Jak naprawić problem z awarią Minecraft Bedrock?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem z awarią lub zamknięciem, który napotykają gracze Minecraft Bedrock podczas otwierania gry.

Czerwiec 9, 2022 - 22:05
Czerwiec 9, 2022 - 23:16
Jak naprawić problem z awarią Minecraft Bedrock?
Jak naprawić problem z awarią Minecraft Bedrock?

Gracze Minecrafta napotykająproblemawarii lubawariipodczas otwierania gry, co ogranicza ich dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Dlaczego Minecraft Bedrock się zawiesza?

Minecraft Bedrock możeulecawarii zpowodu wieluproblemów. Naprzykład nieaktualna lubbrakującabiblioteka java może spowodować, że napotkamy takiproblem. Możliweprzyczynyawarii lubproblemu z zamknięciem Minecraft Bedrock można wymienić w następujący sposób:

 • Brakbiblioteki Java lub może niebyć zainstalowana.
 • Microsoft Store może nie działaćpoprawnie.
 • Xbox Live może nie działaćpoprawnie.
 • Pasek gier Xbox może nie działaćprawidłowo.
 • Ustawienia uprawnień zabezpieczeń konsoli Xbox mogąbyć ograniczone.
 • Twoje konto Microsoft może nie zostać rozpoznane.

Wyjaśniliśmy możliweprzyczynybłędu, który napotkaliśmypowyżej. Terazprzedstawimy informacje, jak rozwiązaćproblem zawarią Minecraft Bedrock.

Jak naprawićproblem zawarią Minecraft Bedrock

Aby rozwiązać tenproblem, możemy go rozwiązać,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Sprawdź ustawienia zabezpieczeń konsoli Xbox

Wyłączone ustawienie zabezpieczeń konsoli Xbox możepowodować wieleproblemów.

 • Zaloguj się na swoje konto Xbox. Kliknij,aby się zalogować.
 • Wybierz swojeaktywne konto na ekranie, który się otworzy. Kliknij menu „Niestandardowe”poniżej.
 • Po tymprocesie sprawdź wszystkie uprawnienia wymienioneponiżej. Jeśli istnieją jakiekolwiek uprawnienia, które są zablokowane, zezwól i zapisz.
 • Następnie wybierz menu „Bezpieczeństwo online urządzeń Xbox Series XJS, Xbox One i Windows 10”.
 • Po tymprocesie sprawdź wszystkie uprawnienia wymienioneponiżej. Jeśli istnieją jakiekolwiek uprawnienia, które są zablokowane, zezwól i zapisz.

Popomyślnym wykonaniu operacji możesz zalogować się do serwera i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

2-) Połącz sięponownie ze swoim kontem Microsoft

Spróbujpołączyć sięponownie, zamykając swoje konto Microsoft wprogramie Xbox. Wykonanie tej czynności możepomóc nam rozwiązaćpotencjalnebłędy.

 • Otwórzprogram Xbox.
 • Kliknij ikonę „Profil” wprawym górnym rogu i kliknij „Wyloguj”.

Po tymprocesieponownie zaloguj się na swoje konto Microsoft i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

3-) Całkowicie zamknijprogram Xbox

Możemy wyeliminowaćproblem, całkowicie zamykającprogram Xbox i otwierając goponownie. Aby całkowicie zamknąćprogram, możesz go całkowicie zamknąć zapomocą menedżera zadań. Po całkowitym zamknięciu możesz spróbować uruchomić grę,ponownie otwierającprogram.

4-) Zresetuj sklep Microsoft Store

Różneproblemy występujące w

Sklepie Microsoft mogąpowodować takiproblem. W tym celu możemy rozwiązać takieproblemy, resetując Microsoft Store.

 • Wpisz „Microsoft Store” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i kliknij goprawymprzyciskiem myszy,anastępnie kliknij „Ustawieniaaplikacji”.

Problemawarii Minecraft Java Edition

 • Rozpocznijproces resetowania, naciskającprzycisk „Resetuj” na ekranie, który się otworzy.

Problemawarii Minecraft Java Edition

Po tymprocesie sprawdź, czyproblem nadal występuje, logując się doaplikacji.

5-) Naprawaplikację XBOX

Różneproblemy na

pasku gier Xbox mogąpowodować takiproblem. W tym celu możemy naprawić takieproblemy, naprawiając pasek gier Xbox.

 • Wpisz „Pasek gier Xbox” napoczątkowym ekranie wyszukiwania, kliknij goprawymprzyciskiem myszy i kliknij „Ustawieniaaplikacji”.

Problemawarii Minecraft Java Edition

 • Rozpocznijproces resetowania, klikającprzycisk „Napraw” na ekranie, który się otworzy.

Problemawarii Minecraft Java Edition

Jeśli tenproces nie rozwiązałproblemu, wykonajpowyższyprocesponownie i naciśnijprzycisk „Resetuj”,aby zresetowaćprocesy. Po tymprocesieponownie uruchomaplikację i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

6-) Sprawdź usługi XBOX

Wyłączenie usług Xbox może spowodować, że napotkamy takieproblemy.

 • Na ekranie startowym wyszukiwania wpisz „Usługi” i otwórz je.
 • Na ekranie, który się otworzy, otwórz usługi, które zostawimyponiżej w kolejności, ustaw typ uruchamiania na „Automatyczny” i uruchom stan usługi.
  • Usługa zarządzaniaakcesoriami Xbox
  • Xbox Live Menedżer uwierzytelniania
  • Zapisz grę Xbox Live
  • Usługa sieciowa Xbox Live

Problemawarii Minecraft Java Edition

Po tymprocesie możesz otworzyć grę Minecraft i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

7-) Zainstalujponowniebibliotekę Java

Biblioteki Java mogąbrakować lubbyć nieprawidłowo zainstalowane. W tym celu usuńbiblioteki Java zainstalowane w systemie operacyjnym. Następnie musiszautomatycznie zainstalowaćpakiety Java w swoim systemie operacyjnym, korzystając zlinku, który zostawimyponiżej.

Kliknij,abypobrać PatchMyPC (abypobraćpakiety Java)

Po wykonaniuprocesu instalacji i zainstalowaniupakietów Java w systemie operacyjnym, możeszponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

8-) Usuńpirackie oprogramowanie

Usuń wszelkiepirackie oprogramowanie Minecraft, które wcześniej zainstalowałeś. Pirackie oprogramowanie możepowodować, że oryginalne grybędą generować raporty oawariach.

9-) Naprawbłędy systemu Windows

Pliki w systemie Windows są uszkodzone lub uszkodzone, co możeprowadzić do różnychbłędów. W tym celu udostępnimy Ci dwabloki kodu i spróbujemy zeskanować i naprawić uszkodzone lub uszkodzonepliki.

Wykonaj skanowanie SFC

Uszkodzone lub uszkodzonepliki występujące wplikach systemu Windows mogąpowodować wiele kodówbłędów. W tym celuprzedstawimy kilka sposobów rozwiązaniaproblemu.

 • Wpisz „cmd” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz „sfc /scannow” w wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij Enter.

Po tymprocesie uszkodzone lub uszkodzonepliki zostanąprzeskanowane i zostaną wprowadzonepoprawki. Nie wyłączajani nie uruchamiajponownie komputera, dopókiproces się nie zakończy. Po tymprocesie zróbmy kolejną sugestię.

Wykonaj skanowanie DISM

 • Wpisz „cmd” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz następującepolecenia w wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij klawisz Enter.
  • Odrzuć /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Popomyślnym zakończeniuprocesu możeszponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!