Hur åtgärdar jag CS:GO Engine-fel?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa felet "Engine error failed to lock index buffer in cmeshdx8" som CS:GO-spelare stöter på efter att ha öppnat spelet.

Juni 24, 2022 - 17:35
Juni 24, 2022 - 18:14
Hur åtgärdar jag CS:GO Engine-fel?
Hur åtgärdar jag CS:GO Engine-fel?

CS:GO-spelare stöterpå felet "Motorfel kunde inte låsa indexbufferten i cmeshdx8" när de öppnar spelet, och deras åtkomst till spelet ärbegränsad. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är CS:GO Engine Error Issue?

CS:GO Engine Error Issue

Det här felet orsakas vanligtvisav ditt systems 32-bitars operativsystem. Naturligtvis kan vi stötapå ett sådant fel intebarapå grundav dettaproblem, utan ocksåpå grundav mångaandraproblem. För detta kommer viatt ge dig information om hur du åtgärdarproblemet genomatt nämna några förslag.

Hur man åtgärdar CS:GO Engine Error Issue

Vi kan lösaproblemet genomatt följa förslagen nedan föratt åtgärda det här felet.

1-) Kontrollera ditt operativsystem

Användare som stöterpå ett sådant fel i CS:GO-spelet observeraratt de stöterpå ett sådant fel eftersom de är i 32-bitarsversionenav operativsystemet. För detta observerar deatt de eliminerarproblemet genomatt uppgradera operativsystemet till 64bitar. Föratt uppgradera din Windows-version till 64-bitars, måste du formatera din dator med en ny 64-bitarsversionav Windows OS.

2-) Kontrollera Game Frameworks

Avsaknadenav spelramverkpå din dator kan orsakaolika fel i spelet. Därför måste din dator ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikationer.

När du har utfört uppdateringen kan du starta om datorn och köra spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

3-) Uppdatera grafikkortsdrivrutinen

I sådana kontinuitetsproblem kan vi stötapå ett uppdateringsfel i grafikkortet. För detta måste vi uppdatera grafikkortet. Om du är redo, låt oss komma igång.

Föranvändare med Nvidia-grafikkort;

 • Förstavallt, Nvidia-företagets Geforce Erfarenhet Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • Efter nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och öppnar menyn Drivrutiner ovan.
 • Hämta vår uppdatering genomatt klickapå knappen Hämta som visas ovan.
 • När vår nedladdning är klar, låt oss utföra installationsprocessen genomatt klickapå snabbinstallationsknappen.
 • Starta om datorn när den härprocessen är klar.

Föranvändare med AMD-grafikkort;

 • Publiceradav AMD-företaget AMD Radeon Software Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • När vi har utfört nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och klickarpå knappen Sök efter uppdateringar under drivrutins- och mjukvarumenyn till höger och kontrollerar om vårt grafikkort är uppdaterat.
 • Du kan starta om datorn genomatt utföra uppdateringen.

Efteratt ha uppdaterat vår grafikdrivrutin och startat om datorn kan vi försöka öppna Valorant-spelet.

4-) Redigera CFG-fil

Vi kan elimineraproblemet genomatt spara den speciellt förberedda CFG-filen i CS:GO-spelfilen.

 • Förstavallt, ladda ner cfg-filen genomatt gå till länken som vi lämnarpå sidan. Klicka föratt ladda ner denanpassade cfg-filen.
 • Vi måste öppna rar-filen du laddade ner och överföra filen "autoexec.cfg" till CS:GO-katalogen.
 • Först måste vi ta redapå vårt Steam-ID. Öppna den första webbplatsen genomatt skriva "Steam ID Finder" i Google-sökning eller nå länkadressen som jag lämnar vid sidanav. Steam ID Finder
 • Klistra sedan in din Steam-profiladress i rutan och sök.
 • Lär dig ditt "Steam32 ID"-adresspå skärmen som öppnas. Mitt Steam-ID visas som "359493488".
 • Låt oss sedan nå CS:GO-sparafilen genomatt följa filsökvägen nedan.
  • C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\STEAM ID\730\local\cfg (STEAM ID är ditt Steam32 ID som duangav ovan.)
 • Kopiera filen "autoexec.cfg" i rar-filen vi laddade ner till den öppnade cfg-filen.

CS:GO Engine Error

 • När du är klar, kör du Steam-programmet och öppnar menyn "Bibliotek".
 • Högerklicka sedanpå spelet "Counter-Strike: Global Offensive" och klickapå "Egenskaper".
 • Menyn "Allmänt" i det nya fönstret som öppnas kommeratt vara öppen. Gå till rutan "Startinställningar" i menyn Allmänt och klistra in följande kommandon.
  • -console -tickrate 128 -execautoexec.cfg -novid -nojoy +rate 786432 -no-browser +cl_forcepreload 1 -d3d9ex -tickrate 128

CS:GO Engine Error

Efter dennaprocess kan du köra Counter-Strike: Global Offensive-spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!