Hur stänger jag av Twitter-varning för känsligt innehåll?

"Denna tweet kan innehålla känsligt innehåll." Vi har tillhandahållit information om hur du stänger av varningen i den här artikeln.

Mars 19, 2022 - 09:25
Mars 19, 2022 - 09:32
Hur stänger jag av Twitter-varning för känsligt innehåll?
Hur stänger jag av Twitter-varning för känsligt innehåll?

Medan du navigerar i flödesschemat för Twitter-användare, "Denna tweet kan innehålla känsligt innehåll." stöterpå varningen "Följande media kan innehålla känsligt innehåll." och kan inte komma åt innehållet i inlägget. Om du står inför ett sådantproblem kan du tabort varningen genomatt följa stegen nedan.

Vad är Twitter-varning för känsligt innehåll?

Vad är Twitter-varning för känsligt innehåll?

Twittersalgoritm förnyas dag för dag. Varningen för känsligt innehåll i dennaalgoritm har utvecklats ochpresenteratspåplattformen föratt Twitter-användare ska undvika känsligt innehåll. Denna status, som äraktiverad som standard,begränsar Twitter-användare frånatt se media eller tweets.

Hur man stängerav Twitter-varning för känsligt innehåll

Twitteranvändare som får en varning för känsligt innehåll har ingen information om hur man stängerav denna varning. Om du stöterpå en sådan varning kan du stängaav varningen för känsligt innehåll genomatt följa stegen nedan.

Stängaav Twitter-varning för känsligt innehåll iappen

Om du vill stängaav den via mobilappen kan du enkelt stängaav den genomatt följa stegen nedan.

  • Öppna Twitter-appen.
  • Klickapå dittprofilfoto föratt öppna menyn.
  • Klickapå "Inställningar och sekretess" i fönstret som öppnas.
  • Välj sedan "Sekretess och säkerhet" och klickapå det visade innehållet.
  • Aktivera sedan "Visa inte media som kan innehålla känsligt innehåll".

Stängaav Twitter Web

Användare som loggar inpå Twitter via skrivbordet eller webbläsaren kan enkelt stänga dem genomatt följa stegen nedan.

  • Först och främst kan du nå twitter.com tillhandahålla.
  • Klicka sedanpå "Övrigt"på menyn till vänster.
  • Efter dennaprocess klickar dupå "Inställningar och sekretess" föratt öppna menyn "Sekretess och säkerhet".
  • Klicka sedanpå det visade innehållet.
  • Markera "Visa media som kan innehålla känsligt innehåll" i fönstret som öppnas.
Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!