Jak naprawić ekran połączenia WhatsApp, który nie pojawia się?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem, na który napotykają użytkownicy Whatsapp, gdy telefon jest zablokowany.

Jak naprawić ekran połączenia WhatsApp, który nie pojawia się?
Jak naprawić ekran połączenia WhatsApp, który nie pojawia się?

Problem, jaki napotykają użytkownicy Whatsapp, gdy odbierająpołączeniepodczas korzystania z telefonu, może mieć wieleproblemów. Jeśli napotkasz takiproblem, możemy go rozwiązać,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Jaki jestproblembrakupołączeń, gdy telefon Whatsapp jest zablokowany?

Mój telefon nie dzwoni, gdy odbierampołączenia WhatsApp

Jeślipowiesz

mój telefon nie dzwoni, gdyprzychodzipołączenie WhatsApp, mój telefon nie dzwoni, gdyprzychodzipołączenie WhatsApp, gdy telefon jest zablokowany, to takiproblempowstaje zpowodu wieluproblemów. Po otwarciuaplikacji Whatsapppo włączeniu telefonu,powiadomieniapoprostupadająprzed użytkowników. W tym celupostaramy się rozwiązaćproblem,przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawićbrakpołączeń, gdy telefon Whatsapp jest zablokowany?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Upewnij się, żepowiadomienia WhatsApp są włączone

Musisz się upewnić, żepowiadomienia WhatsApp są włączone. Jeślipowiadomienia WhatsApp są wyłączone, może to spowodować takiproblem. W tym celupodamy informacje o tym, jak włączyćpowiadomieniaaplikacji WhatsApp w systemach operacyjnych IOS i Android.

Jak otworzyćpowiadomienie WhatsApp na Androida

Uwaga: tenproces może się różnić dla każdego urządzenia.

 • Otwórz menu Ustawienia.
 • Kliknij „Aplikacje ipowiadomienia” na ekranie, który się otworzy.
 • Następnie kliknij „Zarządzaniepowiadomieniami”.
 • Wybierz „WhatsApp” zlistyaplikacji.
 • Włączmy opcję „Zezwalaj napowiadomienia” na ekranie, który się otworzy.

Następnie upewnij się, że wszystkieponiższe opcjepowiadomień to „Włącz”. Po tymprocesie możesz sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Jak otworzyćpowiadomienie IOS WhatsApp

 • Otwórz menu Ustawienia.
 • Kliknij „Powiadomienia” na ekranie, który się otworzy.
 • Wybierz „WhatsApp” zlistyaplikacji.
 • W takim razie włączmy opcję „Zezwalaj napowiadomienia”.

2-) Wyłącz tryb oszczędzania energii

Każde urządzenie ma tryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energii to dodatekprogramowy zaprojektowany w celubardziej efektywnego wykorzystania zużyciabaterii. Jeśli włączony jest tryb oszczędzania energii,programy otwarte w tle są zamykane,abateria nie marnuje się. Dlatego możemy wyeliminować tenproblem, wyłączając tryb oszczędzania energii.

Jak wyłączyć tryb oszczędzania energii Androida?

Uwaga: Tenproces może się różnić dla każdego urządzenia.

 • Otwórz menu Ustawienia.
 • Kliknij opcję „Bateria” w menu.
 • Jeśli opcja „Tryb oszczędzania energii” na ekranie, który się otworzy, jestaktywna, wyłącz ją.

Następnie możesz sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Jak wyłączyć tryb niskiego zużycia energii w iOS?

 • Otwórz menu Ustawienia.
 • Kliknij opcję „Bateria” w menu.
 • Jeśli opcja „Tryb niskiego zużycia energii” jestaktywna na ekranie, który się otworzy, wyłącz ją.

Następnie możesz sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

3-) Sprawdź uprawnienia

W systemach operacyjnych Android każdaaplikacja ma uprawnienia. Jeśli te uprawnienia zostaną wyłączone na Twojąprośbę, funkcjeaplikacji zostaną ograniczone. Podczas korzystania zaplikacji WhatsApp na urządzeniach z systemem Android działa 7 różnych wtyczek. Ta wtyczka zawiera wtyczkę Telefon. Jeśli wtyczka telefonu jest wyłączona, możemy napotkać takiproblem.

Uwaga: tenproces może się różnić dla każdego urządzenia.

 • Otwórz menu Ustawienia.
 • Kliknij „Aplikacje ipowiadomienia” na ekranie, który się otworzy.
 • Następnie kliknij „Aplikacje”.
 • Wybierz „WhatsApp” zlistyaplikacji.
 • Kliknij „Uprawnienia” w menu rozwijanym.
 • Ustawmy wszystkie wymienione uprawnienia na „Aktywne”. Są to odpowiednio; Pamięć, kamera, kontakty, lokalizacja, mikrofon, SMS, telefon

Możesz wyłączyć opcje, których nie chcesz używać. To oczywiście twoja opcja.

4-) Może zostać zmuszony do zatrzymania

Tenproblem, który często napotykają użytkownicy Androida, może zwykle wystąpić w wynikuprzymusowego zatrzymaniaaplikacji. Dzieje się tak,ponieważ niektóreaplikacje czyszczącepamięć mogą je zatrzymać,ponieważ zużywają zbyt dużopamięci.

 • Otwórz menu Ustawienia.
 • Kliknij „Aplikacje ipowiadomienia” na ekranie, który się otworzy.
 • Następnie kliknij „Aplikacje”.
 • Wybierz „WhatsApp” zlistyaplikacji.
 • Aktywujaplikację, klikając „Włącz” w menu.

Następnie możesz sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

5-) Sieć Wi-Fi może się wylogowywać, gdy telefon jest zablokowany

Jeśli często łączysz się z siecią Wi-Fi i często napotykasz tenproblempodczas korzystania z sieci Wi-Fi, Twojepołączenie internetowe może zostać rozłączone, gdy telefon jest zablokowany.

Jak naprawić rozłączenie się z Internetem, gdy urządzenie z Androidem jest zablokowane

Uwaga: Tenproces może się różnić dla każdego urządzenia.

 • Otwórz menu Ustawienia.
 • Kliknij „Sieci zwykłe ibezprzewodowe” na ekranie, który się otworzy.
 • Następnie kliknij „Wi-Fi”.
 • Kliknij „Konfiguruj” w menu, kliknij „Zachowaj Wi-Fipodczas uśpienia” i kliknij „Zawsze”.

Po tymprocesie telefon niebędzie już wylogowywał się z sieci Wi-Fi, nawet jeśli jest zablokowany.

Jak naprawićprzerwę w dostępie do Internetu, gdy urządzenie IOS jest zablokowane?

 • Otwórz menu Ustawienia.
 • Kliknij „Wi-Fi” na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij symbol „i”poprawej stronie sieci Wi-Fi, z którą jesteśpołączony, na ekranie, który się otworzy.
 • Włącz opcję „Automatyczne dołączanie” w menu.

Po tymprocesie telefon niebędzie już wylogowywał się z sieci Wi-Fi, nawet jeśli jest zablokowany.

6-) Uruchomponownie telefon

Ponowne uruchomienie telefonu możepomóc w uruchomieniuaplikacji systemowych i niedziałającychaplikacji. Aby to zrobić, możeszponownie uruchomić telefon i obserwować, czyproblem nadal występuje. Zwykle tenproces działabardzo dobrze.