Hur åtgärdar jag skadat filfel i League of Legends?

"Vissa filer på ditt system saknas eller är korrupta." LoL-spelare stöter på efter att ha öppnat startskärmen. Vi kommer att försöka lösa felet i den här artikeln.

Engagemang 15, 2022 - 11:01
Engagemang 15, 2022 - 11:09
Hur åtgärdar jag skadat filfel i League of Legends?
Hur åtgärdar jag skadat filfel i League of Legends?

Felet "Vissa filer saknas eller är skadadepå ditt system." som League of Legends-spelare stöterpå efteratt ha kört startprogrammetbegränsar åtkomsten till spelet. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är League of Legends Corrupted File Error?

Det här felet är ettproblem som uppstår när någotprogram i LoL-filkatalogen är skadat. Vad vibehöver göra för detta äratt reparera eller installera om League of Legends-spelfiler.

Hur åtgärdar jag skadat filfel i League of Legends?

Vi kan lösaproblemet genomatt följa förslagen nedan föratt åtgärda det här felet som vi stöttepå.

1-) Använd Hextech Repair Tool

Vi kanbliav med sådanaolika fel genomattanvända Hextexh-reparationsverktyget utvecklatav Riot Games. Men vi vet inte om dennaprocess ger en definitiv lösning. Närallt kommer omkring, om de utvecklade en sådanapplikation, varför skulle den inte fungera för oss?

  Ladda ner
 • Hextech reparationsverktyget. Klicka föratt ladda ner.
 • Högerklickapå Hextech-appen som du laddade ned.kör somadministratör
 • Vänta efter dennaprocess tills installationsprocessen är klar.
 • Hextech har installerats och öppnats väljer du inställningarna enligtbilden nedan och tryckerpå Start-knappen.

League of Legends korrupt filfel

När dennaprocess är klar startar du om din dator och försöker logga inpå League of Legends-spelet.

2-) Åtgärda Windows-fel

Filerna i Windows är skadade eller korrupta, vilket kan leda tillolika fel. För detta kommer viatt dela två kodblock med dig och försöka skanna och reparera skadade eller korrupta filer.

Gör en SFC-skanning

Skadade eller korrupta filer som förekommer i Windows-filer kan orsaka många felkoder. För detta kommer viattberätta om några sättatt lösaproblemet.

 • Skriv "cmd" i startskärmen för sökning och kör somadministratör.
 • Skriv "sfc /scannow" i kommandotolksskärmen som öppnas och tryckpå enter.

Efter dennaprocess kommer skadade eller skadade fileratt skannas och korrigeringar kommeratt göras. Stäng inteav eller starta om datorn förränprocessen är klar. Efter dennaprocess, låt oss utföra ettannat förslag.

Gör en DISM-skanning

 • Skriv "cmd" i startskärmen för sökning och kör somadministratör.
 • Skriv följande kommandon i kommandotolksskärmen som öppnas och tryckpå enter.
  • Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Närprocessen har slutförts framgångsrikt kan du starta om datorn och kontrollera omproblemet kvarstår.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!