Jak naprawić problem z brakiem otwierania Brawl Stars?

W tym artykule postaramy się rozwiązać problem, na który napotykają gracze Brawl Stars podczas otwierania gry.

Jak naprawić problem z brakiem otwierania Brawl Stars?
Jak naprawić problem z brakiem otwierania Brawl Stars?

Problem, na który napotykają gracze Brawl Stars, gdy chcą otworzyć gręprzez telefon, jest spowodowany wielomaproblemami, które ograniczają im dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Dlaczego Brawl Stars nie otworzą się?

Zazwyczajbrakaktualizacji urządzeń z Androidem lub iOS może doprowadzić do takiej sytuacji. Przyczynabrakuaktualizacji dotyczy wieluaplikacji, copowoduje, że się nie otwierają,atym samym niszczą cierpliwość użytkowników. Wymieńmy innypowódponiżej;

Na urządzeniach z Androidem

 1. Wygląd internetowy systemu Android możebyć nieaktualny.
 2. Brawl Stars mogąbyć nieaktualne.
 3. Pamięćpodręczna Brawl Stars możebyć uszkodzona.
 4. Twoje urządzenie może mieć niewystarczającą ilośćpamięci.
 5. Twój telefon możebyć nieaktualny.

Na urządzeniach z iOS

 1. Brawl Stars mogąbyć nieaktualne.
 2. Pamięćpodręczna Brawl Stars możebyć uszkodzona.
 3. Twoje urządzenie może mieć niewystarczającą ilośćpamięci.
 4. Twój telefon możebyć nieaktualny.

Niektóre z wymienionychpowyżej możliwości mogą wiązać się z różnymibłędami. Dlatego, zajmując się rozwiązaniem tychproblemów, rozwiążemy różnebłędy.

Jak naprawićproblem zbrakiem otwierania Brawl Stars?

Aby rozwiązać tenproblem, możemy go rozwiązać,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Zaktualizuj systemowąaplikację Webview

Android WebView to składnik systemowy obsługiwanyprzez Chrome, który umożliwiaaplikacjom na Androida wyświetlanie treści internetowych. Jeśli nie jestaktualny, możemy napotkać różnebłędy.

 • Otwórz Sklep Google Play.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Android System WebView.
 • Jeśli na ekranie, który się otworzy,pojawi sięprzycisk Aktualizuj, zaktualizujaplikację, klikającprzycisk Aktualizuj.

Po tymprocesie uruchomponownie urządzenie i spróbuj zalogować się do gry. Jeśli Android System WebView jestaktualny lub tenproces nie został rozwiązany,przejdźmy do naszej drugiej sugestii.

2-) Zaktualizuj Brawl Stars

Jeśli gra Brawl Stars jest nieaktualna, możemy napotkać różnebłędy. W tym celu spróbuj zaktualizować grę Brawl Stars, wchodząc doaplikacji Sklep Google Play lub App Store. Jeśli gra nie jestaktualna, otwórz ją i sprawdź,aktualizując ją. Jeśli gra Brawl Stars jest jużaktualna lubproblem nadal występujepoaktualizacji,przejdźmy do naszej innej sugestii.

3-) Wyczyśćpamięćpodręczną Brawl Stars

Jeślipamięcipodręczneprzechowywane w grze Brawl Stars są uszkodzone lub zapisane jako uszkodzone, możemy napotkać różnebłędy. W tym celu możemy dojść do rozwiązaniaproblemupoprzez wyczyszczeniepamięcipodręcznej gry. Ale kiedy wyczyścimypamięćpodręczną, wszystkie zapisane dane w grze zostaną usunięte.

Urządzenia z Androidem:

 • Otwórz ustawienia.
 • Aplikacje.
 • Wybierzaplikację  Brawl Stars na karcie Listaaplikacji.
 • Otwórz Pamięć na ekranie, który się otworzy.Wyczyść wszystkie dane ipamięćpodręczną.
 • Po tymprocesie Usuń iponownie zainstalujaplikację Brawl Stars.

Dla urządzeń iOS;

 • Otwórz ustawienia.
 • Kliknij kartę Ogólne.
 • Otwórz menupamięci iPhone'a.
 • Wybierzaplikację Brawl Stars.
 • Naciśnij niebieski napis Usuńaplikacjępowyżej.

Po tymprocesie możesz to sprawdzić, logując się do gry. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do naszej innej sugestii.

4-) Sprawdźpamięć urządzenia

Jeślipamięć Twojego urządzenia nie wystarczy doprzechowywania gry, możesz usunąć hostowane niepotrzebnepliki i otworzyć je. Jeśli Twoje urządzenie ma małopamięci, możeszpobrać CCleaner iautomatycznie wyczyścić niepotrzebnepliki.

5-) Sprawdźaktualizację urządzenia

Jeśli Twoje urządzenie nie jestaktualne, możesz napotkać różnebłędypodczas otwieraniaaplikacji. W tym celu sprawdź, czy Twoje urządzenie jestaktualne. Jeśli Twoje urządzenie nie jestaktualne, możesz spróbować zalogować się do gry,aktualizując ją.