iPhone Vissa kontakter kunde inte raderas Fellösning

iPhone några kontakter kunde inte raderas fel, vilket är vanligt i iPhone-användare nyligen, har börjat dyka upp i många användare nyligen. Om du också får det här felet kommer den här artikeln att vara en guide för dig.

Juli 4, 2022 - 07:10
Juli 4, 2022 - 07:53
iPhone Vissa kontakter kunde inte raderas Fellösning
iPhone Vissa kontakter kunde inte raderas Fellösning

Apple-användare kan stötapå det här felet när de försöker tabort någon i deras sökkatalog. Som en enkel lösningblir felet "Vissapersoner kunde inte radera" som inte kan åtgärdas oavsett vad som görs outhärdligt. Det finns flera enkla lösningar föratt tabort kontakten. Men försök med följande lösningar föratt lösaproblemet radikalt.

Hur åtgärdar jagatt iPhone kunde inte radera vissa kontakter?

Hur kan jag åtgärda iPhone kunde inte radera vissa kontaktfel?

 1. Förstavallt, stängav och sättpå telefonen. Låt den återställaalla fel som kommer tillbaka frånbaksidan och koppla ur och koppla in dinlinje. Det är ingen lösning, men det är värt ett försök. När du har gjort detta, försökatt tabort kontakten du vill tabort från kontakterna. Fortsätt läsa om felet kvarstår.
 2. Öppna menyn
 3. Inställningar > Siri & Sök och klickapåalternativet "Kontakter" nedan. Inaktiveraalternativet "Visa kontaktförslag" i menyn som visas.
 4. När du har gjort detta går du tillbaka till Inställningar. Gå inpå "Apple ID"-menyn högst upp. Välj iCloud-menyn nedan. Hitta kontakter nedan och inaktivera kontakter.
 5. Den kommeratt ge dig ettalternativ som det nedan. Välj sedan "Behåll på min iPhone" och det ärallt. Du kan tabort kontakten du vill tabort i dina kontakter. När din radering är klar ångrar du dessa inställningar.

Hur åtgärdar jagatt iPhone kunde inte radera vissa kontakter?

Omprocessen vi tillämpade ovan inte fungerade för dig är enannan lösningpå det här feletatt fortsätta genomatt ändra språkinställningarnapå telefonen. Du kan nå resultatet genomattprova metoden nedan.

Ändra telefonens språkinställningar

  Gå till
 • Inställningar > Allmänt > Språk och region och ändra språkinställningenpå telefonen till engelska. Tabort de kontakter du vill tabort genomatt gå in i katalogen.
 • Ändra sedan telefonspråket tillbaka till turkiska. Raderade kontakterna ochproblemet kommeratt försvinna.
 • Det hjälperatt ändra telefonens språkinställningar. Du kommeratt kunna tabort de kontakter du vill tabort. När dubyter telefon till den gamla språkinställningen senare kommer det inteatt ge något fel. Du kan fortsättaatt tabort de kontakter du vill ha.

Om ingenav lösningarna fungerade för dig kan vibehöva tabort kontakterna via WhatsApp som en enkel metod.

 • Föratt radera kontakter via WhatsAppanger duprofilen förpersonen du vill tabort och går in i redigeringssektionen uppe till höger. Du kan tabort den genomatt klickapå "Tabort kontakt" längst ned. Men denna metod är inte en tillfällig lösning. Om du följer stegen ovan har du löst felet helt
Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!