Jak naprawić błąd GTA 5 0xe0000008?

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „0xe0000008”, który napotykają gracze GTA 5 podczas otwierania gry.

Czerwiec 13, 2022 - 06:32
Czerwiec 13, 2022 - 07:35
Jak naprawić błąd GTA 5 0xe0000008?
Jak naprawić błąd GTA 5 0xe0000008?

Gracze Gta 5 napotykająbłąd „0xe0000008”po uruchomieniu gry,aich dostęp do gry jest ograniczony. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Co to jestbłąd GTA 5 0xe0000008?

Tenbłąd jest zwyklepowodowanyprzez nieaktualne sterowniki ibiblioteki. W tym celu możemy wyeliminowaćproblem, sprawdzając, czybiblioteki i sterowniki sąaktualne. Wraz z tymprocesem udzielimy Ci informacji, jak rozwiązać takiproblem, wymieniając kilka sugestii.

Jak naprawićbłąd GTA 5 0xe0000008?

Aby naprawić tenbłąd, możesz znaleźć rozwiązanieproblemu,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Sprawdź integralnośćplików gry

Zweryfikujemy integralnośćplików gry,przeskanujemy ipobierzemybrakujące lub nieprawidłowepliki. W tym celu;

Dla graczy Epic Games;

 1. Otwórzprogram Epic Games.
 2. Otwórz menubiblioteki.
 3. Kliknij trzy kropkipod grą GTA 5.
 4. Kliknij tekst Zweryfikuj na ekranie, który się otworzy.

 Dla graczy Steam;

 1. Otwórzprogram Steam.
 2. Otwórz menubiblioteki.
 3. Kliknijprawymprzyciskiem myszy grę GTA 5po lewej stronie i otwórz kartę Właściwości.
 4. Otwórz menu Pliki lokalnepo lewej stronie ekranu, który się otworzy.
 5. Kliknijprzycisk Zweryfikuj integralnośćplików gry w menu Napotkanepliki lokalne.

Po tymprocesiepobieranie zostanie wykonanepoprzez skanowanie uszkodzonychplików gry. Po zakończeniuprocesu spróbujponownie otworzyć grę.

2-) Sprawdź ramy gry

Brak frameworków gier na twoim komputerze możepowodować różnebłędy w grze. Dlatego Twój komputer musi miećaplikacje DirectX, .NET Framework, VCRedist.

Po wykonaniuaktualizacji możeszponownie uruchomić komputer, uruchomić grę i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

3-) Zaktualizuj sterownik karty graficznej

Wprzypadku takichproblemów z ciągłością możemy napotkaćbłądaktualizacji karty graficznej. W tym celubędziemy musieli zaktualizować kartę graficzną. Jeśli jesteś gotowy, zacznijmy.

Dla użytkowników z kartą graficzną Nvidia;

 • Popierwsze, Geforce firmy Nvidia Doświadczenie Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Poprocesiepobierania i instalacji otwieramy naszprogram i otwieramy menu Sterownikipowyżej.
 • Pobierz nasząaktualizację, klikającprzycisk Pobierz, którypojawia siępowyżej.
 • Po zakończeniupobieraniaprzeprowadźmyproces instalacji, klikającprzycisk szybkiej instalacji.
 • Po zakończeniu tegoprocesu uruchomponownie komputer.

Dla użytkowników z kartą graficzną AMD;

 • Opublikowaneprzez firmę AMD AMD Radeon Software Musimypobrać i zainstalowaćprogram.
 • Po wykonaniuprocesupobierania i instalacji otwieramy naszprogram i klikamyprzycisk Sprawdźaktualizacje w menu sterownika i oprogramowaniapoprawej stronie i sprawdzamy, czy nasza karta wideo jestaktualna.
 • Możeszponownie uruchomić komputer, wykonującaktualizację.

Po zaktualizowaniu naszego sterownika graficznego iponownym uruchomieniu komputera możemy spróbować otworzyć grę GTA 5.

3-) Zwiększpamięć wirtualną

Możemy wyeliminować tenproblem,aktualizującpamięć wirtualną systemu Windows.

 • Na ekranie wyszukiwaniapoczątkowego wpisz „Wyświetl zaawansowane ustawienia systemu” i otwórz go.
 • Kliknijprzycisk „Ustawienia”pod nagłówkiem „Wydajność” w oknie, które się otworzy.
 • Kliknij opcję „Zaawansowane” w innym oknie, które się otworzy,anastępnie kliknijprzycisk „Zmień”pod nagłówkiem „Pamięć wirtualna”. 
 • Odznacz „Automatycznie zarządzaj rozmiarempliku stronicowania dla wszystkich dysków” w oknie, które się otworzy.
 • Następnie wybierzpamięć systemową i włącz opcję „Rozmiar niestandardowy”, wprowadź minimalne i maksymalne wartości,anastępnie kliknij „Ustaw”.

Błąd GTA 5 0xe0000008

Po tymprocesie spróbuj uruchomić grę, naciskającprzycisk „OK”.

5-) Zaktualizuj system operacyjny

Fakt, że system operacyjny Windows nie jestaktualny, może spowodować, że napotkamy takiproblem. W tym celu możemy sprawdzić, czyproblem nadal występuje, sprawdzając, czy system operacyjny Windows jestaktualny.

 • Otwórz ekranpoczątkowy wyszukiwania, wpisując „Sprawdźaktualizacje”.
 • Sprawdź, klikającprzycisk „Sprawdź dostępnośćaktualizacji” w oknie, które się otworzy.

Po tymprocesie, jeśli Twój system operacyjny nie jestaktualny, zaktualizowanepliki zostanąpobrane ibędziesz mógłprzeprowadzićproces instalacji.

6-) Naprawbłędy systemu Windows

Pliki w systemie Windows są uszkodzone lub uszkodzone, co możeprowadzić do różnychbłędów. W tym celu udostępnimy Ci dwabloki kodu i spróbujemy zeskanować i naprawić uszkodzone lub uszkodzonepliki.

Wykonaj skanowanie SFC

Uszkodzone lub uszkodzonepliki występujące wplikach systemu Windows mogąpowodować wiele kodówbłędów. W tym celuprzedstawimy kilka sposobów rozwiązaniaproblemu.

 • Wpisz „cmd” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz „sfc /scannow” na wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij Enter.

Po tymprocesie uszkodzone lub uszkodzonepliki zostanąprzeskanowane i zostaną wprowadzonepoprawki. Nie wyłączajani nie uruchamiajponownie komputera, dopókiproces się nie zakończy. Po tymprocesie zróbmy kolejną sugestię.

Wykonaj skanowanie DISM

 • Wpisz „cmd” napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz następującepolecenia w wyświetlonym ekranie wierszapolecenia i naciśnij klawisz Enter.
  • Odrzuć /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Popomyślnym zakończeniuprocesu możeszponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!