Jak naprawić CS:GO Nie udało się utworzyć błędu urządzenia D3D?

„Nie udało się utworzyć urządzenia D3D! Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższymi informacjami”. Postaramy się rozwiązać błąd w tym artykule.

Czerwiec 26, 2022 - 17:11
Czerwiec 27, 2022 - 06:13
Jak naprawić CS:GO Nie udało się utworzyć błędu urządzenia D3D?
Jak naprawić CS:GO Nie udało się utworzyć błędu urządzenia D3D?

Gracze CS:GO nie mają dostępu do gry,ponieważpodczas otwierania grypojawia siębłąd „Nie udało się utworzyć urządzenia D3D! Więcej informacji znajdzieszponiżej.”. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd CS:GO Failed To Create D3D Device?

CS:GO nie można utworzyćbłędu urządzenia D3D

Tenbłąd jest zwykle spowodowany ustawieniami wyświetlania. Jeśli twoja karta graficzna nie jestaktualna,prawdopodobnie napotkasz takibłąd. Oczywiście możesz napotkać takibłąd nie tylko zpowodu tegoproblemu,ale także zpowodu innegoproblemu. W tym celupostaramy się rozwiązaćproblem,przedstawiając kilka sugestii.

Jak naprawićbłąd CS:GO,aby utworzyćbłąd urządzenia D3D?

Aby naprawić tenbłąd, możesz znaleźć rozwiązanieproblemu,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Zaktualizuj sterownik karty graficznej

Wprzypadku takichproblemów z ciągłością możemy napotkaćbłądaktualizacji karty graficznej. W tym celubędziemy musieli zaktualizować kartę graficzną. Jeśli jesteś gotowy, zacznijmy.

Dla użytkowników z kartą graficzną Nvidia;

 • Popierwsze, Geforce firmy Nvidia Doświadczenie Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Poprocesiepobierania i instalacji otwieramy naszprogram i otwieramy menu Sterownikipowyżej.
 • Pobierz nasząaktualizację, klikającprzycisk Pobierz, którypojawia siępowyżej.
 • Po zakończeniupobieraniaprzeprowadźmyproces instalacji, klikającprzycisk szybkiej instalacji.
 • Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer.

Dla użytkowników z kartą graficzną AMD;

 • Opublikowaneprzez firmę AMD AMD Radeon Software Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Po wykonaniuprocesupobierania i instalacji otwieramy naszprogram i klikamyprzycisk Sprawdźaktualizacje w menu sterownika i oprogramowaniapoprawej stronie i sprawdzamy, czy nasza karta wideo jestaktualna.
 • Możeszponownie uruchomić komputer, wykonującaktualizację.

Po zaktualizowaniu naszego sterownika graficznego iponownym uruchomieniu komputera możemy spróbować otworzyć grę CS:GO.

2-) Zaktualizuj ustawienia uruchamiania

Możemy wyeliminowaćproblem, wpisując kilka tagów kodu w ustawieniach uruchamiania.

 • Uruchomprogram Steam.
 • Otwórz menubiblioteki, kliknijprawymprzyciskiem myszy grę „Counter-Strike: Global Offensive” i kliknij „Właściwości”.
 • Menu „Ogólne” w nowym oknie, które się otworzy,będzie otwarte. Przejdź dopola „Ustawienia uruchamiania” w menu Ogólne i wklej następującepolecenia.
  • -console -tickrate 128 -novid -nojoy +rate 786432 -no-browser +cl_forcepreload 1 -d3d9ex

CS:GO nie można utworzyćbłędu urządzenia D3D

Po tymprocesie możesz uruchomić grę Counter-Strike: Global Offensive i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

3-) Sprawdź integralnośćplików gry

Zweryfikujemy integralnośćplików gry,przeskanujemy ipobierzemybrakujące lub nieprawidłowepliki. W tym celu;

 • Otwórzprogram Steam.
 • Otwórz menubiblioteki.
 • Kliknijprawymprzyciskiem myszy grę Counter-Strike: Global Offensivepo lewej stronie i otwórz opcję Właściwości.
 • Otwórz menu Pliki lokalnepo lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 • W takim razieprzejdźmy dopliku, klikając „Przeglądaj” wprawym górnym rogu.
 • Otwórz folder „csgo” w otwartym folderze.
 • Następnie usuń foldery „materiały” i „modele”.
 • Następnieprzejdź dopoprzedniego menuplików lokalnych i kliknijprzycisk „Zweryfikuj integralnośćplików gry”.

CS:GO nie udało się utworzyćbłędu urządzenia D3D

Po tymprocesiepobieranie zostanie wykonanepoprzez skanowanie uszkodzonychplików gry. Po zakończeniuprocesu spróbujponownie otworzyć grę.

4-) Edytuj rejestr

 • Wpisz regedit wpasku wyszukiwania Rozpocznij i otwórz go.

CS:GO nie można utworzyćbłędu urządzenia D3D

 • Wklej lokalizacjęComputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers wpolu u góry ekranu, które się otworzy, i naciśnij Enter.
 • Po tej operacji zostanie wyświetlony rejestrpoprawej stronie. Jeśli istnieje rejestr o nazwie TdrLevel, kliknij goprawymprzyciskiem myszy i usuń. Jeśli nie, kontynuujponiższąprocedurę.

CS:GO nie udało się utworzyćbłędu urządzenia D3D

 • Następnie kliknijprawymprzyciskiem myszypuste miejsce i wybierz opcję, która mówi nowawartość DWORD (32-bitowa).

CS:GO nie udało się utworzyćbłędu urządzenia D3D

 • Zmień nazwę utworzonego właśnie rejestru na TdrLevel.
 • Następnie wprowadź 0 w danych wartości, klikając je dwukrotnie. Po tymprocesie uruchomponownie komputer. Jeśli nie, zmień dane wartości na 3 i spróbujponownie.

CS:GO nie udało się utworzyćbłędu urządzenia D3D

Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer, zaloguj się do gry i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!