Jak naprawić błąd Fortnite 0xC0030004?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „0xC0030004”, który napotykają gracze Fortnite podczas otwierania gry.

Jak naprawić błąd Fortnite 0xC0030004?
Jak naprawić błąd Fortnite 0xC0030004?

Gracze Fortnite napotykająbłąd „0xC0030004”podczas otwierania gry, co ogranicza im dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd Fortnite 0xC0030004?

Co to jestbłąd Fortnite 0xC0030004?

Ogólnypowód tegobłędu wynika z faktu, że system oprogramowania Easy Anti-Cheat nie działa. Jeśli ten system oprogramowania, którypozwala nie uruchamiać oszukującego oprogramowania w grze, nie działa, może to uniemożliwić nam dostęp do gry,przedstawiając takiproblem. W tym celu możemy zapobiec takimproblemom,podejmując środkibezpieczeństwa i naprawiając oprogramowanie Easy Anti-Cheat.

Jak naprawićbłąd Fortnite 0xC0030004?

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Zainstaluj oprogramowanie EAC

Możemy rozwiązać tenproblem, instalując oprogramowanie Easy Anti-Cheat w grze Fortnite.

 • Otwórz lokalizacjępliku gry Fortnite.
 • Otwórz folder „EasyAntiCheat” w napotkanym folderze.
 • Otwórzprogram „easyanticheat” na ekranie, który się otworzy.
 • Wybierz grę Fortnite na ekranie, który się otworzy i kliknijprzycisk „Zainstaluj Easy Anti-Cheat”.
 • Po zakończeniu instalacji kliknijprzycisk „Zakończ”,aby zakończyćproces.

Jeśli to nie zadziałałopo tymprocesie, usuń Easy Anti-Cheat i zainstaluj goponownie. W tym celu;

 • Uzyskaj dostęp do folderu „C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat”.
 • Otwórzprogram „EasyAntiCheat.exe” znajdujący się w folderze.
 • Wybierz grę Fortnite w otwartymprogramie i odinstaluj ją, naciskając opcję „Odinstaluj” w lewym dolnym rogu.

Po tymprocesie możeszponownie spróbowaćpowyższegoprocesu instalacji.

2-) Napraw grę

Możemy rozwiązaćproblem, naprawiającpliki gry zapomocąprogramu uruchamiającego Epic Games.

 • Uruchomprogram uruchamiający Epic Games.
 • Otwórz menubiblioteki.
 • Kliknij trzy kropki nad grą Fortnite i kliknij „Napraw”.

Po tymprocesie zostaną sprawdzonepliki w grze. Jeśli wystąpią jakiekolwiek zaburzenia lubbraki,pobieranie nastąpi wpliku gry. Popomyślnym zakończeniu operacji możesz spróbować uruchomić grę.

3-) Wyłączpodpis kierowcy

Możemy napotkać takiproblem,ponieważ oprogramowanie Easy Anti-Cheatpoprosi opodpis kierowcy. W tym celu możemy zapobiec takimbłędom, wyłączając sygnaturę sterownika Windows 10.

 • Wpisz cmd napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom go jako administrator
 • Wpisz następujący fragment kodu na wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij klawisz Enter.
  • bcdedit /set nointegritychecks off

Popomyślnym zastosowaniuprocesu możemyponownie uruchomić komputer i wygodnie uruchomić grę Fortnite.

4-) Wyłączprogramantywirusowy

Wyłącz dowolnyprogramantywirusowy, którego używasz, lub usuń go całkowicie z komputera. Jeśli używaszprogramu Windows Defender, wyłącz go. W tym celu;

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • Następnie kliknij „Zarządzaj ustawieniami”.
 • Wyłącz Ochronę w czasie rzeczywistym na „Wyłącz”.

Po tym wyłączmy inną ochronęprzed oprogramowaniem ransomware.

 • Otwórz ekran startowy wyszukiwania.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed wirusami i zagrożeniami na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij opcję Ochronaprzed ransomware w menu.
 • Wyłącz Kontrolowany dostęp do folderów na ekranie, który się otworzy.

Po wykonaniu tej operacjibędziemy musieli dodaćpliki gry Fortnite jako wyjątek.

 • Wpisz „ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i otwórz go.
 • W obszarze
 • Ustawienia ochronyprzed wirusami i zagrożeniami wybierz Zarządzaj ustawieniami,anastępnie w obszarze Wykluczenia Wyklucz wybierz dodaj lub usuń.
 • Wybierz Dodaj wykluczenie,anastępnie wybierz folder gry Fortnite zapisany na dysku.

Po tymprocesie spróbuj uruchomić grę, naprawiającpliki Fortnite.