Hur fixar jag GTA 5 0xc0000142-fel?

I den här artikeln kommer vi att försöka lösa 0xc0000142-felet som GTA 5-spelare stöter på när de öppnar spelet.

Maj 18, 2022 - 10:08
Maj 18, 2022 - 11:05
Hur fixar jag GTA 5 0xc0000142-fel?
Hur fixar jag GTA 5 0xc0000142-fel?

GTA 5-spelare stöterpå felet 0xc0000142 när de öppnar spelet, vilketbegränsar deras tillgång till spelet. Om du står inför ett sådantproblem kan du hitta en lösning genomatt följa förslagen nedan.

Vad är GTA 5 0xc0000142-fel?

Dessa fel uppstår vanligtvis, vi kan stötapå ett sådant fel eftersom de nödvändiga filerna inte hittas i spelfilerna. För detta kan vi hitta lösningenpåproblemet genomatt skanna de saknade filerna.

Antivirusprogram kan få ossatt stötapå ett sådantproblem genomattblockera spelfiler. Vi kan lösaproblemet genomattavinstalleraallaantivirusprogram somanvänds för detta eller genomatt inte tillåtaatt spelfilerna skannas som ett undantag.

Hur åtgärdar jag GTA 5 0xc0000142-felet?

Föratt åtgärda det här felet kan du hitta lösningenpåproblemet genomatt följa förslagen nedan.

1-) Kontrollera Game Frameworks

Avsaknadenav spelramverkpå din dator kan skapaolika fel i spelet. Därför måste din dator ha DirectX, .NET Framework, VCRedist-applikationer.

När du har utfört uppdateringen kan du starta om datorn och köra spelet och kontrollera omproblemet kvarstår.

2-) Stängavantivirusprogrammet

Inaktiveraallaantivirusprogram duanvänder eller tabort dem helt från din dator. Om duanvänder Windows Defender, inaktivera det. För detta;

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Klicka sedanpå "Hantera inställningar".
 • Stängav realtidsskyddet till "Av".

Låt oss efter detta stängaavannat skydd mot ransomware.

 • Öppna skärmen för startsökning.
 • Öppna sökskärmen genomatt skriva Windows säkerhetsinställningar.
 • Klickapåalternativet Virus- och hotskyddpå skärmen som öppnas.
 • Klickapåalternativet Ransomware Protection i menyn.
 • Stängav Kontrollerad mappåtkomstpå skärmen som öppnas.

När vi har utfört den här operationen måste vi lägga till GTA 5-spelfiler som ett undantag.

 • Skriv "virus- och hotskydd" i startskärmen för sökning och öppna den.
 • Under Virus- och hotskyddsinställningar väljer du Hantera inställningar och sedan under Uteslutningar väljer du Lägg till eller tabort undantag.
 • Lägg till en uteslutning och välj sedan spelmappen GTA 5 som sparatspå din disk.

Efter dennaprocess, försökatt köra GTA 5-spelet igen genomatt stänga GTA 5-spelet helt med hjälpav en uppgiftshanterare. Omproblemet kvarstår, låt oss gå vidare till vårt nästa förslag.

3-) Verifiera spelfilens integritet

Vi kommeratt verifiera spelfilens integritet, skanna och ladda ner eventuella saknade eller felaktiga filer. För detta;

 • Öppna Steam-programmet.
 • Öppnabiblioteksmenyn.
 • Högerklickapå GTA 5-spelet till vänster och öppna fliken Egenskaper.
 • Öppna menyn Lokala filer till vänsterpå skärmen som öppnas.
 • Klickapå knappen Verifiera spelfilers integritet i menyn Lokala filer vi har stöttpå.

Efter dennaprocess kommer nedladdningenatt utföras genomatt skanna de skadade spelfilerna. Närprocessen är klar, försökatt öppna spelet igen.

4-) Stäng och öppna Steam-programmet

Försökatt öppna Steam-programmet igen genomatt stänga det eller logga ut från ditt Steam-konto. Detta göratt du kan hämta informationenpå ditt konto och låta dig köra spelet smidigt. När du stänger Steam-programmet rekommenderar viatt du stänger det med hjälpav enaktivitetshanterare föratt stänga det helt. Efteratt ha loggat ut från ditt Steam-konto och loggat in igen kan du försöka köra GTA 5-spelet genomatt gå till menyn My Steam Libraries. Om duansluter via Steam, stäng Steam-programmet och logga in igen.

5-) Öppna spel från lokal fil

Vissa spelare sägeratt de lösteproblemet genomatt köra spelet över den lokala filen. Du kan nå lösningenpåproblemet genomatt utföra denna operation.

 • Öppna Steam-programmet.
 • Öppnabiblioteksmenyn.
 • Öppna fliken Funktioner genomatt högerklickapå GTA 5-spelet till vänster.
 • Öppna menyn Lokala filer till vänsterpå skärmen som öppnas.
 • Klickapå knappen Bläddra i menyn Lokala filer vi har stöttpå. Detta kommeratt överföra dig till GTA 5-spelets filkatalog.
 • Kör spelet GTA 5 i fönstret som öppnas.

Efter dennaprocess kunde spelarna öppna spelet utanproblem. Vi kan kontrollera omproblemet kvarstår genomattprova den härprocessen.

Hata Uzmanı Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!