Jak odblokować procent baterii iPhone'a?

Gdy użytkownicy iPhone'a chcą sprawdzić wskaźnik baterii w prawym górnym rogu, nie mogą zobaczyć procentu baterii.

Marzec 16, 2022 - 12:32
Marzec 16, 2022 - 12:37
Jak odblokować procent baterii iPhone'a?
Jak odblokować procent baterii iPhone'a?

W tymartykuleprzedstawimy informacje o tym, jak użytkownicy iPhone'a mogą włączyćprocentbaterii. Użytkownicy częstopostrzegają to jakoproblem i dzwonią „Jak włączyćprocentbaterii w iPhonie?”, „Dlaczegoprocentbaterii iPhone'a nie jest wyświetlany?i „ Jak otworzyćprocentbaterii iPhone’a 11, iPhone’a 12, iPhone’a 13?” chce znaleźć rozwiązanie. Jeśli jesteś wartykule z takimpytaniem, możesz znaleźć rozwiązanie, wykonującponiższy krok.

Dlaczegoprocentbaterii iPhone'a nie jest wyświetlany?

Dlaczegoprocentbaterii iPhone'a nie jest wyświetlany?

Zwykle ci, którzy używają telefonów z wycięciem, należą do tych, którzy najbardziej narzekają na tę sytuację. Powodem tego jest to, że iPhone całkowicie ukryłprzycisk Home i najlepsze luki w nowym designie telefonu. Aby niepowodowaćproblemów z motywem,procentbaterii wprawym górnym rogu jest ukryty. Dlatego użytkownicy nie mogą zobaczyćprocentubaterii na ekranie głównym, gdypatrzą wprawy górny róg.

Użytkownicy zprzyciskiem Home mogą w krótkim kroku otworzyćprocentbaterii. Ponieważ ta wtyczka jest domyślnie wyłączona,pokazuje nambezprocentoweprzepełnieniebaterii. W tym celu możemy otworzyćprocentbaterii, wykonującponiższe czynności.

Jak odblokowaćprocentbaterii iPhone'a

Nie ma funkcji dla użytkowników iPhone'a używających telefonów z nacięciem,aby włączyćprocentbaterii na ekranie głównym. Ale kiedyprzesuniemyprocentbaterii wprawym górnym rogu, możemy łatwo zobaczyćprocentbaterii.

Jeśli jesteś użytkownikiem iPhone'a zprzyciskiem Home, możesz włączyćprocentbaterii, wykonującponiższe czynności.

  • Otwórz menu Ustawienia.
  • Kliknij Akumulator.
  • Następnieaktywuj opcję „Procentbaterii” na ekranie, który widzimy.

Po tymprocesie tablicaprzyrządówbędzie znajdować się obok wskaźnikabaterii w lewym górnym rogu.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!