Hur fixar jag GTA 5 0xe0000008-fel?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa "0xe0000008"-felet som GTA 5-spelare stöter på när de öppnar spelet.

Juli 13, 2022 - 06:31
Juli 13, 2022 - 07:36
Hur fixar jag GTA 5 0xe0000008-fel?
Hur fixar jag GTA 5 0xe0000008-fel?

Gta 5-spelare stöterpå felet "0xe0000008" efteratt ha kört spelet, och deras tillgång till spelet ärbegränsad. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är GTA 5 0xe0000008-fel?

Det här felet orsakas vanligtvisav föråldrade drivrutiner ochbibliotek. För detta kan vi elimineraproblemet genomatt kontrolleraattbiblioteken och drivrutinerna är uppdaterade. Tillsammans med dennaprocess kommer viatt ge dig information om hur du åtgärdar ett sådantproblem genomatt nämna några förslag.

Hur åtgärdar jag GTA 5 0xe0000008-felet?

Föratt åtgärda det här felet kan du hitta lösningenpåproblemet genomatt följa förslagen nedan.

1-) Verifiera spelfilens integritet

Vi kommeratt verifiera spelfilens integritet, skanna och ladda ner eventuella saknade eller felaktiga filer. För detta;

För Epic Games-spelare;

 1. Öppnaprogrammet Epic Games.
 2. Öppnabiblioteksmenyn.
 3. Klickapå de treprickarna under GTA 5-spelet.
 4. Klickapå texten Verifierapå skärmen som öppnas.

 För Steam-spelare;

 1. Öppna Steam-programmet.
 2. Öppnabiblioteksmenyn.
 3. Högerklickapå GTA 5-spelet till vänster och öppna fliken Egenskaper.
 4. Öppna menyn Lokala filer till vänsterpå skärmen som öppnas.
 5. Klickapå knappen Verifiera spelfilers integritet i menyn Lokala filerpåträffade.

Efter dennaprocess kommer nedladdningenatt utföras genomatt skanna de skadade spelfilerna. Närprocessen är klar, försökatt öppna spelet igen.

2-) Kontrollera Game Frameworks

Avsaknadenav spelramverkpå din dator kan skapaolika fel i spelet. Därför måste din dator ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikationer.

När du har utfört uppdateringen kan du starta om datorn och köra spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

3-) Uppdatera grafikkortsdrivrutinen

I sådana kontinuitetsproblem kan vi stötapå ett uppdateringsfelpå grafikkortet. För detta måste vi uppdatera grafikkortet. Om du är redo, låt oss komma igång.

Föranvändare med Nvidia-grafikkort;

 • Förstavallt, Nvidia-företagets Geforce Erfarenhet Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • Efter nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och öppnar menyn Drivrutiner ovan.
 • Hämta vår uppdatering genomatt klickapå knappen Hämta som visas ovan.
 • När vår nedladdning är klar, låt oss utföra installationsprocessen genomatt klickapå snabbinstallationsknappen.
 • Starta om datorn när den härprocessen är klar.

Föranvändare med AMD-grafikkort;

 • Publiceradav AMD-företaget AMD Radeon Software Vi måste ladda ner och installeraprogrammet.
 • När vi har utfört nedladdnings- och installationsprocessen öppnar vi vårtprogram och klickarpå knappen Sök efter uppdateringar under drivrutins- och mjukvarumenyn till höger och kontrollerar om vårt grafikkort är uppdaterat.
 • Du kan starta om datorn genomatt utföra uppdateringen.

Efteratt ha uppdaterat vår grafikdrivrutin och startat om datorn kan vi försöka öppna GTA 5-spelet.

3-) Öka det virtuella minnet

Vi kan eliminera det härproblemet genomatt uppgradera Windows virtuella minne.

 • Skriv "Visaavancerade systeminställningar"på startskärmen och öppna den.
 • Klickapå knappen "Inställningar" under underrubriken "Prestanda" i fönstret som öppnas.
 • Klickapåalternativet "Avancerat" i ettannat fönster som öppnas och klickapå knappen "Ändra" under underrubriken "Virtuellt minne". 
 • Avmarkera "Hanteraautomatiskt växlingsfilstorlek föralla enheter" i fönstret som öppnas.
 • Välj sedan systemminnet ochaktiveraalternativet "Anpassad storlek" ochange lägsta och högsta värden och klickapå "Ange".

GTA 5-fel 0xe0000008

Efter dennaprocess, försökatt köra spelet genomatt tryckapå knappen "OK".

5-) Uppdatera operativsystem

Det faktumatt Windows-operativsystemet inte är uppdaterat kan göraatt vi stöterpå ett sådantproblem. För detta kan vi kontrollera omproblemet kvarstår genomatt kontrollera om Windows-operativsystemet är uppdaterat.

 • Öppna startskärmen genomatt skriva "Sök efter uppdateringar".
 • Kontrollera genomatt klickapå knappen "Sök efter uppdateringar" i fönstret som öppnas.

Efter dennaprocess, om ditt operativsystem inte är uppdaterat, kommer de uppdaterade filernaatt laddas ner och du kommeratt kunna utföra installationsprocessen.

6-) Åtgärda Windows-fel

Filerna i Windows är skadade eller korrupta, vilket kan leda tillolika fel. För detta kommer viatt dela två kodblock med dig och försöka skanna och reparera skadade eller korrupta filer.

Gör en SFC-skanning

Skadade eller korrupta filer som förekommer i Windows-filer kan orsaka många felkoder. För detta kommer viattberätta några sättatt lösaproblemet.

 • Skriv "cmd"på startskärmen för sökning och kör somadministratör.
 • Skriv "sfc /scannow" i kommandotolksskärmen som öppnas och tryckpå enter.

Efter dennaprocess kommer skadade eller skadade fileratt skannas och korrigeringar kommeratt göras. Stäng inteav eller starta om datorn förränprocessen är klar. Efter dennaprocess, låt oss utföra ettannat förslag.

Gör en DISM-skanning

 • Skriv "cmd"på startskärmen för sökning och kör somadministratör.
 • Skriv följande kommandon i kommandotolksskärmen som öppnas och tryckpå enter.
  • Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
  • Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Närprocessen har slutförts kan du starta om datorn och kontrollera omproblemet kvarstår.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!