Jak naprawić błąd Valorant: 1 niepoprawny błąd funkcji?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Błąd: 1 nieprawidłowa funkcja”, który napotykają gracze Valorant, gdy chcą uruchomić usługę vgc.

Jak naprawić błąd Valorant: 1 niepoprawny błąd funkcji?
Jak naprawić błąd Valorant: 1 niepoprawny błąd funkcji?Gracze Valorant napotykająbłąd „Błąd: 1 nieprawidłowa funkcja”, gdy chcą uruchomić usługę vgc, ograniczając ich dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możemy go rozwiązać,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd Valorant: 1błąd nieprawidłowej funkcji?

Błąd wartości: 1 niepoprawnybłąd funkcji

Tenbłąd jest spowodowany włączeniem sterownikapodpisu systemu Windows 10. W tym celu możemy wyeliminować takiebłędy, wyłączając sterownikpodpisu systemu Windows 10.

Jak naprawićbłąd Valorant: 1 niepoprawnybłąd funkcji

Możemy rozwiązać tenproblem,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami,aby naprawić tenbłąd.

1-) Wyłączpodpis kierowcy

Możemy napotkać takiproblem,ponieważ oprogramowanie VGCpoprosi opodpis kierowcy. W tym celu możemy zapobiec takimbłędom, wyłączając sygnaturę sterownika Windows 10.

 • Wpisz cmd napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom go jako administrator
 • Wpisz następujący fragment kodu na ekranie wierszapolecenia, który się otworzy i naciśnij Enter.
  • bcdedit -ustaw TESTOWANIE WYŁĄCZONE
  • bcdedit /set nointegritychecks off

Popomyślnym wdrożeniuprocesu zastosujmy następującą sugestię.

2-) Zainstalujponownie usługę VGC

Po wykonaniupowyższej operacjibędziemy musieliponownie zainstalować usługę vgc.

 • Najpierwprzejdźmy doakt Riot Vanguard. W tym celuprzejdźmy dopliku „C:\Program Files\Riot Vanguard”. (Dostęp doplików Twojej gry naprawczej musi również znajdować się w folderze C:\.)
 • Otwórzmyprogram „uninstall.exe” w folderze i wykonaj usunięcie.(Powiedzmy tak na wyświetlone ostrzeżenie.)
 • Po usunięciu systemu Vanguard VALORANT Uruchommy naszą grę.
 • Launcherprzeskanuje wposzukiwaniubrakującychplików iponownie zainstaluje iponownie zainstaluje vgc w stanie usług.
 • Gdy skanowaniebędzie gotowe, zrestartujmy komputer.
 • Poponownym uruchomieniu komputera wpisz „Usługi” napoczątkowym ekranie wyszukiwania.
 • W otwartym oknie Usługi znajdujemy usługę vgc i klikamy ją dwukrotnie
 • Będziemy musieli uruchomić stan usługi, zmieniając typ uruchamiania na Automatyczny.

Błąd Valorant: 1błąd nieprawidłowej funkcji

 • Po wykonaniu tej operacji stan usługipojawi się jako Uruchomiony

Błąd Valorant: 1błąd nieprawidłowej funkcji

Po tejprocedurze możesz uruchomić grę Valorant i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.