Jak naprawić błąd nagrywania ekranu iPhone'a i iPada?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Nie można wykonać nagrywania ekranu, ponieważ: Operacja nie mogła zostać ukończona (błąd kakao -1.)”, który napotykają użytkownicy iPhone'a i iPada, gdy chcą nagrywać ekran.

Czerwiec 25, 2022 - 08:18
Czerwiec 29, 2022 - 10:28
Jak naprawić błąd nagrywania ekranu iPhone'a i iPada?
Jak naprawić błąd nagrywania ekranu iPhone'a i iPada?

Użytkownicy iPhone'ów i iPadów nie mogą wykonywać nagrywania ekranu, napotykając błąd „Nie można wykonać nagrywania ekranu z powodu: Nie można ukończyć operacji. (Błąd kakao -1.)”, gdy chcesz zrobić nagranie ekranu. Jeśli napotkasz taki problem, możesz znaleźć rozwiązanie, postępując zgodnie z poniższymi sugestiami.

Dlaczego napotykam błąd nagrywania ekranu iPhone'a i iPada?

IPhone i iPad Błąd kakao -1 problem

Po napotkaniu tego komunikatu o błędzie nagranie ekranu nie jest w żaden sposób rejestrowane i niestety nie możemy nic zrobić, aby je odzyskać. Jeśli podczas rejestracji wystąpi błąd dotyczący kakao, może to być spowodowane przyczynami wymienionymi poniżej.

  • Twoja wersja iOS może być nieaktualna.
  • Może występować problem z pamięcią podręczną iPhone'a.
  • Tryb niskiego zużycia energii może uniemożliwiać nagrywanie ekranu.
  • Twoje urządzenie może mieć niewystarczającą ilość miejsca.
  • Może występować problem z ulotną pamięcią iOS.

Możliwości wymienione powyżej mogą spowodować, że napotkamy błąd Cocoa. W tym celu postaramy się rozwiązać problem, przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawić błąd nagrywania ekranu iPhone'a i iPada

Aby naprawić ten napotkany błąd, możemy rozwiązać problem, postępując zgodnie z poniższymi sugestiami.

1-) Sprawdź swoją wersję iOS

Fakt, że Twoja wersja iOS nie jest aktualna, może powodować błędy w nowych innowacjach. W tym celu możesz sprawdzić, czy Twoja wersja iOS jest aktualna, przechodząc do menu „Ustawienia > Ogólne > Aktualizacja oprogramowania”. Jeśli Twoja wersja iOS nie jest aktualna, możemy ją zaktualizować, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.

2-) Uruchom ponownie urządzenie

Pliki pamięci podręcznej, które są tymczasowo zapisywane w tle, mogły zostać zapisane jako uszkodzone lub uszkodzone. W tym celu możemy zaobserwować, czy problem nadal występuje, ponownie uruchamiając urządzenie. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania,anastępnie wyłącz urządzenie, przesuwając przycisk zasilania na wyświetlonym ekranie. Aby uruchomić urządzenie, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i poczekaj, aż pojawi się ikona jabłka. Po pojawieniu się ikony Apple możesz usunąć przycisk zasilania z ręki.

3-) Sprawdź miejsce na urządzeniu

Możesz napotkać taki błąd, jeśli Twoje urządzenie ma niewystarczającą ilość miejsca. Ponieważ nagrania ekranu, które wykonujesz, są wykonywane w rozdzielczości HD, rozmiary nagrań mogą przekraczać wystarczającą ilość miejsca na urządzeniu. W tym celu możesz sprawdzić swoją pamięć, przechodząc do menu „Ustawienia> Ogólne> Pamięć iPhone/iPad”. Jeśli pamięć jest pełna, możesz ją zmniejszyć, usuwając niepotrzebne aplikacje, zdjęcia lub filmy.

4-) Wyczyść pamięć podręczną Safari

Kilka błędów w Safari Web Cache może spowodować, że napotkamy takie problemy. Aby wyczyścić internetową pamięć podręczną Safari, przejdź do menu „Ustawienia> Safari” i przewiń menu w dół. Wyczyść internetową pamięć podręczną Safari, klikając wyświetloną opcję „Wyczyść historię i dane witryny”. Spowoduje to usunięcie plików cookie, historii i innych plików pamięci podręcznej.

5-) Wymuś ponowne uruchomienie urządzenia

Możemy rozwiązać problem, zmuszając urządzenie do ponownego uruchomienia.

  • W przypadku urządzenia iPad Pro 11 cali i iPad Pro 12,9 cala naciśnij i szybko zwolnij przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko zwolnij przycisk zmniejszania głośności. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż urządzenie zaczeka na ponowne uruchomienie.
  • W przypadku iPhone'a 8 i nowszych, naciśnij i szybko zwolnij przycisk zwiększania głośności. Naciśnij i szybko zwolnij przycisk zmniejszania głośności. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się logo Apple.
  • W przypadku iPhone'a 7 i iPhone'a Plus naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności przez co najmniej 10 sekund, aż pojawi się logo Apple.
  • W przypadku modeli iPhone 6 i starszych, iPadów i iPodów touch naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego i przycisk zasilania przez co najmniej 10 sekund, aż pojawi się logo Apple.
Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!