte med server

Efter dennaprocess kommer nedladdningenatt utföras genomatt skanna de skadade spelfilerna. Närprocessen är klar, försökatt öppna spelet igen.

2-) Stängav ditt säkra internet

Bekräfta om säkert internet är tillgängligt föranvändning genomatt kontakta den internetleverantör duanvänder. Om ditt säkra internet är tillgängligt, säg åt dematt ta tag i det. När du har stängtav ditt säkra internet kan du försökaansluta till onlinespelet genomatt köra spelet.

3-) Kontrollera dinanslutning

Problemet som uppstår i internetanslutningen kan orsaka många fel. Om du upplever nedgång elleravbrott i din internetanslutning, låt oss ge några förslag föratt åtgärda det.

 • Om din internethastighet saktar ner stänger duav modemet och sätterpå det igen. Dennaprocess kommerattavlasta ditt internetlite.
 • Vi kan elimineraproblemet genomatt rensa internetcachen.

Rensa DNS-cache

 • Skriv cmdpå startskärmen för sökning och kör somadministratör.
 • Skriv följande kodrader i ordningpå kommandotolksskärmen och tryckpå enter.
  • ipconfig /flushdns
  • netsh int ipv4 återställning
  • netsh int ipv6 återställning
  • netsh winhttp återställningsproxy
  • netsh winsock återställning
  • ipconfig /registerdns
 • Efter denna operation kommer detatt visaatt din dns-cache ochproxyservrar har rensats.

Efter dennaprocess kan du öppna spelet genomatt starta om datorn. Omproblemet kvarstår, låt oss gå vidare till ettannat förslag.

4-) Stängav och sättpå modemet

Stängav modemet, vänta 20 sekunder och slåpå det igen. Under dennaprocess kommer din IP-adressatt ändras och det kommeratt förhindraolika nätverksproblem.

5-) Registrera enannan DNS-server

Vi kan elimineraproblemet genomatt registrera enannan dns-serverpå datorn.

 • Öppna kontrollpanelen och väljalternativet Nätverk och Internet
 • Öppna Nätverks- och delningscenterpå skärmen som öppnas.
 • Klickapå Ändraadapterinställningar till vänster.
 • Högerklickapå dinanslutningstyp föratt öppna menyn Egenskaper.
 • Dubbelklickapå Internet Protocol version 4 (TCP /IPv4).
 • Låt oss tillämpa inställningarna genomatt skriva in Googles DNS-server som vi ger nedan.
  • Önskad DNS-server: 8.8.8.8
  • Annan DNS-server: 8.8.4.4
 • Klickapåalternativet Bekräfta inställningar vidavslut och tryckpå OK-knappen och tillämpa åtgärderna.

Efter dennaprocess startar du om datorn och kör CS:GO-spelet.

6-) Det kan finnas ett uppdateringsproblem

Du har utfört stegen ovan, men om du fortsätteratt få ett sådant fel,behöver du inte oroa dig. Det kanbli underhållsarbete med den nya uppdateringen. För detta kan vibehöva vänta några timmar innanproblemet åtgärdas.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!