Hur man åtgärdar Twitter Something Gone Wrong-fel

"Hoop! Något gick fel. Försök igen senare." när Twitter-användare försöker komma åt det från appen eller webbgränssnittet. Vi kommer att försöka lösa felet i den här artikeln.

Juli 15, 2022 - 09:16
Juli 18, 2022 - 12:15
Hur man åtgärdar Twitter Something Gone Wrong-fel
Hur man åtgärdar Twitter Something Gone Wrong-fel

Felet "Hoop! Något gick fel. Försök igen senare." sompåträffades i Twitter-applikationen, däragendor och nyheter delas mycket, hindrar mångaanvändare frånatt logga in. Genomatt ge ett sådant fel till sinaanvändare och inteberätta exakt varför de stöttepå ett sådant fel, förhindrar det deras inloggning.

På grundav detta fel äranvändare heltbortkopplade frånagendan och nyheterna, men de missar sin interaktion. Det ses som ett misstag som fåranvändareatt ångra sin dag genomatt twittra och interagera dagligen.

Varför får jag ett Twitter-fel som gått fel?

Twitter Something Gone Wrong Error

Twitter ger felet "Hoop! Något gick fel. Försök igen senare." ger mångaanvändare huvudvärk. Det finns mångaanledningar tillatt vi får det här felet. Av dessa; Twitter-applikationen kanske inte är uppdaterad, twitter kan ha kraschat, det kan finnas saknade eller skadade filer iapplikationen, din telefons tid kan vara fel, twitter kanbe dig ändra ditt lösenord och du kan stötapå ett sådant fel. Vi kan skapa mångaanledningar som detta.

Hur åtgärdar du Twitter-felet något har gått fel?

Twitter "Hopp! Något gick fel. Försök igen senare."

1-) Se tillatt dina tids- och tidszoninställningar är korrekta

Om din tid och ditt datum visas felaktigt, följ dessa steg;

Om du har en Android-enhet;

  1. Gå till Inställningar.
  2. Gå till Datum och tid.
  3. Se tillatt din telefon har rätt tid.
  4. Se tillatt din telefon är i rätt tidszon. Om inte,ansök med rätt tidszon.

Om du har en iOS-enhet;

  1. Öppna inställningar.
  2. Klickapåalternativet Allmäntpå skärmen som öppnas.
  3. Aktivera datum och tid.
  4. Ställ inautomatiskt Stängav ochpå.

2-) Försökatt logga in med din e-postadress istället föranvändarnamn

Om du loggar in med dittanvändarnamn när du loggar in, försökatt logga in genomatt skriva din e-postadress. Om det inte fungerar, låt oss gå vidare till förslag 3.

3-) Avinstallera och installera omprogrammet

Att tabort och installeraprogrammet löser magiskt deproblem som vi vanligtvis stöterpå iprogram. Låt ossprova den här lösningen genomattanvända den. Låt oss försöka tabort Twitter-applikationen helt och installera om den från Google Play Store eller App Store och logga in. Om det inte fungerar, låt oss gå vidare till förslag 4.

4-) Logga in med webbläsare

I vissa fallber Twitter digatt ändra ditt lösenordpå grundav enannan händelse, men du kan inte ändra lösenordetpå grundav felet ibakgrunden och du kan få ett sådant fel. För detta, försökatt logga in genomatt komma åt Twitter-webbplatsen från en webbläsare, inte frånapplikationen. Om du uppmanasatt ändra ditt lösenord, försökatt logga in från Twitter-appen genomatt ändra det. Om det inte fungerar, låt oss gå vidare till förslag 4.

5-) Slåpå ochav ditt modem eller mobildata

Twitter-appen kan ha sett din IP-adress som enbarriär. På grundav detta kan du stötapå ett sådant fel. För detta, om duansluter från Wifi, stängav och sättpå modemet. Om duansluter från mobildata kan du ändra din IP-adress genomatt stängaav ochpå din mobildata.

6-) Landsåtkomstbegränsning

Om ingetav dessa förslag löste dig kan Twitter habegränsad åtkomst till ditt land. Försökatt logga in genomatt ladda ner valfritt vpn-program såatt vi kan ta redapå det. Om du lyckades logga in har Twitterbegränsad åtkomst till ditt land.

7-) Kontot kan stängasav

Ditt kontobeteende kan ha stängtsavpå grundavolämpligpolicy. För detta kan du se ditt konto genomatt logga inpå ditt konto via en ny inkognitoflik. Om ditt konto har stängtsav får du en meddelanderuta som förklarar varför det stängdesav. Du kan ta redapå varför ditt konto stängdesav genomatt läsa meddelanderutan.

8-) Twitter kan ha kraschat

Twitter ökar interaktionen genomatt ta med många innovationer föranvändareattbättreanvända gränssnittet ochprestanda. Naturligtvis, även om innovationer introduceras, kan många fel och åtkomstbegränsningar förekomma i dessa innovationer. Enav dessa kan vara felutgången vi ser i titeln. Den tillfälliga kraschen eller underhålletav Twitter-servrar kan få ossatt stötapå sådanaproblem. Allt vibehöver göra för detta äratt väntapåatt servrarna återgår till sitt ursprungliga tillstånd.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!