Jak naprawić kod błędu Epic Games: LS-0013

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Kod błędu: LS-0013”, który użytkownicy programu Epic Games Launcher napotykają, gdy chcą otworzyć dowolną grę.

Czerwiec 24, 2022 - 12:49
Czerwiec 24, 2022 - 13:20
Jak naprawić kod błędu Epic Games: LS-0013
Jak naprawić kod błędu Epic Games: LS-0013

Gdy użytkownicyprogramu Epic Games Launcher chcą uruchomić dowolną grę, napotykająbłąd „Kodbłędu: LS-0013”, ograniczający im dostęp do gry. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jest kodbłędu Epic Games:problem z LS-0013?

Kodbłędu Epic Games: LS-0013

Tenbłąd jest spowodowany uszkodzeniempamięcipodręcznej i danychaplikacji Epic Games Launcher, co uniemożliwia nam dostęp do gry. W tym celupodamy informacje, jak rozwiązaćproblem, wymieniając kilka sugestii.

Jak naprawić kodbłędu Epic Games:problem z LS-0013?

Aby naprawić tenbłąd, możesz znaleźć rozwiązanieproblemu,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Wyłączprogramantywirusowy

Przede wszystkim możemy zaobserwowaćprzyczynę tegobłędu, wyłączając dowolny używanyprzez nasprogramantywirusowy,abyśmy mogli odgadnąć, co to jest. Jeśli używaszprogramuantywirusowego innego niż Windows Defender, wyłącz go całkowicie. Jeśli używasz tylkoprogramu Windows Defender,poinformujemy Cię o krokach, które musisz wykonać w kolejności.

Wyłącz ochronę w czasie rzeczywistym

 • Przede wszystkim zamknijprogram „Epic Games” zapomocą menedżera zadań.
 • Następnie otwórz ekran startowy wyszukiwania, wpisując „Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows”.
 • Kliknij „Ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” na wyświetlonym ekranie.
 • Kliknij opcję „Zarządzaj ustawieniami”pod nagłówkiem „Ustawienia ochronyprzed wirusami i zagrożeniami” w menu.
 • Wyłącz opcję „Ochrona w czasie rzeczywistym” na ekranie, który się otworzy.

Wyłącz ochronęplików okupu

System Windows może niepotrzebnieblokowaćpliki w niektórych miejscach oprogramowania Windows Defender, które opracował,aby zapewnićbezpieczeństwo systemu operacyjnego. W tym celu możemy uruchomić grę, wyłączając tę ​​ochronę na ograniczony czas, dokonując kilku ustawień.

 • Przede wszystkim zamknijprogram „Epic Games” zapomocą menedżera zadań.
 • Otwórz ekran startowy wyszukiwania.
 • Otwórz ekran wyszukiwania, wpisując „Ustawienia zabezpieczeń systemu Windows”.
 • Kliknij opcję „Ochronaprzed wirusami i zagrożeniami” na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknij opcję „Ochronaprzed ransomware w menu.
 • Wyłącz „Kontrolowany dostęp do folderów” na ekranie, który się otworzy.

Po tymprocesie możesz uruchomićprogram Epic Games,abypobrać, zaktualizować lub zweryfikowaćplik. Jeśli Twójproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do następnej sugestii.

2-) Naprawprogram Epic Games

Wszelkie niedoboryplików i uszkodzenia wprogramie Epic Games mogą spowodować każdybłąd. W tym celu możemy naprawić takieproblemy, naprawiającprogram Epic Games.

 • Na ekranie startowym wyszukiwania wpisz „Panel sterowania” i otwórz go.
 • Kliknij „Odinstalujprogram” na ekranie, który się otworzy.
 • Kliknijprawymprzyciskiem myszyprogram „Epic Games Launcher” i kliknij „Potwierdź”.

Po tymprocesieprzeskanuje wposzukiwaniu wadliwych lubbrakującychplików iprzeprowadziproces instalacji. Popomyślnym zakończeniuprocesu otwórzprogram Epic Games i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

3-) Wyczyśćpamięćpodręczną sieci

 • Przede wszystkim całkowicie zamykamyprogram Epic Games zapomocą menedżera zadań.
 • Otwórz folder, wpisując „%localappdata%” na ekranie startowym wyszukiwania.
 • Otwórz folder „Epic Games Launcher” w otwartym folderze.
 • Otwórz folder „Zapisane” na ekranie, który napotkaliśmy.
 • Po tymprocesie usuwamy folder o nazwie „bufor internetowy”.
 • Następnieponownie uruchamiamy nasz komputer i uruchamiamyprogram Epic Games jakoadministrator.

4-) Wyłącz zabezpieczenia SSL

Możemy rozwiązać tenproblem, wyłączając zabezpieczenia SSLprogramu. W tym celu;

 • Popierwsze całkowicie zamknij Epic Games zapomocą menedżera zadań.
 • Otwórz, wpisując „Uruchom” na ekranie startowym wyszukiwania.
 • Następnie wklej katalog, który zostawiłem na ekranie wyszukiwania uruchamiania,aby uzyskać: „C:\Users\username\AppData\Local\EpicGamesLauncher\Saved\Config\ Windows” (napisana nazwa użytkownika Wpisz swoją nazwę użytkownika Windows w spację.)
 • Otwórzplik „Engine.ini” w otwartym folderze zapomocą notatnika.
 • Plik, który otworzymy,będziepusty. Wklej następujący wiersz kodu dopustegopliku i zapisz go.
  [Launcher]
  ForceNonSslCdn = false

Kodbłędu Epic Games: LS-0013

Po tymprocesie możesz łatwopobrać grę, którą chceszpobrać, uruchamiającaplikację Epic Games. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do następnej sugestii.

5-) Użyj narzędzia do rozwiązywaniaproblemów

Korzystając z oprogramowania do rozwiązywaniaproblemów opracowanegoprzez Epic Games, możemy rozwiązać różnebłędy, które napotykamy wprogramie.

 • Przede wszystkim całkowicie zamykamyprogram Epic Games zapomocą menedżera zadań.
 • Uruchomprogram Epic Games jakoadministrator i kliknij ikonę „Ustawienia” w lewym dolnym rogu.
 • Rozpoczynamyproces skanowania, klikając „Rozwiązywanieproblemów” w menu, które się otworzy.

Po tymprocesie Epic Gamesprzeskanujebrakujące lub wadliwepliki iprzeprowadziproces naprawy. Popomyślnym zakończeniuprocesu uruchomprogram Epic Games jakoadministrator zapomocą menedżera zadań.

6-) Uruchom Epic Online Services

Usługa Epic Online Services używanaprzez Epic Games do uruchamianiaaplikacji w tle możebyć wyłączona na Twoim komputerze. W tym celu możemy rozwiązaćproblem, uruchamiając usługę Epic Games Online Services.

 • Przede wszystkim całkowicie zamykamyprogram Epic Games zapomocą menedżera zadań.
 • Piszemy „Usługi” na ekranie startowym wyszukiwania i otwieramy go.
 • Kliknij dwukrotnie usługę „Epic Online Services” w menu Usługi,aby ją otworzyć.
 • Zmień opcję „Typ uruchomienia” na „Automatyczny” na wyświetlonym ekranie. Następnie „Stan usługi”będzie wyświetlany jako zatrzymany. Uruchom usługę, klikającprzycisk „Rozpocznij”poniżej.

Po wykonaniu tej operacji uruchomprogram Epic Games jakoadministrator i sprawdź, czyproblem nadal występuje.


Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!