Jak naprawić system Android niezarejestrowany w przypadku błędu sieci?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Niezarejestrowany w sieci”, który napotykają użytkownicy Androida, gdy chcą wyszukiwać.

Marzec 17, 2022 - 14:41
Marzec 17, 2022 - 14:46
Jak naprawić system Android niezarejestrowany w przypadku błędu sieci?
Jak naprawić system Android niezarejestrowany w przypadku błędu sieci?

Użytkownicy Androida nie mają dostępu do wyszukiwania, napotykającbłąd „Nie zarejestrowani w sieci”podczas wyszukiwania. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jest system Android nie zarejestrowany wprzypadkubłędu sieci?

Co to jest Android nie jest zarejestrowany wprzypadkubłędu sieci?

Tenbłąd, który użytkownicy Androida często napotykająpodczas wyszukiwania, możepojawić się w oprogramowaniu. Oczywiście może tobyć nie tylkoproblem z oprogramowaniem,ale takżeproblem, którypojawia sięprzy niewłaściwym włożeniu lub odczytaniu karty sim. W tym celupodaliśmy informacje, jak rozwiązać tenproblem, wymieniając kilka sugestii.

Jak naprawićbrak rejestracji Androida wprzypadkubłędu sieci?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Włóżponownie kartę SIM

Karta SIM włożona do gniazda SIM możebyć nieprawidłowo włożona. W tym celu spróbuj całkowicie wyjąć kartę z gniazda i włożyć jąponownie. Jeśliproblembędzie siępowtarzał, gniazdo karty SIM możebyć uszkodzone. W tym celupolecam skonsultować się z obsługą techniczną.

2-) Karta SIM nie może zostać odnowiona

Jeśli właśnie dostałeś kartę SIM, mogła ona nie zostać odnowiona w celu rejestracji. Powinieneśporozmawiać z operatorem zakupionej karty SIM i upewnić się, że dane zostałypobrane. Jeśli karta SIM nie została jeszcze odnowiona, możemy napotkać takiproblem.

3-) Sprawdź numer IMEI telefonu

Zapytanie o numer IMEI

Musimy sprawdzić, czy numer IMEI Twojego telefonu nie został sklonowany. Jeśli numer IMEI został sklonowany do Twojego telefonu, czyli zidentyfikowano fałszywy numer IMEI,prawdopodobnie napotkamy takibłąd. W tym celu możesz zapytać o numer IMEI telefonu.

 • Otwórz menu klawiszy telefonu.
 • Wyszukaj „*#06#” na ekranie wybierania.

Po tymprocesie Twój numer IMEIpojawi się na ekranie.

4-) Zresetuj ustawienia sieciowe

Możemy napotkać takibłąd wprzypadku każdegoproblemu z oprogramowaniem, który występuje w sieci. W tym celu możemy wyeliminowaćproblem, resetując ustawienia sieciowe. Ta czynność zresetuje Wi-Fi, dane mobilne i dane Bluetooth. Poniższe kroki resetowania sieci mogą się różnić w zależności od urządzenia.

 • Otwórz menu Ustawienia.
 • Otwórz menu Administracja ogólna.
 • Kliknij „Resetuj” w oknie, które się otworzy.
 • Kliknij „Zresetuj ustawienia sieci” w menu Resetuj.
 • Kliknij „Przywróć ustawienia fabryczne” na ekranie, który się otworzy.

5-) Wybierz sieć ręcznie

Domyślnie system operacyjny Androidautomatycznie ustawia operatora. Jeśli tenautomatycznie dopasowany status jestpodłączony nieprawidłowo, może wystąpić takibłąd. W tym celu możemy ręcznie wybrać sieć komórkową.

 • Otwórz menu Ustawienia.
 • Otwórz menu Sieci komórkowe (dane komórkowe).
 • Kliknij Operatorzy sieci.
 • Po tymprocesie kliknij „Ustaw ręcznie” i wybierz operatora.

6-) Zaktualizuj oprogramowanie telefonu

Jeśli Twój telefon nie jestaktualny, możliwe jest napotkanie takiegoproblemu. W tym celu możesz sprawdzić, czyproblem nadal występuje,przywracając telefon do najnowszego stanu.


Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!