Wystąpił problem z kodem błędu konta Minecraft -9 Jak naprawić

W tym artykule postaramy się rozwiązać błąd „Wystąpił problem z Twoim kontem. Kod błędu -9”, który napotykają gracze Minecrafta podczas próby uzyskania dostępu do gry.

Czerwiec 20, 2022 - 06:14
Czerwiec 22, 2022 - 08:04
Wystąpił problem z kodem błędu konta Minecraft -9 Jak naprawić
Wystąpił problem z kodem błędu konta Minecraft 9 Jak naprawić

Gdy gracze Minecraftapróbują uzyskać dostęp do gry, napotykająbłąd „Wystąpiłproblem z Twoim kontem. Kodbłędu -9”,aich dostęp do gry jest ograniczony. Jeśli napotkasz takiproblem, możesz znaleźć rozwiązanie,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

Dlaczego natrafiam na kodbłędu Minecrafta -9?

Tenbłąd jest spowodowany różnymiproblemami w ustawieniach zabezpieczeń konsoli Xbox. W tym celu możemy wyeliminowaćproblem, sprawdzając ustawienie zabezpieczeń xbox. Oczywiście możemy spotkać się z takimbłędem nie tylko zpowodu tegoproblemu,ale także zpowodu wieluproblemów. W tym celu możesz rozwiązaćproblem,podając kilka sugestii.

Jak naprawić kodbłędu Minecrafta -9?

Aby naprawić tenbłąd, możesz znaleźć rozwiązanieproblemu,postępując zgodnie zponiższymi sugestiami.

1-) Sprawdź ustawienia zabezpieczeń konsoli Xbox

Wyłączone ustawienie zabezpieczeń konsoli Xbox możepowodować wieleproblemów.

 • Zaloguj się na swoje konto Xbox. Kliknij,aby się zalogować.
 • Wybierz swojeaktywne konto na wyświetlonym ekranie. Kliknij menu „Niestandardowe”poniżej.
 • Po tymprocesie sprawdź wszystkie uprawnienia wymienioneponiżej. Jeśli istnieją jakiekolwiek uprawnienia, które są zablokowane, zezwól i zapisz.
 • Następnie wybierz menu „Bezpieczeństwo online urządzeń Xbox Series XJS, Xbox One i Windows 10”.
 • Po tymprocesie sprawdź wszystkie uprawnienia wymienioneponiżej. Jeśli istnieją jakiekolwiek uprawnienia, które są zablokowane, zezwól i zapisz.

Popomyślnym wykonaniu operacji możesz zalogować się do serwera i sprawdzić, czyproblem nadal występuje.

2-) Sprawdźpołączenie

Problem zpołączeniem internetowym możepowodować wielebłędów. Jeśli Twojepołączenie internetowe spowalnia lub jest rozłączone,podamy kilka sugestii, jak to naprawić.

 • Jeśliprędkość Twojego internetu spada, wyłącz modem i włącz goponownie. Tenproces nieco odciąży Twój internet.
 • Możemy wyeliminowaćproblem, czyszczącpamięćpodręczną Internetu.

Wyczyśćpamięćpodręczną DNS

 • Wpisz cmd napoczątkowym ekranie wyszukiwania i uruchom jakoadministrator.
 • Wpisz kolejno następujące wiersze kodu na ekranie wierszapolecenia i naciśnij klawisz Enter.
  • ipconfig /flushdns
  • netsh int ipv4 reset
  • Resetowanie netsh int IPv6
  • netsh winhttp resetproxy
  • Resetowanie netsh winsock
  • ipconfig /registerdns
 • Po tej operacjipokaże, żepamięćpodręczna DNS i serweryproxy zostałypomyślnie wyczyszczone.

Po tymprocesie możesz otworzyć grę, uruchamiającponownie komputer. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do innej sugestii.

3-) Wyłącz i włącz modem

Wyłącz modem, odczekaj 20 sekund i włącz goponownie. Podczas tegoprocesu Twójadres IPulegnie zmianie i zapobiegnie różnymproblemom z siecią. Jeśliproblembędzie siępowtarzał,przejdźmy do innej sugestii.

4-) Zarejestruj inny serwer DNS

Możemy wyeliminowaćproblem, rejestrując inny serwer DNS na komputerze.

 • Otwórz Panel sterowania i wybierz opcję Sieć i Internet
 • Otwórz Centrum sieci i udostępniania na wyświetlonym ekranie.
 • Kliknij Zmień ustawieniaadapterapo lewej stronie.
 • Kliknijprawymprzyciskiem myszy typpołączenia,aby otworzyć menu Właściwości.
 • Kliknij dwukrotnie Protokół internetowy w wersji 4 (TCP /IPv4).
 • Zastosujmy ustawienia, wpisując serwer DNS Google, którypodamyponiżej.
  • Preferowany serwer DNS: 8.8.8.8
  • Inny serwer DNS: 8.8.4.4
 • Następnie kliknij Zweryfikuj ustawieniaprzy wyjściu i naciśnijprzycisk OK i zastosuj działania.

Po tymprocesie możeszponownie uruchomić komputer i uruchomić grę.

5-) Zaktualizuj swoje urządzenie

Fakt, że Twoje urządzenie nie jestaktualne, możepowodować takieproblemy. W tym celu sprawdź, czy Twoje urządzenie jestaktualne. Jeśli Twoje urządzenie jest nieaktualne, zaktualizuj je i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

6-) Nie używaj gry zdalnej PS4

Jeśli gra zdalna jest włączona na PS 4, możesz napotkaćbłąd konta -9 w grze Minecraft. W tym celu sprawdź, czy wtyczka PS4 Remote Play jest włączona. Jeśli jest włączony, wyłącz go i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

7-) Zresetuj hasło do konta Microsoft/XboxLive

Możemy rozwiązać tenproblem, resetując hasło do konta Microsoft/XboxLive. Niektórzy gracze twierdzą, że realizując tę ​​sugestię, osiągnęli rozwiązanieproblemu. Możemy sprawdzić, czyproblem nadal występuje,postępując zgodnie z tą sugestią.

8-) Wyłączautomatycznąaktualizację

Każdyproblem zautomatycznąaktualizacją może spowodować, że napotkamy takiebłędy. Aby to zrobić,przejdź do menu „Ustawienia Minecraft>Profil”. Następnie wyłączautomatyczneaktualizacjepakietów zasobów i sprawdź, czyproblem nadal występuje.

Ramazan Karaca Aradağın hataları bulman artık çok daha kolay!